Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 2012 2018

Artikkeli

ADHD in the context of Finnish basic education

Honkasilta, J., Sandberg, E., Närhi, V. & Jahnukainen, M., 2014, julkaisussa : Emotional and Behavioural Difficulties. 19, 3, s. 311-323 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin

Sandberg, E. & Vuorinen, K., maaliskuuta 2015, julkaisussa : ADHD. 26, 1, s. 12-14 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

Open access
Tiedosto

"Kotioloissa sitä ei haittaa - muualla täytyy hävetä” - tutkimus sisarusten asemasta adhd-perheessä

Sandberg, E., 6 toukokuuta 2013, julkaisussa : ADHD. 2013, 2, s. 19-23 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

Olen kaikkea muuta kuin järkevä aikuinen: [Erilainen vanhemmuus - tapaustutkimus ADHD-vanhemmuudesta]

Sandberg, E., 15 joulukuuta 2013, julkaisussa : ADHD. 2013, 4, s. 8-10 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

Perheiden kokemuksia koulun tukitoimista 1980-2010 –luvuilla ADHD-oireisilla oppilailla

Susi-Entonen, H. & Sandberg, E., huhtikuuta 2015, julkaisussa : eErika : Erityispedagogista tutkimusta ja koulutuksen arviointia. 2014, 1, s. 5-9 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

Positiivinen pedagogiikka tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksessa

Sandberg, E. & Vuorinen, K., 15 toukokuuta 2015, julkaisussa : Erityiskasvatus. 2015, 2, s. 10-14 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

Kandidaatintutkielma

Erilainen vanhemmuus: Challenging Parenting

Sandberg, E., 30 maaliskuuta 2012, Turku: Turun yliopisto. 37 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielma

Kirja

ADHD ja oppimisen tuki: Huomioi yksilölliset tarpeet ja vahvuudet

Sandberg, E., 26 tammikuuta 2018, Jyväskylä: PS-kustannus. 218 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Pro gradu

ADHD-lapsen sisarusten asema perheessä: Vanhempien ja sisarusten haastattelututkimus

Sandberg, E., 11 syyskuuta 2012, Helsinki: Helsingin yliopisto. 123 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro gradu

Tutkimusraportti

Toimintakyvyn arviointi 16–29-vuotiailla NEET-nuorilla: Suositus avuksi Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ohjattaessa

Sandberg, E., Jokinen, S., Kärkkäinen, J., Lämsä, R., Löfstedt, J., Nordlund-Spiby, R., Pajunen, M., Raivio, H., Rouvinen, J. & Valkeinen, H., 16 lokakuuta 2018, Helsinki: KELA. 44 Sivumäärä ( Kuntoutusta kehittämässä; nro 3)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Väitöskirja

ADHD perheessä: Opetus-, sosiaali- ja terveystoimen tukimuodot ja niiden koettu vaikutus

Sandberg, E. K., 1 toukokuuta 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto. 277 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirja

Open access