Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Koulutustiedot

Yliopistolliset tutkinnot:
1. Fil.tri, 2007, Helsingin yliopisto
2. Fil.lis. (erityispedagogiikka), 2001, Helsingin yliopisto
3. FM (pääaine suomen kieli)), 1981, Helsingin yliopisto
4. FM (pääaine kasvatustiede), 1989, Helsingin yliopisto

Ammatilliset pätevyydet:
1. Aineopettaja (Suomen kieli), 1985, Helsingin yliopisto
2. Luokanopettaja, 1989, Helsingin yliopisto
3. Erityisopettaja, 1997, Helsingin yliopisto

Muita valittuja koulutuksia:
1. 61620 erikoistuminen kuvataiteeseen, 15 ov,1995 Helsingin yliopisto
2. 68073 kuvataide A.6.2. (adult ed., Helsingin yliopisto),3 ov
3. Yale University, Child Study Center, Yale School of Medicine: NIMH Research Seminar on Childhood Neuropsychiatric Disorders (Fall 2007, weekly seminar)
4. Yale School of Medicine: 2007 Update on ADHD in Adults and Children, AMA PRA Category 1, 6 credits.14.09.07
5. Learning disabilities: Etiology, Assessment, and Response to Intervention (RTI). 6 CE Credits.04.10.07
6. New England Educational Institute Approved by APA: Autism in Infants and Young Children. AMA PRA Category 1, 7 credits, 09.11.07
7. Intimidating and Nightmarish Children, (Selekman), Oct 2000
8. General linear model (GLM),UH 2 cr, 2004
9. TAIK, piirustus ja grafiikka 16 cr,1992-95
10. Care-index.Soc.com, Helsingin yliopisto, 2007
11. Itseorganisoituvat kartat, SOM-klusterointi (2006), Koulutuksen arviointikeskus, Helsingin yliopisto
12. Monitasomallinnus, MlWin (2008), Koulutuksen arviointikeskus, Helsingin yliopisto
13. Rakenneyhtälömallinnus, Amos (2012), Koulutuksen arviointikeskus, Helsingin yliopisto
14. Cornell University: Botanical illustration,1986-87

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet
  • erityisopetus
  • psyykkinen hyvinvointi
  • itsesäätely
  • motivaatio
  • ajatteluntaidot
  • monimuuttujamenetelmät
  • kehittävä arviointi
  • koulureformi
  • tiedekeskuspedagogiikka

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai