Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Olen vieraileva tutkija Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuksen keskuksessa (CENS). Poliittisen historian tutkijana olen erikoistunut poliittiseen ja taloudelliseen ajatteluun Suomessa ja Ruotsissa toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Väitöskirjassani tarkastelin ajatuksia demokratian soveltamisesta talouteen ja työelämään 1960-luvulta eteenpäin. Sittemmin olen julkaissut pohjoismaista liberalismia, sosiaalidemokratiaa ja työmarkkinoita sekä historiantutkimuksen teoriaa ja metodologiaa käsitteleviä artikkeleita esimerkiksi lehdissä Contemporary European History, Contributions to the History of Concepts ja Scandinavian Journal of History.

Tällä hetkellä olen mukana kahdessa tutkimusprojektissa: Neoliberalism in the Nordics, jota johtaa professori Jenny Andersson Uppsalan yliopistosta ja rahoittaa Riksbankens Jubileumsfond, sekä Neoliberalisation of Nordic Democracy, johtajana professori Johan Strang CENS:stä ja rahoittajana Suomen Akatemia.

Tutkimusintressejäni ovat:

  • aate- ja käsitehistoria
  • poliittiset ideologiat
  • demokratian historia ja teoria
  • taloustieteen ja talouspolitiikan historia
  • työelämän ja työmarkkinasuhteiden historia
  • historiantutkimuksen teoria ja metodologia
  • Pohjoismaiden historia

Tutkimuksen ohessa olen opettanut poliittisen historian kandi- ja maisterivaiheen kursseilla, Euroopan ja Pohjoismaiden tutkimuksen maisteriohjelmassa (ENS) sekä luennoinut Pohjoismaiden demokratiasta ja työmarkkinasuhteista.

Tieteenalat

  • 6160 Muut humanistiset tieteet
  • Pohjoismaiden tutkimus
  • 5201 Poliittinen historia

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai