Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Tutkin väitöskirjassani suomen kielen ns. progressiivirakenteen syntaksia, semantiikkaa ja funktioita.  Kiinnostuksen kohteitani ovat mm. verbisemantiikka, infinitiivit, aspekti, temporaalisuus, polysemia, kielen muuttuminen sekä kielessä olevat ja kielen kuvaamat erilaiset limittäisyydet. Laajemmin minua kiehtoo se, miten kieliopilliset rakenteet heijastavat tapaamme hahmottaa ympäroivää todellisuutta ja esimerkiksi ajassa olemisen kokemusta. Väitöstutkimukseni kuuluu funktionaalisen kielitieteen piiriin, ja työssäni vaikuttavat mm. konstruktiokieliopin näkemykset kielestä ja sen tutkimuksesta.

Tieteenalat

  • 6121 Kielitieteet
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.