Valokuva Helinä Hartikainen
  • PL 56 (Viikinkaari 9)

    00014

    Suomi

1973 …2020

Research output per year

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

 Date and place of birth: 11.8.1947 Ilomantsi

Current Position

1990 Professor extraordinary (Soil and Environmental Chemistry)

Education

1973 M.Sc., University of Helsinki, M.Sc. Thesis, grade eximia cum laude approbatur

1977 Lic. Sc., University of Helsinki, (Agricultural Chemistry and Physics, Limnology)

1980 D.Sc., University of Helsinki, Finland D.Sc. Thesis, grade eximia cum laude approbatur

1983 Docent in Agricultural Chemistry and Physics, University of Helsinki 

Professional experience

1971 Research trainee, Swedish Agricultural University, Ultuna, Sweden

1972 Laboratory assistant, Agricultural Research Centre, Finland

1972-1973 Acting reseacher, Agricultural Research Centre, Finland

1973-1985 Assistant in Agricultural Chemistry, University of Helsinki,

1986 Senior scientist, Academy of Finland

1987-1990 Senior reseacher, Academy of Finland

1990-2017 Professor of Soil and Environmental Chemistry, University of Helsinki

2018-  Emerita professor of Soil and Environmental Chemistry

 

 

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Tutkimuksessa on kolme ympäristön laatuun ja ihmisten hyvinvointiin liittyvää pääteemaa.

1) Seleenin (Se) biogeokemiaa ja kasvituotteiden laatua selvittävissä tutkimuksissa olemme osoittaneet, että vaikka Se:ä ei toistaiseksi lueta kasvinravinteisiin, sillä on lukuisia suotuisia vaikutuksia myös kasveihin kuten antioksidatiivisen kapasiteetin kasvu, tehostunut hiilihydraattime-tabolia ja hidastunut vanheneminen. Meitä kiinnostaa, mitkä maaperätekijät säätelevät Se:n kemial-lisia reaktioita ja biologista käyttökelpoisuutta ja siten myös lannoite-Se:n hyväksikäyttöastetta ja ympäristökäyttäytymistä. Virallisen Se-seurannan tulosten luotettavuuden parantamiseksi olemme esittäneet nykyisen uuttomenetelmän korvaamista tehokkaammalla testillä.

2) Haitallisten metallien ja puolimetallien (esim. antimoni, arseeni, kromi, lyijy, vanadiini) maaperä-kemian ja reaktiomekanismien tutkimus tähtää riskinarviointimenetelmien kehittämiseen ja tieteel-lisen perustan luomiseen lainsäädännössä annettaville ohje- ja raja-arvoille. Samalla luodaan tieteel-listä perustaa eri haitta-aineiden pilaamien maiden ja sedimenttien kunnostusmenetelmien kehit-tämiseen.

3) Vesiensuojelututkimuksessa kehitämme uusia lähestymistapoja, joiden avulla voidaan kuvata
maan kiintoaineksen ja liuosfaasin välisen fosforinvaihdon dynamiikkaa. Tarkoituksena on parantaa valuma-alueelta vesistöihin kulkeutuvan eroosioaineksen aiheuttaman fosforikuormituksen riskin-arvioinnin tieteellistä perustaa ja samalla luoda pohjaa uudentyyppisille ratkaisuille vesistöjen fosfori- kuormituksen pienentämiseksi. Isotermitekniikkaa sovelletaan myös järvisedimenttien fosforin-vaihdon kuvaamiseen. Koekentiltä otettujen näytteiden avulla selvitetään, voidaanko kuormitusta hallita käyttämällä erilaisia maaparannusaineita tai muuttamalla maankäyttötapoja.

Tieteenalat

  • 4111 Maataloustiede
  • 1172 Ympäristötiede

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö Viimeisin maatasolla toteutettu yhteistyö. Saat syvempiä lisätietoja pisteitä napsauttamalla.

Julkaisut

Persistence of fluazinam in soil under boreal conditions

Hakala, K. P., Yli-Halla, M. J., Tuomainen, P. M. & Hartikainen, H., 23 helmikuuta 2020, julkaisussa : Journal of Environmental Science and Health. Part B: Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes. 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Orgaanisen aineksen kulkeutuminen erosioaineksen mukana vesistöihin - viljelymenetelmän merkitys ja vesistövaikutukset

Manninen, N., Soinne, H., Hartikainen, H. & Kanerva, S., 31 maaliskuuta 2019

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Phosphorus exchange in eutrophied coastal brackish water sediments - sorption pattern, potential and factors affecting them

Vaalama, A., Hartikainen, H., Vallius, H. & Lukkari, K., marraskuuta 2019, julkaisussa : SN Applied Sciences. 1, 11, 15 Sivumäärä, 1372.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Plant species and growing season weather influence the efficiency of selenium biofortification

Ebrahimi, N., Stoddard, F. L., Hartikainen, H. & Seppanen, M. M., kesäkuuta 2019, julkaisussa : Nutrient Cycling in Agroecosystems. 114, 2, s. 111-124 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Translocation of elements and sugars in wheat genotypes at vegetative and generative stages under continuous selenium exposure

Filek, M., Sieprawska, A., Telk, A., Labanowska, M., Kurdziell, M., Walas, S. & Hartikainen, H., marraskuuta 2019, julkaisussa : Journal of the Science of Food and Agriculture. 99, 14, s. 6364-6371 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Projektit

Modified natural substances in the treatment of industrial process waters

Hartikainen, H. & Venäläinen, S.

01/01/2018 → …

Projekti: Tutkimusprojekti

Science of Sustainable Agriculture (SSA)

Ahokas, J., Alakukku, L., Alitalo, A., Bouquet, A., Chen, L., Egilmez, P., Elo, K., Hakojärvi, M., Hartikainen, H., Hautala, M., Helenius, J., Hepola, H., Herzon, I., Hokkanen, H., Honkanen, A., Hytönen, T., Häggman, J., Jaakkola, S., Jauni, M., Jokela, V., Juga, J., Kallioniemi, M. K., Kenedy Etone, E., Keskinen, R., Khazaei, H., Kivelä, J., Knuutila, O., Kokkonen, T., Kostamo, K., Kuisma, R., Kymäläinen, H., Kärkkäinen, H., Laaksoharju, T., Laurila, H. A., Lehtimäki, M., Lehto, M. K., Levonmäki, M. M., Liinamo, A., Linden, L., Lizarazo Torres, C., Ma, M., Makgahlela, M., Mattila, P., Menzler-Hokkanen, I., Mikkola, H., Muma, E. N., Mäkelä, P., Määttä, J., Niemelä, T., Nykänen, A., Näsi, M., Ojala, M., Ooperi, S., Pakarinen, A., Palonen, P., Pastell, M., Peltovuori, T., Puustinen, M. S., Rantanen, M., Rappe, E., Rasa, K., Riesinger, P., Risku-Norja, H., Ristolainen, A. K., Roslin, T., Räty, M., Sairanen, J., Salin, S., Santanen, A., Seleiman, M. F., Seppänen, M., Siipola, V., Sillanpää, M., Simojoki, A., Soinne, H., Stoddard, F., Suontama, M., Säisä, M., Tallberg, P., Tammeorg, P., Tamminen, P., Tarmi, S., Teye, F. K., Tiusanen, J., Turakainen, M., Tuulos, A., Tyrisevä, A., Valkonen, J., Vanhatalo, A., Venäläinen, S., Virtanen, S., Yli-Halla, M., Ylivainio, K., Zec-Vojinovic, M. & Zou, L.

24/02/2011 → …

Projekti: Tutkimuksen arviointi 2011

Vanadiinin maaperäkäyttäytyminen ja ympäristöriskit

Hartikainen, H., Reijonen, I., Metzler, M. & Penttinen, O.

01/01/2010 → …

Projekti: Tutkimusprojekti

Maaperän prosessit ja ekosysteemien toiminta

Soinne, H. & Hartikainen, H.

01/01/2001 → …

Projekti: Tutkimusprojekti

Palkinnot

Golden medal for merit

Helinä Hartikainen (Vastaanottaja), 2002

Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

Golden service medal XXX

Helinä Hartikainen (Vastaanottaja), 2004

Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

Honour Member of the Finnish Association of Academic Agronomists

Helinä Hartikainen (Vastaanottaja), 28 lokakuuta 2017

Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

Knight, First Class, of Order of the White Rose in Finland (SVR R 1)

Helinä Hartikainen (Vastaanottaja), 6 joulukuuta 2005

Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

M.Sc.Thesis award

Helinä Hartikainen (Vastaanottaja), 1973

Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

Aktiviteetit

Pedosphere (Lehti)

Helinä Hartikainen (Toimituskunnan jäsen (member of editorial board))
2020 → …

Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarvioinnin ja toimituksellisen työn tyypitTiedelehden toimittaja

Fosforin matka

Helinä Hartikainen (Kutsuttu puhuja)
20 tammikuuta 2020

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitKutsuesitelmä

Journal of the Science of Food and Agriculture (Lehti)

Helinä Hartikainen (Arvioitsija (reviewer))
28 tammikuuta 2019

Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarvioinnin ja toimituksellisen työn tyypitKäsikirjoitusten vertaisarviointi

Niina Lallukan pro gradun tarkastus

Helinä Hartikainen (Osallistuja)
17 tammikuuta 2019

Aktiviteetti: Muiden aktiviteettien tyypitTyypit: Muut aktiviteetit - Muu opetustyö

John Nurmisen säätiö (Ulkoinen yksikkö)

Helinä Hartikainen (Asiantuntijajäsen)
2019 → …

Aktiviteetti: JäsenyystyypitJäsenyys tai muu rooli kansallisessa/kansainvälisessä komiteassa, toimikunnassa tai hallituksessa

Lehtileikkeet

Ruokateema yhdistää osaajien joukkoa

Helinä Hartikainen, Kalevi Hemilä & Pekka Rine

01/03/2018

1 Median myötävaikutus

Lehdistö/media

Hyvä kalkitustila ylläpitää maan kasvukuntoa

Helinä Hartikainen

05/02/2018

1 Median myötävaikutus

Lehdistö/media

Maaperäkemian tietämys ohentunut

Helinä Hartikainen

04/08/2016

1 Median myötävaikutus

Lehdistö/media