Valokuva Hanna Lehti-Eklund
  • PL 24 (Unioninkatu 40)

    00014

    Suomi

1992 …2021

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

Professor in Scandinavian Languages, Helsinki University 2005–

Education

M.A. at the University of Helsinki (Scandinavian Languages) 1981

Ph.D. at the University of Helsinki (Swedish Language History) 1990

Professional experience

Acting professor, Department of Scandinavian Languages and Literature, Helsinki University   1999, 2000

Associate Professor, (University Lecturer) Department of Scandinavian Languages and Literature, Helsinki University 1996–2005

Post-doc Researcher in the project Swedish Conversation Strategies in Helsinki, Academy of Finland 2000

Acting lecturer, Department of Scandinavian Languages and Literature, Helsinki University     1995–1996

Post-doc Researcher in the project Swedish Conversations in Helsinki  (Swedish School of Social Science and Dpt of Scandinavian Languages, Helsinki university), Academy of Finland  1990–1992

Assistant,  Department of Scandinavian Languages and Literature, HU 1985–1990

Research Assistant in the project Older Modern Swedish Syntax (Dpt of Scandinavian Languages, Helsinki University) Academy of Finland 1983–1987

Docent in Scandinavian Languages, Helsinki University  2001–2005

Research Projects

Project leader of the project Sinebrychoff's letters 2008-2018

Project leader of the project Swedish as a Success in Education (Helsinki University)  2008–2011

Member of the project Spectrum of Language and Literacy, (Helsinki and Jyväskylä University) 2006–2009

Supervision of doctoral dissertations

I have supervised following doctoral dissertations and licentiate theses in Scandinavian Languages, HU:   

Licentiate theses

Anne Huhtala. 2006. Lärarstudenter och det pedagogiska självet – en narrativ studie av hur  direktvalda svensklärarstudenter upplever sig själva, sitt liv och sina studier i                universitetskontexten

Leena Hamberg. 2010. Konstruktionen av flerspråkiga elever och deras lärande i skolans språkpolicy. Fallstudie av tre lokala styrdokument.

Doctoral dissertations      

Anne Huhtala. 2008. Det pedagogiska självet hos lärarstudenter. En narrativ studie av  direktvalda svensklärarstudenters berättelser

Anita Schybergson.  2009. Kognitiva system i namngivningen av finländska handelsfartyg (secondary supervisor)

Lassus, Jannika. 2010. Betydelser i barnfamiljsbroschyrer. Systemisk–funktionell analys av den tänkta läsaren och institutionen.

Mattfolk, Leila. 2011. Finlandssvenska åsikter om och attityder till modern språkpåverkan.

Bister, Melina. 2014. Topikövergång i textbaserade gruppsamtal.

Hamberg, Leena. 2015. Samverkan i och med språket - Systemisk-funktionell analys av språkanvändning i en kommunal gränsaktivitet med nyanlända flyktingar som målgrupp

Stolt, Sofia. 2016. Vägen till vitsordet. En studie av värderande yttranden i bedömarkommentarer på studentexamensuppsatser i modersmål och litteratur

Hyytiäinen, Johanna. 2017. Anvisningar och uppmaningar i klassrumsinteraktion: Lärarens direktiv i svenskundervisningen i finska skolor

Blomqvist, Oliver. 2017. Flerspråkighet eller språkförbistring?: Finska segment i svenska medeltidsbrev 1350–1526. (bihandledare, Uppsala universitet) 

Schalin, Johan. 2018. Preliterary Scandinavian sound change viewed from the east. – Umlaut remodelled and language contact revisited                                          

I have supervised around 130 MA theses in Scandinavian Languages.

Scientific expert assignments

Pre-examiner, opponent and Internal Examiner

I have pre-examined and served as opponent of five licentiate theses at the Helsinki University,  Jyväskylä and Vaasa University  1988–2016

I have pre-examined eight doctoral theses and served as opponent of four doctoral theses at Joensuu, Jyväskylä, Turku and Uppsala University and Åbo Akademi 1997-2017

I have been internal examiner 14 times 2003–2017 at Helsinki University and University of Lund, Sweden, in public defences of doctoral dissertations in Scandinavian Languages, Finnish Language, History, English and German Philology and Swedish Translation.

Expert assignments concerning appointments to posts

Research Assistant, Department of Scandinavian Languages, University of Stockholm, Sweden 2001

Research Assistant,  Department of Scandinavian Languages, University of Gothenburg, Sweden 2003

University Lecturer, Department of Scandinavian Languages, Uppsala University, Sweden 2003

University Lecturer, Department of Scandinavian Languages, University of Lund, Sweden 2003

University Lecturer , Dalarna University, Sweden 2004

Professor in Finnish Language, Helsinki University 2006

University Lecturer, Växjö University, Sweden 2009

Professor in Swedish Language, Åbo Akademi 2009

Professor in Swedish Language, Vaasa University 2010

Professor in Swedish Language, Uppsala University, Sweden 2012

Professor in Swedish Language, Åbo University 2014

Professor in Swedish Language, Gothenburg University, Sweden 2018

Other expert assignments

Statement of docentship concerning PhD Harry Lönnroth (Scandinavian Languages, Tampere university) 2009

Statement of docentship concerning PhD  Eeva-Leena Seppänen (Finnish Language, Helsinki University) 2009

Statement of docentship concerning PhD  Gunlög Sundberg  (Scandinavian Languages, Stockholm University) 2011

Statement of docentship concerning PhD Minna Suni (Finnish Language, Helsinki University) 2012

Member of NOS-H Nordcorp Assessment panel 2010

Administrative experience and honorary assignments – with academic relevance

Head of the Finnish, Finnougrian and Scandinavian department 2014–

Vice head of the Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies                   2010–2013

Vice head of the Department of Scandinavian languages 2006–2009

Head of the Department of Scandinavian languages, HU 2002–2003, 2005

Member of the steering committee, Department of Scandinavian languages, HU 1998–2009

Tieteenalat

  • 6121 Kielitieteet
  • ruotsin kieli
  • luokkahuonetutkimus
  • historiallinen kielitiede
  • ruotsin oppiminen

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai