Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

 Yhteystiedot

 • KT, kasvatuspsykologian dosentti (HY), kasvatustieteen dosentti (UEF)
 • Kasvatustieteiden osasto, Helsingin yliopisto
 • Sähköposti: heta.tuominen@helsinki.fi

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Työskentelen 1.9.2022 lähtien akatemiatutkijana Itä-Suomen yliopistossa. Toimin väitöskirjaohjaajana Helsingin yliopiston Kognition, oppimisen, opetuksen ja kommunikaation tohtoriohjelmassa (CLIC).

Olen kasvatustieteen yliopistonlehtori ja opettamani kurssit liittyvät pääasiassa oppimiseen eri konteksteissa, kasvatuspsykologiaan ja kvantitatiivisiin tutkimusmenetelmiin. Olen kiinnostunut lasten ja nuorten motivaation ja hyvinvoinnin yhteyksistä ja kehityksestä erityisesti koulutuksellisten siirtymien aikana. Tutkimuksemme ovat osoittaneet, että tutkittaessa nuorten opiskelumotivaatiota ja koulusuoriutumista on erittäin tärkeää tarkastella samanaikaisesti myös sosioemotionaalista hyvinvointia. Olemme todenneet, että erilaiset hyvinvoinnin riskit (esim. koulu-uupumus, stressi, masentuneisuuden oireet) eivät näytä koskevan kaikkia nuoria ja yksi mahdollinen tekijä näiden erojen muodostumisessa on se, millaisia tavoitteita oppilas tai opiskelija itselleen asettaa ja miten hän suhtautuu niiden saavuttamiseen tai niissä epäonnistumiseen. Tutkimuksessani tarkastelen siis yksilöllisiä eroja opiskelumotivaatiossa ja hyvinvoinnissa sekä näiden kehityksellistä dynamiikkaa eri-ikäisten oppijoiden keskuudessa.

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Kasvatuspsykologia, Dosentti, Helsingin yliopisto

Myöntöpäivä: 22 syysk. 2023

Kasvatustiede, Dosentti, University of Eastern Finland

Myöntöpäivä: 28 lokak. 2020

Kasvatustiede, Kasvatustieteen tohtori, KT, Helsingin yliopisto

Myöntöpäivä: 12 jouluk. 2012

Tieteenalat

 • 516 Kasvatustieteet
 • Kasvatuspsykologia
 • Motivaatio
 • Hyvinvointi
 • Oppiminen
 • Tavoiteorientaatio
 • Koulu-uupumus
 • Perfektionismi
 • Pitkittäistutkimus
 • Koulutussiirtymät
 • Oppiaineiden arvostukset
 • Tutkimusmenetelmät
 • Opiskeluinto
 • 515 Psykologia

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai