Valokuva Hanna Kara
 • PL 9 (Siltavuorenpenger 1A)

  00014

  Suomi

20082021

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Väitöstutkimuksessani (2016) tutkin latinalaisamerikkalaisten naisten transnationaalia arkielämää Barcelonassa sekä heidän subjektiviteettiaan siirtolaisina. Aiempi tutkimukseni on käsitellyt latinalaisamerikkalaisten naisten epävirallista siirtolaisuutta Meksikossa (2008; 2006) sekä työoloja ja työhyvinvointia sosiaalityössä (kansainvälinen tutkimuskatsaus, ks. Meltti & Kara 2009).

Tällä hetkellä työskentelen tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa ”Ordering the ’migrant family’: power asymmetry work and citizenisation in restructuring welfare professional bureaucracies”.

Käsitteellisesti ja temaattisesti olen tutkimuksessani ollut kiinnostunut seuraavista aiheista: aika ja ajallisuus siirtolaisuudessa, siirtolaisuusstatus ja epävirallinen siirtolaisuus, transnationaali perhe ja yhteydenpito, tunteet ja merkitykset siirtolaisuudessa, intersektionaalisuus, näkyvyys/näkymättömyys ja kuuluminen. Metodologinen kiinnostukseni kohdistuu kollaboratiivisiin ja luoviin tutkimusmenetelmiin sekä monikieliseen tutkimukseen.

Opetukseni teemoja ovat olleet mm. epävirallinen siirtolaisuus, transnationaali siirtolaisuus, globaali sosiaalityö, intersektionaalisuus sosiaalityössä, eettiset kysymykset sensitiivisten aiheiden laadullisessa tutkimuksessa. 

Tieteenalat

 • 5145 Sosiaalityö
 • Latinalainen Amerikka
 • Siirtolaisuus
 • Transnationalisuus
 • Intersektionaalisuus
 • Postkoloniaali feminismi
 • Kuuluminen
 • Luovat tutkimusmenetelmät
 • Monikielinen tutkimus
 • Osallistavat tutkimusmenetelmät

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai