Valokuva: Harri Vasander
  • PL 27 (Latokartanonkaari 7)

    00014

    Suomi

  • Viikinkaari 1, Biokeskus 3

    00790 Helsinki

    Suomi

1979 …2021
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 1979 2019

1979

Kangaskorpimaannosten hivenainejakautumista ja -määristä. (Summary: Trace elements in soil profiles of paludified spruce forests.)

Vasander, H., Mäkinen, A. & Pakarinen, P., 1979, julkaisussa : Silva Fennica. 13, s. 65-73 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1981

Ekosysteemitutkimuksia eteläboreaalisista soista - Studies on the ecosystem of southern boreal mires

Reinikainen, A. (toim.), Lindholm, T. (toim.) & Vasander, H. (toim.), 1981, Suoseura ry. 60 Sivumäärä (Suo)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Keidasrämeen kasvibiomassa ja tuotos. (Summary: Plant biomass and production in an ombrotrophic raised bog)

Vasander, H., 1981, julkaisussa : Suo. 32, s. 91-94 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Luonnontilaisen keidasrämeen sekä lannoitetun ojikon ja muuttuman ravinnevarat. (Summary: Nutrients in an ombrotrophic bog ecosystem in the virgin state and after forest-improvements)

Vasander, H., 1981, julkaisussa : Suo. 32, s. 137-141 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Neljän korpiyhdyskunnan kasvibiomassa ja tuotos. (Summary: Plant biomass and production in LhK, MK, MkK and MrK spruce/hardwood swamp sites)

Solmari, H. & Vasander, H., 1981, julkaisussa : Suo. 32, s. 97-99 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The effect of summer frost damage on the growth and production of some raised bog dwarf shrubs

Lindholm, T. & Vasander, H., 1981, julkaisussa : Annales Botanici Fennici. 18, s. 155-167 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The length growth rate, biomass and production of Cladonia arbuscula and C. rangiferina in a raised bog in southern Finland

Vasander, H., 1981, julkaisussa : Annales Botanici Fennici. 18, s. 237-243 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1982

Otanta vähäpuustoisten rämeiden biomassa- ja tuotostutkimuksissa. (Summary: Sampling of low volume peatland pine stands for biomass and production studies.)

Vasander, H., 1982, julkaisussa : Suo. 33, s. 87-91 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Plant biomass and production in virgin, drained and fertilized sites in a raised bog in southern Finland

Vasander, H., 1982, julkaisussa : Annales Botanici Fennici. 19, s. 103-125 24 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1983

Bryophyte flora in an esker kettle hole mire Heinisuo, southern Finland

Lindholm, T. & Vasander, H., 1983, julkaisussa : Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 59, s. 144-150 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Soista, soiden käytöstä ja suoekologisesta tutkimuksesta Karjalan ASNT:ssa. (Summary: Mire utilization and ecological studies in Karelian ASSR, USSR: A review.)

Vasander, H. & Lindholm, T., 1983, julkaisussa : Suo. 34, s. 99-110 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tuli kuuluu metsän elämään. (Summary: Burning off in forestry on the increase)

Lindholm, T. & Vasander, H., 1983, julkaisussa : Suomen luonto. 42, 5, s. 20-24 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

1984

Ecological variation of mire site types in a small kettle-hole mire Heinisuo, southern Finland

Reinikainen, A., Lindholm, T. & Vasander, H., 1984, julkaisussa : Annales Botanici Fennici. 21, s. 79-101 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Effect of forest amelioration on diversity in an ombrotrophic bog

Vasander, H., 1984, julkaisussa : Annales Botanici Fennici. 21, s. 7-15 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1985

Fire intensities and surface temperatures during prescribed burning

Vasander, H. & Lindholm, T., 1985, julkaisussa : Silva Fennica. 19, s. 1-15 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Männynversosyöpätuhot Laaviosuon jatkolannoituskoealu-eella. (Summary: Damage caused by Pine die back (Ascocalyx abietina) on refertilization trial plots on Laaviosuo, Lammi, Southern Finland)

Vasander, H. & Lindholm, T., 1985, julkaisussa : Suo. 36, s. 85-94 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1986

Sammalpallomenetelmä lyijysulaton päästöjen tutkimuksessa. (Monitoring lead emissions with moss bags near a lead smelter in southern Finland.)

Vasander, H. & Mikkola, J., 1986, julkaisussa : Suo. 37, s. 89-97

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Site types at Lakkasuo mire complex. Field guide.

Laine, J., Päivänen, J., Schneider, H. & Vasander, H., 1986, Yliopistopaino. (Publ. Dept. Peatland Forestry, Univ. Helsinki )

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Turpeiden tuntemus ja luokittelu. Abstract: Classification and properties of peat

Laine, J. & Vasander, H., 1986, Yliopistopaino. 56 Sivumäärä (Publ. Dept. Peatland Forestry, Univ. Helsinki )

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Unkarin suurimpaan kasvitieteelliseen puutarhaan tutustumassa Vácrátotissa. (Visit to Vácrátot, the richest botanical garden of Hungary.)

Vasander, H. & Mäkinen, A., 1986, julkaisussa : Sorbifolia. 17, s. 103-110 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1987

Diversity of understorey biomass in virgin and in drained and fertilized southern boreal mires in eastern Fennoscandia

Vasander, H., 1987, julkaisussa : Annales Botanici Fennici. 24, s. 137-153 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Suonviljely ja soiden luonnonkasvien hyödyntäminen Neuvosto Karjalassa. (Summary: Use of mires for agricultural, berry and medical plant production in Soviet Karelia.)

Vasander, H. & Lindholm, T., 1987, julkaisussa : Suo. 38, s. 37-44 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The effect of forest amelioration on the understorey biomass, species richness and diversity of southern boreal Finnish mires

Vasander, H., 1987, Proceedings of the IAB conference of bryoecology. Pócs, T., Simon, T., Tuba, Z. & Podani, J. (toim.). Budapest: Akadémiai Kiadó, Vuosikerta 35. s. 685-698 14 Sivumäärä (Symposia Biologica Hungarica; Vuosikerta 35).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Vegetation and stand development of mesic forest after prescribed burning

Lindholm, T. & Vasander, H., 1987, julkaisussa : Silva Fennica. 21, 3, s. 259-278 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1988

Kahdeksas kansainvälinen suokongressi Leningradissa. (Summary: The 8th International Peat Congress in Leningrad)

Vasander, H. (toim.), 1988, julkaisussa : Suo. 39, s. 97-111 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Yield of the red raspberry, Rubus idaeus, after prescribed burning at Evo, southern Finland

Vasander, H., 1988, julkaisussa : Acta Botanica Fennica. 136, s. 61-63 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1989

Suo ja turvesymposiumi Québecissä. (Abstract: International symposium on peat and peatlands in Québec)

Vasander, H. (toim.), 1989, julkaisussa : Suo. 40, s. 177-186 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Use of moss bags to monitor air pollution in Vantaa, southern Finland

Vasander, H. & Mikkola, J., 1989, Proc. Vth Int. Conf. Bioindicatores Deteriorisationis Regionis. Bohác, J. & Ruzicka, V. (toim.). s. 226-234 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1990

Plant biomass, its production and diversity on virgin and drained southern boreal mires

Vasander, H., 1990, Helsinki: Yliopistopaino. 16 Sivumäärä (Publications from the Department of Botany, University of Helsinki; nro 18)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Production of eight species of Sphagnum at Suurisuo mire, southern Finland

Lindholm, T. & Vasander, H., 1990, julkaisussa : Annales Botanici Fennici. 27, s. 145-157 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Skotlannin peittosuot ja niiden suojelu. (Summary: Scottish blanket mires and their conservation)

Kaakinen, E., Salminen, P. & Vasander, H., 1990, julkaisussa : Suo. 41, s. 1-9 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Suotyypit

Laine, J. & Vasander, H., 1990, Kirjayhtymä . 80 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

1991

Keski Euroopan metsätuhot Esimerkkinä Jizerske horyn alue Tsekkoslovakiassa. (Summary: Forest decline in central Europe An example from Jizerske hory mountains (Czechoslovakia))

Vasander, H., Mäkinen, A. & Herben, T., 1991, julkaisussa : Ilmansuojelu. 1991, 2, s. 26-29 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Muromin suojelualue Itä-Karjalassa. Pala Suomen menneisyyttä. (Summary: Soviet Karelia's natural treasures revealed.)

Lindholm, T. & Vasander, H., 1991, julkaisussa : Suomen luonto. 50, s. 34-37 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Suoseuran opintoretkeily Neuvosto Karjalaan. (Abstract: Excursion of the Finnish Peatland Society to Soviet Karelia)

Muurinen, T., Timonen, E., Urvas, L. & Vasander, H., 1991, julkaisussa : Suo. 42, s. 71-83 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

1992

A method to estimate the effect of forest drainage on the carbon store of a mire

Laine, J., Vasander, H. & Puhalainen, A., 1992, julkaisussa : Suo. 43, s. 227-230 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Carbon Cycling in Boreal Peatlands and Climate Change

Vasander, H. (toim.) & Starr, M. (toim.), 1992, Suoseura ry. 190 Sivumäärä (SUO)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Determination of recent apparent carbon accumulation in peat using dated fire horizons

Alm, J., Tolonen, K. & Vasander, H., 1992, julkaisussa : Suo. 43, s. 191-194 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Differences in response of two Sphagnum species to elevated CO2 and nitrogen input

Jauhiainen, J., Vasander, H. & Silvola, J., 1992, julkaisussa : Suo. 43, 4-5, s. 211-215

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Ecology of Testaceans (Protozoa: Rhizopoda) in Mires in Southern Finland. I. Autecology

Tolonen, K., Warner, B. G. & Vasander, H., 1992, julkaisussa : Protist. 142, s. 240-260 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Eteläsuomalaisten metsäojitettujen turvemaiden kasvillisuuden numeerinen ryhmittely. (Summary: Post drainage development of vegetation in southern Finnish peatlands studied by numerical analysis)

Hotanen, J-P. & Vasander, H., 1992, julkaisussa : Suo. 43, s. 1-10 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Preliminary estimate of long-term carbon accumulation and loss in 25 boreal peatlands

Tolonen, K., Vasander, H., Damman, A. W. H. & Clymo, R. S., 1992, julkaisussa : Suo. 43, s. 277-280 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Response of ombrotrophic Sphagna to N deposition and increased CO2 concentration

Vasander, H. & Jauhiainen, J., 1992, The Finnish Research Program of Climate Change: Progress Report. Kanninen, M. & Anttila, P. (toim.). Helsinki: VAPK-Publishing, (Publications of the Academy of Finland; nro 3/92).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Use of 14C labelling to measure below-ground production of mire plants

Saarinen, T., Tolonen, K. & Vasander, H., 1992, julkaisussa : Suo. 43, 245-247, 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Yhdeksäs kansainvälinen suokongressi Uppsalassa. (Summary: The 9th International Peat Congress in Uppsala, Sweden)

Vasander, H. (toim.), 1992, julkaisussa : Suo. 43, s. 93-111 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

1993

Peatlands - restrainers or promotors of the greenhouse effect?

Päivänen, J. & Vasander, H., 1993, julkaisussa : Universitas Helsingiensis : a quarterly. 1993, 2, s. 4-10 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen