1977 …2016
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 1977 2016

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
2013

A Nordic conceptual universe

Stenius, H., 2013, Multi-layered Historicity of the Present. Approaches to social science history. Haggrén, H., Rainio-Niemi, J. & Vauhkonen, J. (toim.). University of Helsinki, Department of Political and Economic Studies

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2012

The Finnish Grand Duchy and the Paradoxes of the Finnish Political Culture

Stenius, H., 2012, Nordic Paths to Modernity. Pall Arnason, J. & Wittrock, B. (toim.). Berghahn Books

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2011

Identity Construction and Modernity in Finland: Borders, Ruptures and Significant Others

Räisä, T., Stenius, H. & Eskola, M., 2011, Europe, Nations and Modernity. Ichijo, A. (toim.). Palgrave Macmillan, 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Introduction

Stenius, H., Österberg, M. & Östling, J., 2011, Nordic narratives of the Second World War: national historiographies revisited. Stenius, H., Österberg, M. & Östling, J. (toim.). Lund: Nordic Academic Press, s. 9-30

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2008

Lönnroth yhteiskunta- ja lakitieteellisenä teoreetikkona

Stenius, H., 2008, Kalevalan kulttuurihistoria. Piela, U., Knuuttila, S. & Laaksonen, P. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; nro 1179).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Suomalaiset kansanliikkeet ja julkinen tila

Stenius, H., 2008, Yhdessä rakennetut = Med gemensamma krafter: Suomalaiset seuratalot = Föreningshus i Finland.. Halme, A-M. & Pakkala, L. (toim.). Helsinki: Suomen kotiseutuliitto

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2005

Suomalainen patriotismi eurooppalaista alkuperää?

Stenius, H., 2005, Isänmaan aate: J. L. Runeberg 200 vuotta. Pesonen, M. & Westermarck, H. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunta, s. 9-14 ( Studia generalia; nro Syksy 2004).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Är konsensuspolitiken i Finland ny eller gammal? en jämförelse mellan konsensuskulturens rötter i Finland och Österrike

Stenius, H., 2005, Medströms - motströms. Helsingfors ; Stockholm: Söderström : Atlantis, s. 226-243 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2004

Working with Risto Alapuro

Stenius, H., 2004, Between sociology and history : essays on microhistory, collective action, and nation-building . Castrén, A-M., Lonkila, M. & Peltonen, M. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 9-14

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2003

How Finland has the Most Nordic Political Culture

Stenius, H., 2003, Political Culture in the Baltic Sea Area and in Eastern Europe. Rothholz, W. (toim.). Berlin: Aland-Verlag, (Accademia; nro 2).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Kansalainen

Stenius, H., 2003, Käsitteet liikkeessä: Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria. Hyvärinen, M., Kurunmäki, J., Palonen, K., Pulkkinen, T. & Stenius, H. (toim.). Tampere: Vastapaino

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

State, Citizenship and Civil Society

Stenius, H., 2003, Civil Society in the Baltic Sea Region. Götz, N. & Hackmann, J. (toim.). Aldershot: Ashgate

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2002

Nordic Studies within and outside the Nordic Countries

Stenius, H., 2002, European Peripheries in Interaction: The Nordic Countries and the Iberian Peninsula. Beltrán, L., Maestro, J. & Salo-Lee, L. (toim.). Alcalá de Henares: Universidad de Alcala Servicio de Publicacion

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

The Language Issue in Finland

Stenius, H., 2002, The Nordic Peace. Archer, C. & Joenniemi, P. (toim.). Burlington, VT: Ashgate

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

1997

Konformitetsideal blev universalitetsprincip

Stenius, H., 1997, Värdetraditioner i nordiskt perspektiv. Bexell, G. & Stenius, H. (toim.). Lund: Lund University Press, ( Lund studies in ethics and theology; nro 4).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

The Good Life is a Life of Conformity: the Impact of Lutheran Tradition on Nordic Political Culture

Stenius, H., 1997, The Cultural Construction of Norden. Sörensen, Ö. & Stråth, B. (toim.). Oslo: Scandinavian University Press

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

1996

Körens röst: Den profana körsången som forum för den allmänna opinionen

Stenius, H., 1996, Boken om vårt land 1996: Festskrift till professor Matti Klinge = Juhlakirja professori Matti Klingelle 31.VIII.1996. Smeds, K., Knapas, R. & Strömberg, J. (toim.). Helsinki: Otava, s. 286-296

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

1995

Finnish Liberalism

Stenius, H. & Turunen, I., 1995, "Liberalism" : seminars on historical and political keywords in Northern Europe. Lakaniemi, I., Rotkirch, A. & Stenius, H. (toim.). Helsinki: University of Helsinki, Renvall Institute, s. 49-62 (Renvall Institute publications; nro 7)( Renvall-instituutin julkaisu; nro 7).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

1992

Finlande: youth movements and political generations in the 19th century

Stenius, H., 1992, La Jeunesse et ses mouvements: edition du CNRS.

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

1991

Att förklara frivilligorganisationernas nationella särdrag

Stenius, H., 1991, Alkoholister och nykterister. Gustavsson, A. (toim.). Uppsala : Uppsala universitet

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

En part tiger: frågor kring offentlighetsstrukturer i Finland

Stenius, H., 1991, Press i klipp, fil och forsk. Stenius, H. & Westergård, S. (toim.). Helsingfors: 100 Brage

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Massrörelser och folklorism: musik, sång, fest 1981-1991

Stenius, H., 1991, De finlandssvenska sångfesterna som kulturföreteelse och impulsgivare. Lindholm, M. (toim.). Vasa: Finlands svenska sång och musikförbung, s. 6-23

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

1990

Julkisen keskustelun rajat suurruhtinaskunnassa

Stenius, H., 1990, Talous, valta ja valtio: tutkimuksia 1800-luvun Suomesta. Haapala, P. (toim.). Tampere: Vastapaino

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

1989

The "Bildungsbürgertum" and the Free Discussion in Nineteenth Century Finland

Stenius, H., 1989, State, culture & the bourgeoisie: aspects of the peculiarity of the Finnish. Kosonen, P., Kuisma, M., Peltonen, M. & Stenius, H. (toim.). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, s. 54-69 (Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja; nro 13).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Varför är frivilliga brandkåren i Helsingfors blott 125 år gammal?

Stenius, H., 1989, Brandkårsliv: festskrift till Helsingfors FBK:s 125 åtd jubileum. Stenius, H. & Tigerstedt, C. (toim.). Helsingfors: Helsingfors FBK, s. 50-68

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

1986

Vet någon vad en läroplan är?

Stenius, H., 1986, Underkänd! : Texter om skola, samhälle och den dolda läroplanen. von Bonsdorff, M. & Runeberg, L. (toim.). Helsingfors: Folkets Bildningsförbund

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

1983

Kansanliikkeet loivat kansakunnan

Stenius, H. & Alapuro, R., 1983, Kansa liikkeessä. Alapuro, R., Liikanen, I., Smeds, K. & Stenius, H. (toim.).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Ruotsinkieliset järjestäytymisperiaatteet

Stenius, H., 1983, Kansa liikkeessä. Alapuro, R., Liikanen, I., Smeds, K. & Stenius, H. (toim.). Helsinki: Kirjayhtymä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Språkfrågan i de första massorganisationerna

Stenius, H., 1983, Svenskt i Finland I. Engman, M. & Stenius, H. (toim.). Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, ( Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; nro 511).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Suurimmat joukkojärjestöt

Stenius, H., 1983, Kansa liikkeessä. Alapuro, R., Liikanen, I., Smeds, K. & Stenius, H. (toim.). Helsinki: Kirjayhtymä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Vad är ett vi i historien?

Stenius, H., 1983, Svenskt i Finland I. Engman, M. & Stenius, H. (toim.). Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; nro 511).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Yhdistymisvapauden rajat

Smeds, K. & Stenius, H., 1983, Kansa liikkeessä. Alapuro, R., Liikanen, I., Smeds, K. & Stenius, H. (toim.). Helsinki: Kirjayhtymä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

1981

Fritidsveckan i Helsingfors på 1870-talet

Stenius, H., 1981, My Darling Clio: ystäväkirja Jerker A. Erikssonille 22.10.1981. Engman, M., Hannula, R. & Sundström, H. (toim.). Helsinki: M. Engman

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Mihin yhteiskuntaan syntyivät kansanliikkeet

Stenius, H., 1981, Suomalaiset kansanliikkeet . Jalonen, R. (toim.). Helsinki: Oy Yleisradio Ab

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

1977

Järjestö-Suomen kehityspiirteitä

Stenius, H., 1977, Maailmankuvan muutos tutkimuskohteena. Kuusi, M., Alapuro, R. & Klinge, M. (toim.). Helsinki: Otava

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen