Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 1996 2017

  • 15 Artikkeli
  • 11 Kirjan luku tai artikkeli
  • 4 Kokoomateos tai erikoisnumero
  • 1 Väitöskirja
Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
2015

Lausesujuvuudesta tilanteiseen sujuvuuteen

Makkonen-Craig, H. M., 2015, Tekstit puntarissa: Ajatuksia äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksista perusopetuksen päättöarvioinnissa 2014 ja 2010. Harjunen, E. (toim.). Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI), Vuosikerta 2015, vol. 10. s. 51-72 22 Sivumäärä (Julkaisut; Vuosikerta 2015, vol. 10).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2014

Aspects of dialogicity: Exploring dynamic interrelations in written discourse

Makkonen-Craig, H., 2014, Analysing text AND talk: Att analysera texter OCH samtal. Karlsson, A-M. & Makkonen-Craig, H. (toim.). Uppsala: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, s. 99-120 22 Sivumäärä (FUMS Rapport; nro 233).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Texts and conversations: Traditions and perspectives from Sweden and Finland

Karlsson, A-M. & Makkonen-Craig, H., 2014, Analysing text AND talk: Att analysera texter OCH samtal. Karlsson, A-M. & Makkonen-Craig, H. (toim.). Uppsala: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, s. 1-13 13 Sivumäärä (FUMS Rapport; nro 233).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

The emergence of a research tradition: Dialogically-oriented linguistic discourse analysis

Makkonen-Craig, H., 2014, Analysing text AND talk: Att analysera texter OCH samtal. Karlsson, A-M. & Makkonen-Craig, H. (toim.). Uppsala: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, s. 121-132 12 Sivumäärä (FUMS Rapport; nro 233).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2011

Johdannoksi

Kauppinen, A., Makkonen-Craig, H., Lehti-Eklund, H. & Juvonen, R., 2011, Lukiolaisten äidinkieli: Suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemat ja kirjoitustaitojen arviointi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 8-23 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Johtopäätöksiä ja avauksia

Kauppinen, A. & Makkonen-Craig, H., 2011, Lukiolaisten äidinkieli: Suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemat ja kirjoitustaitojen arviointi. Kauppinen, A., Lehti-Eklund, H., Makkonen-Craig, H. & Juvonen, R. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 463-474 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Kirjoittajan kompetenssit ja äidinkielellä kirjoittaminen

Makkonen-Craig, H., 2011, Lukiolaisten äidinkieli: suomen- ja ruotsinkelisten lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemat ja kirjoitustaitojen arviointi. Kauppinen, A., Lehti-Eklund, H., Makkonen-Craig, H. & Juvonen, R. (toim.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 62-91 30 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Mitä lukiolaisten kirjoittamisesta on tutkittu?

Juvonen, R., Kauppinen, A., Makkonen-Craig, H. & Lehti-Eklund, H., 2011, Lukiolaisten äidinkieli: suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemat ja kirjoitustaitojen arviointi. Kauppinen, A., Lehti-Eklund, H., Makkonen-Craig, H. & Juvonen, R. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 27-61 35 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2010

Ylioppilasaine ja päättökokeen tavoitediskurssi: genre ja varjogenre

Makkonen-Craig, H., 2010, Kielellä on merkitystä: Näkökulmia kielipolitiikkaan. Lappalainen, H., Sorjonen, M-L. & Vilkuna, M. (toim.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 206-252 47 Sivumäärä (SKST 1262, Tiede).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2007

Murteiden uusi nousu

Makkonen-Craig, H. & Vaattovaara, J., 2007, Suomennoskirjallisuuden historia. P. H. K. R. T. U. K. P. K. J. O. P. T. S. H. J. A-M. L. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 401-411 11 Sivumäärä (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia; Vuosikerta 1112).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2006

Affekti ja lauserakenne: kaunokirjallisten tekstien syntaktisia rakenteita

Makkonen-Craig, H., 2006, Tunnetta mukana: kirjoituksia Jyrki Kalliokosken 50-vuotispäivän kunniaksi. Kurhila, S. & Mäntynen, A. (toim.). Helsingin yliopisto, Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, s. 91-123 33 Sivumäärä (Kieli; nro 17).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen