Valokuva Hanna Wass
  • PL 9 (Siltavuorenpenger 3A)

    00014

    Suomi

  • PL 54 (Unioninkatu 37), 1033

    HELSINGIN YLIOPISTO

    Suomi

20002020

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
2020

Johdanto: mikä on politiikan ilmastonmuutos?

Borg, S., Kestilä-Kekkonen, E. & Wass, H., 17 syyskuuta 2020, Politiikan ilmastonmuutos: Eduskuntavaalitutkimus 2019. Borg, S., Kestilä-Kekkonen, E. & Wass, H. (toim.). Helsinki: Oikeusministeriö, s. 45-65 21 Sivumäärä (Oikeusministeriön julkaisuja. Selvityksiä ja ohjeita; nro 2020:5).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Open access

Poliittinen osallistuminen osana kokonaisvaltaista kotoutumista

Valaste, M. & Wass, H., 2020, Kotoutumisen kokonaiskatsaus. Kazi, V., Alitolppa-Niitamo, A. & Kaihovaara, A. (toim.). Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö, s. 193-205 13 Sivumäärä (TEM oppaat ja muut julkaisut; nro 2019:1).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Open access
Tiedosto
2019

Luottamus poliittisen osallistumisen sosioekonomisten erojen selittäjänä

Lahtinen, H. A., Wass, H. M. & Hiilamo, H. T., 16 toukokuuta 2019, Poliittinen ja sosiaalinen luottamus: Polut, trendit ja kuilut. Bäck, M. & Kestilä-Kekkonen, E. (toim.). Helsinki: Valtiovarainministeriö, s. 138-155 18 Sivumäärä 8. (Valtiovarainministeriön julkaisuja; nro 2019:31).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Open access

Using Linked Parent-Child Data and Causal Mediation Analysis to Study Parental Influence on Turnout

Gidengil, E., Wass, H. M. & Valaste, M. S., 5 helmikuuta 2019, SAGE Research Methods Cases. London: Sage Publications, 26 Sivumäärä (SAGE Research Methods Cases; Vuosikerta 2).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2017

Turnout

Wass, H. M. & Blais, A., 2017, SAGE Handbook of Electoral Behaviour. Arzhaimer, K., Evans, J. & Lewis-Beck, M. (toim.). London: Sage, Vuosikerta 1.. s. 459-487 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2016

Johdanto: yhdenvertaisuus ja poliittisen osallistumisen eriytyminen

Wass, H. M. & Grönlund, K., 2016, Poliittisen osallistumisen eriytyminen – Eduskuntavaalitutkimus 2015. Grönlund, K. & Wass, H. (toim.). Helsinki: Oikeusministeriö, s. 29-44 16 Sivumäärä (Selvityksiä ja ohjeita; Vuosikerta 2016, nro 28).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Terveys ja poliittinen kiinnittyminen …

Mattila, V. M., Lahtinen, H. A., Rapeli, L. & Wass, H. M., 2016, Poliittisen osallistumisen eriytyminen – Eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsinki: Oikeusministeriö, s. 415-434 20 Sivumäärä (Selvityksiä ja ohjeita; Vuosikerta 2016, nro 28).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Toimittajien esipuhe

Grönlund, K. & Wass, H. M., 2016, Po­liit­ti­sen osal­lis­tu­mi­sen eriy­ty­mi­nen – Edus­kun­ta­vaa­li­tut­ki­mus 2015. Grönlund, K. & Wass, H. (toim.). Helsinki: Oikeusministeriö, s. 23-24 2 Sivumäärä (Selvityksiä ja ohjeita; Vuosikerta 2016, nro 28).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Toteutuuko vaaleissa yhdenvertaisuus?

Wass, H. M., 2016, Poliittinen valta Suomessa. Niemi, M. K., Raunio, T. & Ruostetsaari, I. (toim.). Tampere: Vastapaino, s. 58-80 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Yhdenvertaisuus äänestyskopissa: äänestysaktiivisuus vuoden 2015 eduskuntavaaleissa

Wass, H. M. & Borg, S., 2016, Poliittisen osallistumisen eriytyminen – Eduskuntavaalitutkimus 2015. Grönlund, K. & Wass, H. (toim.). Helsinki: Oikeusministeriö, s. 177-199 23 Sivumäärä (Selvityksiä ja ohjeita; Vuosikerta 2016, nro 28).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2015

Demokratia, nuorten poliittinen osallistuminen ja yhdenvertainen yhteiskunnallinen toimijuus hallitusohjelmassa

Wass, H. M., Lahtinen, H. A. & Ahonen, P. P., 25 marraskuuta 2015, Nuoruus hallitusohjelmassa -kirjoitussarja. Pekkarinen, E. & Aapola-Niemi, S. (toim.). Helsinki: Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Esipuhe

Grönlund, K. & Wass, H. M., 2015, Demokratiaindikaattorit 2015. Borg, S., Kestilä-Kekkonen, E. & Westinen, J. (toim.). Oikeusministeriö, s. 76 1 Sivumäärä (Selvityksiä ja ohjeita ; nro 56/2015).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Terveyden vaikutus nuorten vaaliosallistumiseen ja käsityksiin perusturvasta

Lahtinen, H., Wass, H. & Sund, R., 6 maaliskuuta 2015, Ihmisarvoinen nuoruus: nuorisobarometri 2014. Myllyniemi, S. (toim.). Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuorisotutkimusseura, s. 171-182 14 Sivumäärä (Julkaisuja ; nro 159)(NUORAn julkaisuja ; nro 51)(Verkkojulkaisuja ; Vuosikerta 71).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
2014

Varjovaaleista valokeilaksi? Euroopan parlamentin vaalit ja äänestysaktiivisuuteen vaikuttavat tekijät

Wass, H., 2014, Johdatus Euroopan unionin politiikkaan. Helsinki: Helsingin yliopisto, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto, Vuosikerta 2014:16. s. 185-220 16 Sivumäärä (Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen julkaisuja, Yleinen valtio-oppi; Vuosikerta 2014:16).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2012

Nuorten äänestysaktiivisuus vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Helsingissä

Martikainen, T. & Wass, H., 2012, Nuoret ja ääni: nuoret eduskuntavaaleissa 2011. Ronkainen, J. (toim.). Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, s. 27-36 10 Sivumäärä (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja. Sarja: Hybridi; nro 125)(Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja ; nro 45).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Äänestysaktiivisuus

Wass, H. & Borg, S., 2012, Muutosvaalit 2011. Borg, S. (toim.). Helsinki: Oikeusministeriö, s. 97-115 19 Sivumäärä (Selvityksiä ja ohjeita ; nro 16/2012).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Äänestäneiden ja äänestämättä jättäneiden mielipideyhteneväisyys ja poliittinen edustus

Wass, H., Söderlund, P. & Rapeli, L., 2012, Muutosvaalit 2011. Borg, S. (toim.). Helsinki: Oikeusministeriö, s. 116-125 10 Sivumäärä (Selvityksiä ja ohjeita ; nro 16/2012).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
2009

Kansalaisten edustusodotukset

Bengtsson, Å. & Wass, H., 2009, Vaalit yleisödemokratiassa: eduskuntavaalitutkimus 2007. S. B. H. P. . . (toim.). [Tampere]: Tampereen yliopistopaino, s. 279-302 24 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Sukupuoli ja äänestäminen

Holli, A. M. & Wass, H., 2009, Vaalit yleisödemokratiassa: eduskuntavaalitutkimus 2007. S. B. H. P. . . (toim.). [Tampere]: Tampereen yliopistopaino, s. 126-148 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Äänestysaktiivisuus Suomessa: raportti vaaliosallistumisen tutkimisesta, äänestysaktiivisuuden trendeistä ja osallistumistutkimuksen kehitystarpeista

Wass, H. & Wilhelmsson, N., 2009, Suomalaiset osallistujina: katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen. T. K. . E. A. . (toim.). Helsinki: Oikeusministeriö, s. 20-89 70 Sivumäärä (Oikeusministeriön julkaisuja; nro 2009:5).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2007

Mielipide-edustavuuden toteutuminen työperäisen maahanmuuton kysymyksessä

Kestilä, E. & Wass, H., 2007, Politiikan representaatio. T. T. K. J. M. (toim.). Helsinki: Valtiotieteellinen yhdistys, s. 328-347 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Nuorten näkemyksiä vaaliosallistumisen laskusta ja sen ratkaisukeinoista

Wass, H., 2007, Sukupolvipolitiikka. K. P. . . (toim.). [Helsinki]: Opetusministeriö Nuorisotutkimusverkosto Nuorisoasiain neuvottelukunta, s. 123-135 13 Sivumäärä (Julkaisuja. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura; Vuosikerta 72).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Sukupuolenmukainen äänestäminen vuoden 2006 presidentinvaaleissa

Hellsten, V., Holli, A. M. & Wass, H., 2007, Presidentinvaalit 2006. P. I. . S. B. . . (toim.). Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, s. 178-206 29 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2005

Kiinnittyminen politiikkaan

Grönlund, K., Paloheimo, H., Sundberg, J., Sänkiaho, R. & Wass, H., 2005, Vaalit ja demokratia Suomessa. H. P. . . (toim.). Porvoo: WSOY, s. 88-118 31 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Äänestysosallistuminen

Grönlund, K., Paloheimo, H. & Wass, H., 2005, Vaalit ja demokratia Suomessa. H. P. . . (toim.). Porvoo: WSOY, s. 119-146 28 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2003

Nuoren äänestäjäsukupolven asenteet vaaliosallistumista kohtaan

Wass, H., 2003, "Kyllä politiikalle, mutta...": Nuoret ja eduskuntavaalit 2003. Paakkunainen, K. (toim.). Opetusministeriö Nuorisotutkimusverkosto Nuorisoasiain neuvottelukunta, s. 126-150 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2000

Poliitikkojen paluu presidentinvaaleissa 2000 : ehdokkaiden strategiset valinnat ja niiden merkitys äänestäjän ehdokasvalinnassa

Wass, H., 2000, Vaalista vaaliin: vaalit, puolueet ja kansalaiset vuosituhannen vaihteessa. Hellsten, V., Martikainen, T. & Pekonen, K. (toim.). Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitos, s. 213-243 31 Sivumäärä (ACTA POLITICA; nro 16).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen