Valokuva: Hanna Wass
  • PL 54 (Unioninkatu 37)

    00014

    Suomi

  • PL 54 (Unioninkatu 37), 1033

    HELSINGIN YLIOPISTO

    Suomi

20002021
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 2000 2019

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
2019

Luottamus poliittisen osallistumisen sosioekonomisten erojen selittäjänä

Lahtinen, H. A., Wass, H. M. & Hiilamo, H. T., 16 toukokuuta 2019, Poliittinen ja sosiaalinen luottamus: Polut, trendit ja kuilut. Bäck, M. & Kestilä-Kekkonen, E. (toim.). Helsinki: Valtiovarainministeriö, hallinnon kehittämisosasto, s. 138-155 18 Sivumäärä 8. (Valtiovarainministeriön julkaisuja; nro 2019:31).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Open access

Using Linked Parent-Child Data and Causal Mediation Analysis to Study Parental Influence on Turnout

Gidengil, E., Wass, H. M. & Valaste, M. S., 5 helmikuuta 2019, SAGE Research Methods Cases. London: Sage publications, 26 Sivumäärä (SAGE Research Methods Cases; Vuosikerta 2).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2017

Turnout

Wass, H. M. & Blais, A., 2017, SAGE Handbook of Electoral Behaviour. Arzhaimer, K., Evans, J. & Lewis-Beck, M. (toim.). London: Sage, Vuosikerta 1.. s. 459-487 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2016

Johdanto: yhdenvertaisuus ja poliittisen osallistumisen eriytyminen

Wass, H. M. & Grönlund, K., 2016, Poliittisen osallistumisen eriytyminen – Eduskuntavaalitutkimus 2015. Grönlund, K. & Wass, H. (toim.). Helsinki: Oikeusministeriö, s. 29-44 16 Sivumäärä (Selvityksiä ja ohjeita; Vuosikerta 2016, nro 28).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Terveys ja poliittinen kiinnittyminen …

Mattila, V. M., Lahtinen, H. A., Rapeli, L. & Wass, H. M., 2016, Poliittisen osallistumisen eriytyminen – Eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsinki: Oikeusministeriö, s. 415-434 20 Sivumäärä (Selvityksiä ja ohjeita; Vuosikerta 2016, nro 28).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Toimittajien esipuhe

Grönlund, K. & Wass, H. M., 2016, Po­liit­ti­sen osal­lis­tu­mi­sen eriy­ty­mi­nen – Edus­kun­ta­vaa­li­tut­ki­mus 2015. Grönlund, K. & Wass, H. (toim.). Helsinki: Oikeusministeriö, s. 23-24 2 Sivumäärä (Selvityksiä ja ohjeita; Vuosikerta 2016, nro 28).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Toteutuuko vaaleissa yhdenvertaisuus?

Wass, H. M., 2016, Poliittinen valta Suomessa. Niemi, M. K., Raunio, T. & Ruostetsaari, I. (toim.). Tampere: Vastapaino, s. 58-80 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Yhdenvertaisuus äänestyskopissa: äänestysaktiivisuus vuoden 2015 eduskuntavaaleissa

Wass, H. M. & Borg, S., 2016, Poliittisen osallistumisen eriytyminen – Eduskuntavaalitutkimus 2015. Grönlund, K. & Wass, H. (toim.). Helsinki: Oikeusministeriö, s. 177-199 23 Sivumäärä (Selvityksiä ja ohjeita; Vuosikerta 2016, nro 28).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2015

Demokratia, nuorten poliittinen osallistuminen ja yhdenvertainen yhteiskunnallinen toimijuus hallitusohjelmassa

Wass, H. M., Lahtinen, H. A. & Ahonen, P. P., 25 marraskuuta 2015, Nuoruus hallitusohjelmassa -kirjoitussarja. Pekkarinen, E. & Aapola-Niemi, S. (toim.). Helsinki: Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Esipuhe

Grönlund, K. & Wass, H. M., 2015, Demokratiaindikaattorit 2015. Borg, S., Kestilä-Kekkonen, E. & Westinen, J. (toim.). Oikeusministeriö, s. 76 1 Sivumäärä (Selvityksiä ja ohjeita ; nro 56/2015).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Terveyden vaikutus nuorten vaaliosallistumiseen ja käsityksiin perusturvasta

Lahtinen, H., Wass, H. & Sund, R., 6 maaliskuuta 2015, Ihmisarvoinen nuoruus: nuorisobarometri 2014. Myllyniemi, S. (toim.). Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuorisotutkimusseura, s. 171-182 14 Sivumäärä (Julkaisuja ; nro 159)(NUORAn julkaisuja ; nro 51)(Verkkojulkaisuja ; Vuosikerta 71).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
2014

Varjovaaleista valokeilaksi? Euroopan parlamentin vaalit ja äänestysaktiivisuuteen vaikuttavat tekijät

Wass, H., 2014, Johdatus Euroopan unionin politiikkaan. Helsinki: Helsingin yliopisto, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto, Vuosikerta 2014:16. s. 185-220 16 Sivumäärä (Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen julkaisuja, Yleinen valtio-oppi; Vuosikerta 2014:16).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2012

Nuorten äänestysaktiivisuus vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Helsingissä

Martikainen, T. & Wass, H., 2012, Nuoret ja ääni: nuoret eduskuntavaaleissa 2011. Ronkainen, J. (toim.). Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, s. 27-36 10 Sivumäärä (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja. Sarja: Hybridi; nro 125)(Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja ; nro 45).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Äänestysaktiivisuus

Wass, H. & Borg, S., 2012, Muutosvaalit 2011. Borg, S. (toim.). Helsinki: Oikeusministeriö, s. 97-115 19 Sivumäärä (Selvityksiä ja ohjeita ; nro 16/2012).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Äänestäneiden ja äänestämättä jättäneiden mielipideyhteneväisyys ja poliittinen edustus

Wass, H., Söderlund, P. & Rapeli, L., 2012, Muutosvaalit 2011. Borg, S. (toim.). Helsinki: Oikeusministeriö, s. 116-125 10 Sivumäärä (Selvityksiä ja ohjeita ; nro 16/2012).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
2009

Kansalaisten edustusodotukset

Bengtsson, Å. & Wass, H., 2009, Vaalit yleisödemokratiassa: eduskuntavaalitutkimus 2007. S. B. H. P. . . (toim.). [Tampere]: Tampere University Press, s. 279-302 24 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Sukupuoli ja äänestäminen

Holli, A. M. & Wass, H., 2009, Vaalit yleisödemokratiassa: eduskuntavaalitutkimus 2007. S. B. H. P. . . (toim.). [Tampere]: Tampere University Press, s. 126-148 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Äänestysaktiivisuus Suomessa: raportti vaaliosallistumisen tutkimisesta, äänestysaktiivisuuden trendeistä ja osallistumistutkimuksen kehitystarpeista

Wass, H. & Wilhelmsson, N., 2009, Suomalaiset osallistujina: katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen. T. K. . E. A. . (toim.). Helsinki: Oikeusministeriö, s. 20-89 70 Sivumäärä (Oikeusministeriön julkaisuja; nro 2009:5).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2007

Mielipide-edustavuuden toteutuminen työperäisen maahanmuuton kysymyksessä

Kestilä, E. & Wass, H., 2007, Politiikan representaatio. T. T. K. J. M. (toim.). Helsinki: Valtiotieteellinen yhdistys, s. 328-347 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Nuorten näkemyksiä vaaliosallistumisen laskusta ja sen ratkaisukeinoista

Wass, H., 2007, Sukupolvipolitiikka. K. P. . . (toim.). [Helsinki]: Opetusministeriö Nuorisotutkimusverkosto Nuorisoasiain neuvottelukunta, s. 123-135 13 Sivumäärä (Julkaisuja. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura; Vuosikerta 72).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Sukupuolenmukainen äänestäminen vuoden 2006 presidentinvaaleissa

Hellsten, V., Holli, A. M. & Wass, H., 2007, Presidentinvaalit 2006. P. I. . S. B. . . (toim.). Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, s. 178-206 29 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2005

Kiinnittyminen politiikkaan

Grönlund, K., Paloheimo, H., Sundberg, J., Sänkiaho, R. & Wass, H., 2005, Vaalit ja demokratia Suomessa. H. P. . . (toim.). Porvoo: WSOY, s. 88-118 31 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Äänestysosallistuminen

Grönlund, K., Paloheimo, H. & Wass, H., 2005, Vaalit ja demokratia Suomessa. H. P. . . (toim.). Porvoo: WSOY, s. 119-146 28 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2003

Nuoren äänestäjäsukupolven asenteet vaaliosallistumista kohtaan

Wass, H., 2003, "Kyllä politiikalle, mutta...": Nuoret ja eduskuntavaalit 2003. Paakkunainen, K. (toim.). Opetusministeriö Nuorisotutkimusverkosto Nuorisoasiain neuvottelukunta, s. 126-150 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2000

Poliitikkojen paluu presidentinvaaleissa 2000 : ehdokkaiden strategiset valinnat ja niiden merkitys äänestäjän ehdokasvalinnassa

Wass, H., 2000, Vaalista vaaliin: vaalit, puolueet ja kansalaiset vuosituhannen vaihteessa. Hellsten, V., Martikainen, T. & Pekonen, K. (toim.). Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitos, s. 213-243 31 Sivumäärä (ACTA POLITICA; nro 16).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen