20092024

Tutkimustuotoksia vuodessa

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

TUTKIMUS

Vuoden 2024 alusta olen aloittanut yliopistotutkijana hankkeessa "Trust M: Luotettavien ja syrjimättömien digitaalisten julkispalvelujen suunnittelu maahanmuuttajille".

Vuosina 2021-2023 työskentelin monitieteisessä Suomen Akatemian rahoittamassa strategisen tutkimuksen hankkeessa "Datalukutaito ja vastuullinen päätöksenteko (DATALIT)". Edelleen käynnissä olevassa hankkeessa analysoidaan keskeisiä eettisiä käsitteitä – kuten yksityisyys – erilaisissa teknisissä ja yhteiskunnallisissa konteksteissa ja selvitetään, kuinka viranomaiset voivat käyttää dataa sosiaalisesti kestävällä tavalla. Lähtökohtana on ajatus, että datalukutaito muodostuu datan ja siihen liittyvien sosiaalisten, oikeudellisten ja teknisten kysymysten ymmärryksestä, ja tämä on perusta eettiselle ja näyttöön perustuvalle päätöksenteolle.

Vuoden 2020 toimin tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopiston hankkeessa “Dataohjautuvaa yhteiskuntaa tekemässä”, joten nykyinen tutkimukseni jatkaa aiempaa työtä.

Vuonna 2019 valmistuneessa väitöskirjatutkimuksessani kysytään, minkälaista tiedontuotantoa 2010-luvulla perustetut suomalaiset biopankit edistävät ja miten. Tutkimuksessani kiinnitän huomiota erityisesti siihen, miten biopankkinäytteiden ajatellaan palvelevan biolääketieteellistä tutkimusta sekä translationaalista lääketiedettä juuri “suomalaisina” ja “korkealaatuisina” näytteinä.

Lisäksi olen ollut kiinnostunut biolääketieteen ja innovaatiotoiminnan uusista tutkimuskohteista  hankkeessa “Good(s) for Health – Personalized health services and flexible appropriation of bioinformation. (2016-2019)”

OPETUS

Olen suorittanut opettajan pätevyyden ja viime vuosina olen opettanut sosiologiaa sekä tieteen ja teknologian tutkimusta niin tohtori- ja maisteriopiskelijoille kuin kandidaattiopiskelijoillekin. Lisäksi olen opettanut sosiologian perusopintoihin kuuluvia opintoja Avoimessa yliopistossa.

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Sosiologia, Dosentti, Helsingin yliopisto

Myöntöpäivä: 17 tammik. 2024

Sosiologia, Valtiotieteiden tohtori, Helsingin yliopisto

Myöntöpäivä: 23 toukok. 2019

Asemat yliopiston ulkopuolella

Tutkijatohtori, University of Eastern Finland

1 tammik. 202031 jouluk. 2020

Tieteenalat

  • 5141 Sosiologia
  • Tieteen ja teknologian sosiologia
  • STS
  • bioetiikka
  • Biopankki
  • terveysdata
  • terveyssosiologia
  • lääketieteen sosiologia
  • tieteen- ja teknologiantutkimus
  • biopankit

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai