Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 1996 2017

  • 15 Artikkeli
  • 11 Kirjan luku tai artikkeli
  • 4 Kokoomateos tai erikoisnumero
  • 1 Väitöskirja
2017

The forbidden first word: Discourse functions and rhetorical patterns of AND-prefacing in student essays

Makkonen-Craig, H. M., 13 syyskuuta 2017, julkaisussa : Text & Talk. 37, 6, s. 713-734 22 Sivumäärä, https://doi.org/10.1515/text-2017-0024.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto
2015

Lausesujuvuudesta tilanteiseen sujuvuuteen

Makkonen-Craig, H. M., 2015, Tekstit puntarissa: Ajatuksia äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksista perusopetuksen päättöarvioinnissa 2014 ja 2010. Harjunen, E. (toim.). Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI), Vuosikerta 2015, vol. 10. s. 51-72 22 Sivumäärä (Julkaisut; Vuosikerta 2015, vol. 10).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2014

Analysing text AND talk / Att analysera texter OCH samtal

Karlsson, A-M. (toim.) & Makkonen-Craig, H. (toim.), 2014, Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk. 134 Sivumäärä (FUMS Rapport; nro 233)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Aspects of dialogicity: Exploring dynamic interrelations in written discourse

Makkonen-Craig, H., 2014, Analysing text AND talk: Att analysera texter OCH samtal. Karlsson, A-M. & Makkonen-Craig, H. (toim.). Uppsala: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, s. 99-120 22 Sivumäärä (FUMS Rapport; nro 233).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Texts and conversations: Traditions and perspectives from Sweden and Finland

Karlsson, A-M. & Makkonen-Craig, H., 2014, Analysing text AND talk: Att analysera texter OCH samtal. Karlsson, A-M. & Makkonen-Craig, H. (toim.). Uppsala: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, s. 1-13 13 Sivumäärä (FUMS Rapport; nro 233).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

The emergence of a research tradition: Dialogically-oriented linguistic discourse analysis

Makkonen-Craig, H., 2014, Analysing text AND talk: Att analysera texter OCH samtal. Karlsson, A-M. & Makkonen-Craig, H. (toim.). Uppsala: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, s. 121-132 12 Sivumäärä (FUMS Rapport; nro 233).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2013

Kirjalliset käytänteet työn, instituution ja arjen kulttuurin jäsentäjinä

Makkonen-Craig, H., 2013, julkaisussa : Virittäjä. 117, 4, s. 613-618 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

2012

Diskurssianalyysista diskurssin tulkintaan? Kansainvälinen diskurssintutkimuksen konferenssi Aucklandissa 5.-7.12.2011

Makkonen-Craig, H. & Niemi, K., 2012, julkaisussa : Virittäjä. 116, 4, s. 610-614 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Genre 20 vuotta myöhemmin

Honkanen, S., Lehti, L., Makkonen-Craig, H., Virtanen, M. & Visakko, T., 2012, julkaisussa : Virittäjä. 116, 4, s. 615-622 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

2011

Connecting with the reader: participant-oriented metadiscourse in newspaper texts

Makkonen-Craig, H., 2011, julkaisussa : Text & Talk. 31, 6, s. 683-704 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Johdannoksi

Kauppinen, A., Makkonen-Craig, H., Lehti-Eklund, H. & Juvonen, R., 2011, Lukiolaisten äidinkieli: Suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemat ja kirjoitustaitojen arviointi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 8-23 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Johtopäätöksiä ja avauksia

Kauppinen, A. & Makkonen-Craig, H., 2011, Lukiolaisten äidinkieli: Suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemat ja kirjoitustaitojen arviointi. Kauppinen, A., Lehti-Eklund, H., Makkonen-Craig, H. & Juvonen, R. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 463-474 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Kielitaidon kirjo - Språklig mångfald

Kauppinen, A. & Makkonen-Craig, H., 2011, julkaisussa : Virittäjä. 115, 3, s. 423-427 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Kirjoittajan kompetenssit ja äidinkielellä kirjoittaminen

Makkonen-Craig, H., 2011, Lukiolaisten äidinkieli: suomen- ja ruotsinkelisten lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemat ja kirjoitustaitojen arviointi. Kauppinen, A., Lehti-Eklund, H., Makkonen-Craig, H. & Juvonen, R. (toim.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 62-91 30 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Lukiolaisten äidinkieli: suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemat ja kirjoitustaitojen arviointi

Kauppinen, A. (toim.), Lehti-Eklund, H. (toim.), Makkonen-Craig, H. (toim.) & Juvonen, R. (toim.), 2011, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 495 Sivumäärä (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1304, Tiede)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Mitä lukiolaisten kirjoittamisesta on tutkittu?

Juvonen, R., Kauppinen, A., Makkonen-Craig, H. & Lehti-Eklund, H., 2011, Lukiolaisten äidinkieli: suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemat ja kirjoitustaitojen arviointi. Kauppinen, A., Lehti-Eklund, H., Makkonen-Craig, H. & Juvonen, R. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 27-61 35 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2010

Ylioppilasaine ja päättökokeen tavoitediskurssi: genre ja varjogenre

Makkonen-Craig, H., 2010, Kielellä on merkitystä: Näkökulmia kielipolitiikkaan. Lappalainen, H., Sorjonen, M-L. & Vilkuna, M. (toim.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 206-252 47 Sivumäärä (SKST 1262, Tiede).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2009

Kielenvaihtelu ja siirtymälauseet toimittajan välineinä

Makkonen-Craig, H., 2009, julkaisussa : Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. 30. vuosikerta, 4, s. 7-11 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Kielitietoisuus ja kontrastiivinen perusvire

Makkonen-Craig, H., 2009, julkaisussa : Helsinki English studies : electronic journal of the Department of English at the University of Helsinki. 4 (Translation Studies; The road to translation / Polkuja kääntämiseen, toim. O. Paloposki)

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

2008

Apurahatutkijat työyhteisön jäseniksi

Makkonen-Craig, H. & Timonen, S., 2008, julkaisussa : Acatiimi : Professoriliiton, Tieteentekijöiden liiton ja Yliopistonlehtorien liiton lehti. 2008, 6, s. 27-28 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Neljä näkökulmaa erääseen tekstilajiin: äidinkielen ylioppilaskokeen tehtävänannot 2003-2006

Makkonen-Craig, H., 2008, julkaisussa : Virittäjä. 112, 2, s. 207-234 28 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2007

Murteiden uusi nousu

Makkonen-Craig, H. & Vaattovaara, J., 2007, Suomennoskirjallisuuden historia. P. H. K. R. T. U. K. P. K. J. O. P. T. S. H. J. A-M. L. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 401-411 11 Sivumäärä (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia; Vuosikerta 1112).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2006

Affekti ja lauserakenne: kaunokirjallisten tekstien syntaktisia rakenteita

Makkonen-Craig, H., 2006, Tunnetta mukana: kirjoituksia Jyrki Kalliokosken 50-vuotispäivän kunniaksi. Kurhila, S. & Mäntynen, A. (toim.). Helsingin yliopisto, Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, s. 91-123 33 Sivumäärä (Kieli; nro 17).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2005

Näkökulmia sanomalehtitekstiin ja sen dialogisiin passiivilauseisiin

Makkonen-Craig, H., 2005, julkaisussa : Virittäjä. s. 401 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

2003

Nerontuotteita maailmalta: Näkökulmia suomennosten historiaan

Lilius, P. (toim.) & Makkonen-Craig, H. (toim.), 2003, Helsinki: Helsingin yliopisto, Monikielinen ammattiviestintä MonAKO. 200 Sivumäärä (Helsingin yliopiston käännöstieteellisiä julkaisuja 4)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

2000

Kontrastiivista funktionaalista analyysia: Kirja-arvostelu teoksesta Contrastive functional analysis

Makkonen-Craig, H., 2000, julkaisussa : Virittäjä. 104, s. 136-141

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Käännöskirjallisuus ja sen kritiikki

Paloposki, O. (toim.) & Makkonen-Craig, H. (toim.), 2000, Ammattikielten ja kääntämisen opintokokonaisuus. 287 Sivumäärä (Helsingin yliopiston käännöstieteellisiä julkaisuja 1)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

1999

Speech quotations in newspapers as a form of language use

Makkonen-Craig, H., 1999, julkaisussa : SKY Journal of Linguistics. 12, s. 111-144 34 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1996

Huippuohjaajaksi harvoin synnytään: Kirja-arvostelu teoksesta Opinnäyte ja sen ohjaaminen

Makkonen-Craig, H., 1996, julkaisussa : Virittäjä. 100, s. 627-631

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

What is happening to Standard Finnish?

Makkonen-Craig, H., 1996, julkaisussa : Pragmatics, ideology, and contacts bulletin. 3, s. 33-35

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen