Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Tutkin suomenkieliseen runouden yhteyksiä suullisen perinteen rekilaulukulttuuriin. Kolmivuotisessa post doc -tutkimuksessani tarkastelin rekilaulujen merkitystä Otto Mannisen (1872−1950) runouden syntyprosesseille ja tuotannolle laajemminkin, erityisesti geneettisen kritiikin viitekehyksessä. Tutkimus avasi Mannisen runouden suhdetta suulliseen perinteeseen ja tuotti uutta tietoa rekilauluista sekä kansanlaulujen ja kirjallisen runouden suhteesta 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Nykyisessä Koneen säätiön rahoittamassa hankkeessani (2023-2025) ”Suomenkielisen lyriikan yhteydet rekilauluperinteeseen: muodot, merkitykset ja ylirajaisuus" tutkin ilmiötä laajemmin.

Olen työskennellyt tutkijana Avoin Kalevala -hankkeessa (http://kalevala.finlit.fi/) sekä prof. Lotte Tarkan Suomen Akatemian hankkeessa MuMOC: The Muted Muses of Oral Culture. Ideology, transnationalism and silenced sources in the making of national heritages and literatures.

Olen myös jäsen dosentti Sakari Katajamäen tutkimushankkeessa Kääntämisen jäljet arkistoissa.

Tutkin väitöskirjassani Säkeiden synty. Geneettinen tutkimus Otto Mannisen Säkeiden käsikirjoituksista (2012) (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37099) Mannisen Säkeitä-runokokoelmien (Säkeitä, 1905 ja Säkeitä. Toinen sarja. 1910) syntyprosesseja säilyneiden runokäsikirjoitusten avulla. Hyödynsin väitöskirjassani geneettisen kritiikin metodologiaa. Tutkimuksessa analysoitiin runojen kirjoitusprosesseja ja tutkittiin eräitä kokoelmien runoja intertekstuaalisuuden ja symbolismin viitekehyksessä. Tutkimuksessa nousivat esiin tekstienväliset yhteydet J.L. Runebergin, Goethen, Maurice Maeterlinckin ja K. A. Tavaststjernan tuotantoon sekä Raamattuun, ja Mannisen kirjoitusprosessien yhteydet symbolismin poetiikan artikuloimiseen.

Olen perehtynyt myös kirjailijoiden arkistoihin, arkistotutkimukseen, tekstuaalitieteisiin, Aleksis Kiven kriittisiin editioihin ja runouteen sekä suullisen perinteen ja kirjallisuuden yhteyksiin. 

Olen toiminut vastuuopettajana (2006-2020) kotimaisen kirjallisuuden ja kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelman työelämäkursseilla, jotka ovat käsitelleet arkistoja ja kirjallisuudentutkimusta, tieteellistä editointia sekä suullisen perinteen ja kirjallisuuden yhteyksiä. Olen pitänyt lukuisia luentoja esimerkiksi Otto Mannisen tuotannosta, kirjailijoiden käsikirjoituksista sekä kesken jääneistä teoksista.

Asemat yliopiston ulkopuolella

Apurahatutkija, Finnish Literature Society, Research Department

11 toukok. 2017 → …

Tutkija, Finnish Literature Society, Critical Editions of Finnish Literature

3 huhtik. 201610 toukok. 2017

Tieteenalat

  • 6122 Kirjallisuuden tutkimus

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai