Ei valokuvaa Harri Sintonen
1985 …2021

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Oppiarvo
VTT (1981), terveystaloustieteen dosentti (1983)

Työtehtävät
Terveystaloustieteen professori (50 %)
Terveystaloustieteen tutkimusprofessori,
Stakes/Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö
(FinOHTA) (50 %)

Opetus
Terveystaloustieteen kurssit
Terveystaloustieteen tutkijakoulutus

Tutkimus

15D-terveyteen liittyvän elämänlaatumittarin arvottaminen
Terveyteen liittyvän elämänlaadun rutiininomainen mittaaminen 15D:llä erikoissairaanhoidon vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arvioinnissa
Tyypin 2 diabeteksen kansallisen ehkäisyohjelman
kustannus-vaikuttavuustutkimus

Mukana lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä  terveydenhuollon menetelmien taloudellisen arvioinnin hankkeissa

Julkaisut
Noin 300 tieteellistä julkaisua

Luottamustehtävät
Kttl:n johtoryhmän jäsen

Yrjö Jahnssonin säätiön tieteellisen valiokunnan jäsen
HUS:n valtuuston varajäsen

Tieteenalat

  • 314 Terveystieteet
  • 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai