Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Tutkimuksen ja kiinnostuksen kohteinani ovat olleet mm. musiikinopettajakoulutus ja sen kehittäminen, musiikinopettajan työolot ja hyvinvointi sekä musiikkiteknologia. Tarkastelun kohteena ovat olleet myös avoimet oppimisympäristöt, pedagoginen aineenhallinta sekä arvioinnin problematiikka perus- ja jatkokoulutuksessa. 

Viimeaikaiset tutkimukseni ovat keskittyneet laajemmin taito- ja taideaineiden alueille, erityisesti opiskelijoiden käsityksiin ja kokemuksiin varhaisiän ja koulun taito- ja taideaineiden opetuksesta. Myös yrittäjyyskasvatus on ollut tutkimuskohteenani.

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai