Valokuva: Heidi Krzywacki
  • PL 9 (Siltavuorenpenger 5A)

    00014

    Suomi

20022022
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 2002 2019

Artikkeli

Challenging traditional classroom practices: Swedish teachers’ interplay with Finnish curriculum materials

Hemmi, K., Krzywacki, H. & Liljeqvist, Y., 4 toukokuuta 2019, julkaisussa : Journal of Curriculum Studies. 51, 3, s. 342-361 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

In-service teacher education course module design focusing om usability of ICT applications in science education

Lavonen, J., Krzywacki, H., Koistinen, L., Welzel-Breuer, M. & Erb, R., 2012, julkaisussa : NorDina : Nordisk tidsskrift i naturfagdidaktikk. 8, 2, s. 138-149 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Investigating Finnish teacher guides as a resource for mathematics teaching

Hemmi, K., Krzywacki, H. & Koljonen, T., 2018, julkaisussa : Scandinavian Journal of Educational Research. 62, 6, s. 911-928 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Opiskelijapalaute Bologna-prosessin mukaan uudistetuista pedagogisista opinnoista matemaattisten aineiden opettajankoulutuksessa

Krzywacki-Vainio, H., Lavonen, J. & Juuti, K., 2007, julkaisussa : Didacta Varia. 12, 1, s. 31-41 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Physics Teacher Knowledge Aimed in Pedagogical Studies in Finland and in South Korea

Krzywacki, H., Kim, B-C. & Lavonen, J., tammikuuta 2017, julkaisussa : Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education. 13, 1, s. 201-222 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Vastine kommenttiin "Kuka opettaa matematiikkaa peruskoulussa?"

Pehkonen, E. & Krzywacki-Vainio, H., 2007, julkaisussa : Dimensio. 71, 3, s. 49-50 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Esipuhe tai jälkisanat

Esipuhe - arvot ja arviointi

Kallio, M., Krzywacki, H. & Poulter, S., 2019, Arvot ja arviointi. Kallio, M., Krzywacki, H. & Poulter, S. (toim.). Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, s. 7-10 4 Sivumäärä (Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja, Ainedidaktisia tutkimuksia; nro 16).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaEsipuhe tai jälkisanatTieteellinen

Open access
Katsausartikkeli

Recent trends in PhD education in science and mathematics education research: Back to university-level organization

Lavonen, J. & Krzywacki, H., 2014, julkaisussa : NorDina : Nordisk tidsskrift i naturfagdidaktikk. 10, 2, s. 243-250 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKatsausartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kirja

Laskutaidon pelit 3 –aineisto

Krzywacki, H. & Suhonen, T., 2004, Helsinki: WSOY. 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Opit: Matematiikka 5

Krzywacki, H., 2002, Helsinki: WSOY.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Opit: matematiikka 6

Krzywacki, H., Suhonen, T. & Mikama, A., 2003, Helsinki: WSOY.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Opit: matematiikka 8

Krzywacki, H. & Jokinen, A., 2004, Helsinki: WSOY.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Kirjan luku tai artikkeli

Background 2: In-Service Training of Science Teachers

Lavonen, J., Krzywacki, H. & Stadler, H., 2010, Computer Aided Teaching and Learning in Science - A European Teacher Training Course for Science Teachers : Handbook for a teacher training course. Koistinen, L., Krzywacki, H., Welzel-Breuer, M. & Graf, S. (toim.). Plovdiv: Plovdiv University Press "Paisii Hilendarski", s. 18-27 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Confronting the Educational Challenges of the Future: Finnish teacher education promoting teachers' pedagogical thinking

Krzywacki, H., Maaranen, K. & Lavonen, J., 2012, Teacher Education Frontiers: International Perspectives on Policy and Practice for Building New Teacher Competencies. Tan, O-S. (toim.). Singapore: Cengage Learning Asia Pte Ltd, s. 283-305 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Finnish secondary school teacher education in mathematics, physics and chemistry: Assumptions behind the programme

Lavonen, J. & Krzywacki, H., 2011, The professional and pedagogical training of secondary school teachers : A critical and comparative approach. 1 toim. Athens: University of Athens, 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Implementation of Finnish Education Policy Through National Core Curriculum: Science as an Example

Lavonen, J. & Krzywacki, H., 2010, Curriculum Development: Perspectives From Around the World. Kirylo, J. D. & Nauman, A. K. (toim.). Olney, MD: Association for Childhood Education International, s. 118-131 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Item construction for Finnish national level assessment in school physics without pre-defined learning outcomes

Lavonen, J., Krzywacki, H. & Koistinen, L., 2012, Making it tangible: Learning outcomes in science education . Bernholt, S., Neumann, K. & Nentwig, P. (toim.). Münster: Waxmann, Vuosikerta 2012. s. 477-497 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Matematiikan didaktiikka tutkimuksen valossa - kohti kansainvälisyyttä

Krzywacki, H., Laine, A., Hästö, P. & Hannula, M. S., 2012, Ainedidaktiikka tutkimuskohteena ja tiedonalana. Kallioniemi, A. & Virta, A. (toim.). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 250-271 22 Sivumäärä (Kasvatusalan tutkimuksia; nro 60).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Mathematics Curriculum: The Case of Finland

Hemmi, K., Krzywacki, H. & Partanen, A-M., 2017, International Perspectives on Mathematics Curriculum. Thompson, D. R., Huntley, M. A. & Suurtamm, C. (toim.). Charlotte, NC: INFORMATION AGE PUBLISHING, INC, s. 71-102 32 Sivumäärä (Research in Mathematics Education ).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Mathematics teaching in primary schools

Pehkonen, L. & Krzywacki-Vainio, H., 2007, How finns learn mathematics and science. Pehkonen, E., Ahtee, M. & Lavonen, J. (toim.). Rotterdam: Sense publishers, s. 155-164 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Matkalla opettajuuteen: opettajuuden kehittäminen ja opettajankoulutuksen antamat eväät

Kilpeläinen, A. & Krzywacki, H., 2003, Hyvin tehty!: meidän koulumme tulevaisuuden tekijänä. Harju, K., Kokka, E., Silventoinen, P., Jalonen, R. & Mäkitalo, T. (toim.). Hämeenlinna: Etelä-Suomen lääninhallitus, s. 28-38 11 Sivumäärä (Etelä-Suomen lääninhallituksen julkaisuja; nro 73/2003).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Module 1: Criteria for choosing usable computer aided teaching and learning material (CAT) for science teaching and learning.

Lavonen, J. & Krzywacki, H., 2010, The Effective Use of Computer Aided Teaching and Learning Material in Science Teaching: Handbook for teacher training course. Koistinen, L., Krzywacki, H., Welzel-Breuer, M. & Graf, S. (toim.). Plovdiv: Plovdiv University Press "Paisii Hilendarski", s. 29-56 28 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Pre-service teacher education in chemistry, mathematics and physics

Oikkonen, J., Lavonen, J., Krzywacki-Vainio, H., Aksela, M., Krokfors, L. & Saarikko, H., 2007, How finns learn mathematics and science. Pehkonen, E., Ahtee, M. & Lavonen, J. (toim.). Rotterdam/Taipei: Sense publishers, s. 49-68 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Promoting mathematical thinking in Finnish mathematics education

Krzywacki, H., Pehkonen, L. & Laine, A., 2016, Miracle of education : The principles and practices of teaching and learning in Finnish schools. Niemi, H., Toom, A. & Kallioniemi, A. (toim.). Second revised education toim. Rotterdam: Sense publishers, s. 109-123 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Promoting Mathematical Thinking in Finnish Mathematics Education

Krzywacki, H., Pehkonen, L. & Laine, A., 2012, Miracle of Education: The Principles and Practices of Teaching and Learning in Finnish Schools. Niemi, H., Toom, A. & Kallioniemi, A. (toim.). Rotterdam: Sense publishers, s. 115-130 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Reflektoinnin työtapojen kokeminen opettajaksi kehittymisessä

Juuti, K., Krzywacki, H., Toom, A. & Lavonen, J., 2011, Näkökulmia tutkimusperustaiseen opetukseen: Ainedidaktisia tutkimuksia 1. Tainio, L., Juuti, K., Kallioniemi, A., Seitamaa-Hakkarainen, P. & Uitto, A. (toim.). Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry, s. 37-50 14 Sivumäärä (Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja / Ainedidaktisia tutkimuksia; nro 1).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Resolución de problemas en la enseñanza de las matemáticas: mirando desde otra perspectiva el rol del maestro en el proceso de enseñanza y aprendizaje

Krzywacki, H. & Laine, A., 2015, La universidad en la formación de formadores de acompañantes pedagógicos para la innovación en el aula. Bazo, C. D., Haapakorpi, A., Särkijärvi-Martinéz, A. & Virtanen, P. (toim.). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, s. 137-151 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Suomalainen matematiikan opettaja

Krzywacki, H. & Portaankorva-Koivisto, P., 2018, Matematiikan opetus ja oppiminen. Joutsenlahti, J., Silfverberg, H. & Räsänen, P. (toim.). Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, s. 278-293 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

There are No Effective Teachers in Finland— Only Effective Systems and Professional Teachers

Krzywacki, H., Lavonen, J. & Juuti, K., 2015, Teacher Effectiveness: Capacity Building in a Complex Learning Era. Tan, O-S. & Liu, W-C. (toim.). Singapore: Centage learning, s. 79-103 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tieto- ja viestintätekniikkaa koulutyön tueksi: opettajat innovaatioiden käyttäjinä

Krzywacki, H., Korhonen, T., Koistinen, L. & Lavonen, J., toukokuuta 2011, Opetusteknologia koulun arjessa II. Kankaanranta, M. & Vahtivuori-Hänninen, S. (toim.). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos, s. 121-138 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Views on teaching and learning

Lavonen, J., Bécu-Robinault, K., Le Maréchal, J-F., Stadler, H. & Krzywacki, H., 2010, The Effective Use of Computer Aided Teaching and Learning Material in Science Teaching: Handbook for teacher training course. Koistinen, L., Krzywacki, H., Welzel-Breuer, M. & Graf, S. (toim.). Plovdiv: Plovdiv University Press "Paisii Hilendarski", s. 149-158 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Kokoomateos tai erikoisnumero

Arvot ja arviointi

Kallio, M. (toim.), Krzywacki, H. (toim.) & Poulter, S. (toim.), 31 joulukuuta 2019, Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura. 251 Sivumäärä (Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja, Ainedidaktisia tutkimuksia; nro 16)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

Open access

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen ajankohtaista tutkimusta

Krzywacki, H. (toim.), Juuti, K. (toim.) & Lampiselkä, J. (toim.), 2012, Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry. 212 Sivumäärä (Ainedidaktisia tutkimuksia / Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja; nro 2)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

Konferenssiartikkeli

A cross-cultural study of curriculum systems: mathematics curriculum reform in the U.S., Finland, Sweden, and Flanders

Van Steenbrugge, H., Krzywacki, H., Remillard, J., Koljonen, T., Machalow, R. & Hemmi, K., 2019, Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Jankvist, U. T., Van den Heuvel-Panhuizen, M. & Veldhuis, M. (toim.). Utrecht, the Netherlands: Freudenthal Group & Freudenthal Institute, Utrecht University and ERME, s. 2065-2072 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

A cross-cultural study of teachers’ relation to curriculum materials

Pehkonen, L., Hemmi, K., Krzywacki, H. & Laine, A., 2018, Nordic Research in Mathematics Education: Papers of NORMA 17 The Eighth Nordic Conference on Mathematics Education Stockholm, May 30 - June 2, 2017. Norén, E., Palmér, H. & Cooke, A. (toim.). Göteborg: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, s. 309-318 10 Sivumäärä (Skrifter från Svensk Förening för MatematikDidaktisk Forskning / Swedish Society for Research in Mathematics Education; nro 12).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

A Cross-Cultural Study on Teachers’ Use of Print and Digital Resources in Sweden, Finland, the USA, and Flanders: Some Methodological Challenges

Remillard, J., Van Steenbrugge, H., Krzywacki, H., Hemmi, K., Machalow, R., Koljonen, T. & Yu, Y., 2019, Proceedings of the Third International Conference on Mathematics Textbook Research and Development, 16-19 September 2019, Paderborn, Germany. Rezat, S., Fan, L., Hattermann, M., Schumacher, J. & Wuschke, H. (toim.). Paderborn: Universitätsbibliothek Paderborn, s. 73-78 6 Sivumäärä (Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Paderborn).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Crossing the boundaries: Swedish teachers’ interplay with Finnish curriculum materials

Hemmi, K. & Krzywacki, H. J., 2014, Proceedings of the International Conference on Mathematics Textbook Research and Development (ICMT-2014). Southampton, GB, University of Southampton, s. 263 268 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Development of mathematics teacher students' teacher identity during teaching practice

Krzywacki-Vainio, H. & Hannula, M., 2008, Proceedings of the Joint Meeting of PME 32 and PME-NA XXX: Morelia, Mexico, July 17-21, 2008 / Editors: Olimpia Figueras, Jose Luis Cortina, Silvia Alatorre, Teresa Rojano, Armando Sepulveda. s. 281-288 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Development of teacher identity during mathematics teacher studies

Krzywacki-Vainio, H. & Pehkonen, E., 2007, Proceedings of the 31st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education - PME 31, Seoul, Korea, July 8-13, 2007: Volume 1. Plenaries, Research Forums, Discussion Groups, Working Sessions, Short Oral Communications, Posters. Woo, J-H., Lew, H-C., Park, K-S. & Seo, D-Y. (toim.). Seoul: The Korea Society of Educational Studies in Mathematics, Vuosikerta 1. s. 246 1 Sivumäärä (PME Conference Proceedings; nro 31).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Education of young mathematics education researchers

Liljedahl, P., Williams, G., Borba, M. C., Krzywacki, H. & Gebremichael, A. T., 2013, Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education : Volume 1. Lindmeier, A. & Heinze, A. (toim.). Kiel: IPN - Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Matematik an der Universität Kiel, Vuosikerta Volume 1. s. 71-92 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Estonian and Finnish teachers’ views about the textbooks in mathematics teaching

Pehkonen, L., Piht, S., Pakkas, K., Laine, A. & Krzywacki, H., 2018, Nordic Research in Mathematics Education: Papers of NORMA 17 The Eighth Nordic Conference on Mathematics Education Stockholm, May 30 - June 2, 2017. Norén, E., Palmér, H. & Cooke, A. (toim.). Göteborg: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, s. 319-327 9 Sivumäärä (Skrifter från Svensk Förening för MatematikDidaktisk Forskning / Swedish Society for Research in Mathematics Education; nro 12).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Examining Elementary Teachers’ Use of Digital Instructional Resources: A Cross-Cultural Study

Remillard, J., van Steenbrugge, H., Machalow, R., Koljonen, T., Hemmi, K. & Krzywacki, H., 2018, Proceedings of the 5th ERME Topic Conference MEDA 2018 Mathematics education in the digital age: 5-7 September 2018, Copenhagen, Denmark. Weigand, H-G., Clark-Wilson, A., Donevska- Todorova, A., Faggiano, E., Grønbæk, N. & Trgalova, J. (toim.). Copenhagen: University of Copenhagen, s. 201-208 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Finnish primary teachers' interaction with curriculum materials - digitalisation as an augmenting element

Krzywacki, H., Hemmi, K., Remillard, J. & van Steenbrugge, H., 2018, Proceedings Of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Bergqvist, E., Österholm, M., Granberg, C. & Sumpter, L. (toim.). Umeå, Vuosikerta Volume 3. s. 259-266 8 Sivumäärä (Proceedings of the PME Conference; nro 42).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Formation of teacher identity during mathematics teacher education: combing subjectivity with academic

Krzywacki-Vainio, H., 2009, Nordic research in mathematics education: proceedings from NORMA08 in Copenhagen, April 21-April 25, 2008 / Carl Winsløw [Ed.]. s. 193-197 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

ICT use in mathematics education: teachers evaluating the pedagogical use of technological applications

Krzywacki-Vainio, H., 2006, Nordic Presentations: proceedings of the section Nordic Presentations at ICME-10, July 12, 2004 in Copenhagen (Denmark). Vuosikerta 265. s. 71-76 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Image of an ideal teacher paving the way for formation of mathematics teacher identity

Krzywacki-Vainio, H., 2009, Proceedings of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: in search for theories in mathematics education : PME 33, Thessaloniki - Greece, July 19-24, 2009. volume 3 : research reports [Eli-Lee] / Editors: Marianna Tzekaki, Maria Kaldrimidou, Haralambos Sakonidis. s. 3-425 - 3-432

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kohti hyvää matematiikan opetusta: matematiikkakerhon pitäminen osana luokanopettajaopiskelijoiden sivuaineopintoja

Krzywacki, H. & Laine, A., 2004, Eurooppalainen ulottuvuus: Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä 6.2.2004. Ahonen, S. & Siikaniva, A. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, s. 228-237 10 Sivumäärä (Tutkimuksia / Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos; nro 252).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kommunikointi luokassa - opetuksen ydin?

Ahtee, M., Pehkonen, E., Krzywacki-Vainio, H., Lavonen, J. & Jauhiainen, J., 2005, Ainedidaktiikan ja oppimistutkimuksen haasteet opettajankoulutukselle: ainedidaktinen symposium 11.2.2005. Turku: Turun opettajankoulutuslaitos, Vuosikerta 75. s. 94-100 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu