Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Underviser i norsk språk og litteratur. Underviser også i retorikk og litteraturteori.

Handleder om norsk, dansk, svensk og finlandssvensk litteratur, innen alle sjangre.

Hovedsakelige forskningsfelt: Nordisk modernisme og postmodernisme. Lyrikk. Litteratur lest med utgangspunkt i filosofi, psykologi etc.

Tieteenalat

  • 6122 Kirjallisuuden tutkimus
  • 612 Kielitieteet, kirjallisuus