Henkilökohtainen profiili

Tieteenalat

  • 6160 Muut humanistiset tieteet
  • Uskontotiede
  • Folkloristiikka
  • 5141 Sosiologia
  • uskontososiologia
  • 6122 Kirjallisuuden tutkimus
  • kotimainen kirjallisuus
  • yleinen kirjallisuustiede
  • 614 Teologia
  • Uskontotiede