• PL 54 (Unioninkatu 37)

  00014

  Suomi

 • PL 54 (Unioninkatu 37), 1037

  HELSINGIN YLIOPISTO

  Suomi

20072024

Tutkimustuotoksia vuodessa

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

Emilia Palonen (PhD, Essex)

Yleisen valtio-opin, erityisesti politiikan tutkimuksen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto.

Emilia on tehtävästään tutkimusvapaalla. Hän on datafikaation ohjelmajohtaja (HSSH) ja HEPPsinki tutkimusryhmän johtaja, ja hankejohtaja useissa ulkoisen rahoituksen hankkeissa ml. Tietopyörre-akatemiahankkeessa media ja yhteiskunta -ohjelmassa (WhiKnow 2019-2022) ja Koneen säätiön hankkeessa Now-Time Us Space (2020-2024). Hän tutkii myös deradikalisaatiopolitiikkaa ja ekstremismiä sekä tapoja ratkaista vieraantumisen ongelmia lähidemokratialla, osallisuudella ja suunnittelulla Euroopan komission rahoittamassa hankkeessa (DRad, 2021-2023) ja koronakriisistä opittua resilienssiä transatlanttisessa kontekstissa (ENDURE 2022-2024). Palonen on maailmanjärjestö IPSA:n (International Political Science Association) johtokunnan jäsen ja julkaisutoimikunnan puheenjohtaja (2021-23). Hän on myös Tieteellisten seurojen valtuuskunnan TSV:n hallituksen ja työvaliokunnan jäsen (2021-2023) ja Eduskunnan Tutkas ry:n taloudenhoitaja (2019-2023).

Palosella on professorin pätevyys (2022). Hän on valtio-opin, erityisesti kulttuuripolitiikan dosentti, Jyväskylän yliopisto

Valtiotieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja (2018-), Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallituksen jäsen (2021-23), Eduskunnan Tutkas ry:n taloudenhoitaja. 

blogs.helsinki.fi/epalonen

Palonen on tutkinut erityisesti populismin ja lähidemokratian kysymyksiä sekä kaupunki- ja kulttuuripolitiikkaa ja intellektuaalista historiaa etenkin kulttuuripääkaupunkien ja Europan tuottamisen teemoista. Hän puhuu sujuvaa Unkaria monien muiden eurooppalaisten kielien ohella: hänen väitöskirjansa ja suuri osa myöhemmästäkin työstä on käsitellyt nimenomaan Unkaria sen poliittista kahtiajakoa ja muistamisen politiikkaa kaupunkitilassa. Yhdessä Tuija Saresman kanssa hän on toimittanut kirjan Jätkät & jytkyt: Perussuomalaiset ja populismin retoriikka (Vastapaino 2017), ja myös Urpo Kovalan ja Maria Ruotsalaisen kanssa kirjan Populism on the Loose. Palosen professori Essexin ja Northwesternin yliopistoissa Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa oli Ernesto Laclau tunnettu politiikan, populismin ja hegemonian teoreetikko. Hän on perehtynyt myös mm. filosofien Georg Lukácsin ja Ágnes Hellerin työuriin hegemonian teorian näkökulmasta. Palonen on opettanyt vuodesta 2006 sukupolvia Valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja kesäyliopistoissa diskurssianalyysin saloihin. Hänen näkökulmansa niihin on jälkiperustahakuinen ja retoris-performatiivinen. Palonen on kansainvälisesti tunnettu tutkija ja tuttu monelle politiikan kommentaattorina. Hän oli Politiikasta-verkkolehden perustaja ja ensimmäinen päätoimittaja ja oli Valtiotieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja (2018-2022).

Update

Työura:

 1. Valtio-opin erit. politiikantutkimuksen vanhempi yliopistonkehtori (1.1.2022-) tutkimusvapaalla 2024 loppuun.
 2. Valtio-opin yliopistotutkija (1.9.2020-31.12.2021)
 3. Valtio-opin erit. politiikantutkimuksen yliopistonkehtori, Helsingin yliopisto (1.9.2015-31.8.2020)
 4. Tutkija, Akatemiahanke Asymmetries in European Intellectual Space, Helsingin yliopisto (1.3.2014-31.8.2015)
 5. Tutkija, Akatemiahanke Populismi liikkeenä ja retoriikkaana, Jyväskylän yliopisto (Lokakuu 2013)

Äitiysloma (27.4.2013-29.2.2014)

 1. Valtio-opin erit. hallinnon ja organisaatiotutkimuksen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto (1.11.2010-30.7.2013)
 2. Postdoc-tutkija apurahalla (SKR, EAS 2010)
 3. Kulttuuripolitiikan yliopistonlehtori (1.12.2008-31.12.2019)
 4. Vieraileva tutkija (SA), Northwestern University, Ill. (Loka-Joulukuu)
 5. Postdoctutkija-apurahalla (SKR) 2008.
 6. Postdoc-tutkija akatemiahankkeessa Nations and their Others: Finns and Hungarians  (1.3.2007-31.12.2007) Visiting Fellow, Collegium Budapest, Institute for Advanced Study, Summer 2009;  and May – August 2008; Visiting Fellow, Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2007–08
 7. DAAD Junior Visiting Scholar, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany, Institute for European Ethnology & Department of Urban and Regional Sociology, May – June 2006
 8. Junior Visiting Fellow, Collegium Budapest, Institute for Advanced Study, Budapest, Hungary, September 2005 – April 2006:
 9. Körber Junior Visiting Fellow ‘History and Memory in Europe’, Institute for Human Sciences – Institute for Advanced Study, IWM, Vienna, 1 March – 31 August 2005

Koulutustiedot

PhD in Ideology and Discourse Analysis, University of Essex, D. of Government 20 January 2006
MA in Ideology and Discourse Analysis, University of Essex, Dept. of Government, 2001,

BA (hons) in Contemporary East European Studies, University of London, 2000
University College London (UCL), School of Slavonic and East European Studies (SSEES).

Bauhaus Certificate, Bauhaus Kolleg, Dessau, programme on EU Urbanism 2006–2007

Asemat yliopiston ulkopuolella

Dosentti, University of Jyväskylä

Tieteenalat

 • 517 Valtio-oppi, hallintotiede
 • 5201 Poliittinen historia
 • 519 Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai