Valokuva Ilkka Kärrylä
20122022

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Olen tutkijatohtori Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuksen keskuksessa. Poliittisen historian tutkijana olen erikoistunut poliittiseen ja taloudelliseen ajatteluun Suomessa ja Ruotsissa toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Väitöskirjassani tarkastelin ajatuksia demokratian soveltamisesta talouteen ja työelämään 1960-luvulta eteenpäin. Keväästä 2020 olen mukana tutkimusprojektissa Neoliberalism in the Nordics, jota johtaa professori Jenny Andersson Uppsalan yliopistosta ja rahoittaa Riksbankens Jubileumsfond.

Tutkimusintressejäni ovat:

  • aate- ja käsitehistoria
  • poliittiset ideologiat
  • demokratian historia ja teoria
  • taloustieteen ja talouspolitiikan historia
  • työelämän ja työmarkkinasuhteiden historia
  • historiantutkimuksen teoria ja metodologia
  • Pohjoismaiden historia

Tutkimuksen ohessa olen opettanut poliittisen historian kandi- ja maisterivaiheen kursseilla sekä luennoinut pohjoismaiden demokratiasta ja työmarkkinasuhteista.

Tieteenalat

  • 6160 Muut humanistiset tieteet
  • Pohjoismaiden tutkimus
  • 5201 Poliittinen historia

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai