Valokuva Ilkka Kiviranta
 • PL 22 (Topeliuksenkatu 5)

  HELSINGIN YLIOPISTO

  Suomi

 • Töölön sairaala, PL 266

  00029 HUS

  Suomi

1980 …2023

Tutkimustuotoksia vuodessa

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Opetus

Vastaan Helsingin yliopistossa annettavasta lääketieteen opiskelijoiden ortopedian ja traumatologian opetuksesta yhteistyössä kliinisten opettajien kanssa. Antamani perusopetus muodostuu koko lääketieteen kurssille annettavasta kandidaattiopetuksesta (luento-opetus ja erilaiset ryhmäopetukset), yhteensä noin 140 tuntia lukuvuodessa. Lukuvuonna 2016-2017 otetaan käyttöön täysin uudistettu opetussuunnitelma, joka tarjoaa tämän päivän yleislääkärin työssään tarvitsemat tiedot ja taidot ortopediasta ja traumatologiasta. Uudistamishankkeen pohjaksi olen selvittänyt kyselytutkimuksella eri ulkomaisissa yliopistoissa käytössä olevia malleja ortopedian ja traumatologian perusopetuksessa.

 

Kandidaattiopetuksen lisäksi vastaan Helsingin yliopiston erikoislääkärikoulutuksessa ortopedian ja traumatologian eriytyvän vaiheen opetuksesta ja heidän rekrytoinnistaan. Koulutettavia on HYKS:ssa (Töölön sairaala, Peijaksen sairaala ja Lasten ja nuorten sairaala) kerrallaan 24. Vastaan myös erikoistuvien lääkäreiden koulutusmeeting-toiminnasta. Virkakauteni aikana erikoistuvien lääkäreiden koulutuskiertojärjestelmä on uudistettu. Erikoistuvien koulutukseen on lisätty lastenortopedian koulutusjakso Lasten ja nuorten sairaalassa. Erikoistuvien lääkäreiden tutoroinnin tueksi olen käynnistänyt ns. Kisälli-illat. Kyse on eriytyvässä vaiheessa oleville ortopedian ja traumatologian erikoistuville lääkäreille tarkoitettu tapaaminen, jossa käydään läpi erikoistuvana lääkärinä toimimiseen, tutkimustyöhön, fellowship-toimintaan, kurssitoimintaan ja muihin ammatillisiin asioihin liittyviä aiheita. Samalla uudet taloon tulleet erikoistuvat oppivat tuntemaan toisia erikoistuvia lääkäreitä paremmin.

 

Vastaan myös kirurgian alan runkokoulutuksesta.

 

Olen ollut toimituskunnan puheenjohtajana uuden suomenkielisen ortopedian oppikirjan kirjoittamishankkeessa. Ortopedia-oppikirja valmistui vuonna 2012. Olen toiminut vuonna 2010 ilmestyneen Kirurgia-kirjan ortopedian ja traumatologian osuuden vastuutoimittajana.

 

Aloitteestani eri yliopistojen ortopedian ja traumatologian professorit tapaavat vuosittain neuvottelupäivillä maaliskuussa, jolloin  käydään läpi perusopetukseen ja ortopedikoulutukseen liittyviä asioita. Tarkoituksena on kehittää ja yhtenäistää ortopedian alan koulutusta Suomessa. Hyksissä on otettu käyttöön ortopedian ja traumatologian koulutettavien lokikirjajärjestelmää, jolla seurataan erikoistuvien lääkäreiden koulutuksen etenemistä. Erikoistuvat täyttävät myös osastojaksojen jälkeen arviointilomakkeen saamastaan koulutuksesta, jolloin myös annetun koulutuksen tasoa voidaan arvioida.

 

Tutkimus

 

Ohjauksessani on valmistunut 9 väitöskirjaa. Maisterivaiheen pro gradu –töitä olen ohjannut kolme.

 

Johdan tällä hetkellä seuraavia tutkimushankkeita:

1. Ruston kudosteknologian uudet biomateriaalit

 • TEKES-rahoituksella Åbo Akademin ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa toteutettava hanke
 • Olen pystyttänyt tutkimuslaboratorion Biomedicumiin v. 2009
 • Tutkijoina FT Virpi Muhonen, D.Vet. Constance Trouvé ja väitöskirjatyöntekijänä LL Eve Salonius.

 

2. Operative versus conservative management of subacromial impingement and rotator cuff tear. A prospective, randomized, controlled study

 • Suomen Akatemian rahoitus 2008-2017
 • Toteutetaan yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin  ja Oulun yliopistosairaalan kanssa
 • Tutkimusryhmässä: Dos. Juha Paloneva ja väitöskirjatyöntekijänä  LL Sanna Koskela

 

3. Suomalaisten miesten terveys ja toimintakyky –tutkimus

 • Laaja valtakunnallinen tutkimushanke, jossa tutkitaan suomalaisten miesten terveyttä ja toimintakykyä. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä puolustusvoimien sekä Helsingin, Jyväskylän ja Kuopion yliopistojen tutkijoiden kanssa
 • Tutkimuksessa yhdistetään kutsuntavaiheen ja varusmiespalvelun aikaiset terveys- ja kuntotiedot, kirjekyselystä saatavat tämänhetkistä tilaa kuvaavat tiedot ja kansallisista terveysrekistereistä saatavat tiedot. Aineistosta voidaan siten tarkastella varusmiespalvelun aikaisten terveys- ja kuntotietojen ennusteellisuutta myöhempään fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ja toimintakykyyn sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön. Aineistona väestörekisteriotos, 5000 miestä.
 • Tutkimusrahoitusta Kelalta , Sotilaslääketieteen laitokselta ja Matinesta
 • Väitöskirjatyöntekijöinä LL Mikko Honkanen, LL Eija Ohvanainen, LL Saara Suikkanen, FM Ville Päivärinne

        

 4. Rustosolusiirrepotilaiden seurantatutkimus

 • Selvitämme vuosina 1997-2008 Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tehtyjen rustosolusiirreleikkausten (n=121) pitkäaikastulokset.
 • Tutkimuksessa selvitetään rustosolusiirteen kypsymisen ja kehittymisen aikataulua, korjauskudoksen rakennetta tähystystutkimusten, biomekaanisten ominaisuuksien ja kvantitatiivisten magneettikuvausten perustella. Rustosolusiirteiden onnistumisen erojen taustalla olevia syitä selvitetään analysoimalla potilaiden verinäytteistä mahdollisia sidekudosrakenteiden geenivirheitä ja soluväliaineen proteiinien tuotannossa esiintyviä eroja.
 • VTR–rahoitusta Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä, Oulun yliopistollisesta sairaalasta ja HYKS:sta
 • Väitöskirjatyöntekijä LL Teemu Paatela

 

 5. Uusi mini-invasiivinen ultraäänitekniikka nivelrikon diagnostiikkaan

 • Menetelmä perustuu ohueen ultraäänianturiin, joka voidaan viedä nivelen sisään tähystyksen yhteydessä
 • Tutkimuksessa käytetään tekonivelleikkauksista saatavia nivelnäytteitä, lampailla tehtäviä eläinkokeita ja tähystyksen aikana ihmisille tehtäviä ulträäänimittauksia. Verrokkitutkimuksina käytetään histologisia menetelmiä ja kliinisissä tutkimuksissa kvantitatiivista magneettikuvausta.
 • Väitöskirjatyöntekijänä LL Jani Puhakka

 

6. Kestävyysjuoksuharjoittelun vaikutukset polven nivelrustoon, luustoon ja fyysiseen suorituskykyyn

 • Tutkimuksessa selvitään säännöllisen kuntoharjoittelun vaikutuksia nivelruston rakenteeseen, luuston muutoksiin ja fyysiseen suorituskykyyn terveillä koehenkilöillä.
 • Tutkimus on rahoitettu OPM:n rahoituksella ja tutkimus-EVO-rahoituksella Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä ja Oulun yliopistollisesta sairaalasta
 • Väitöskirjatyöntekijänä FM Juha Isolehto

 

 7. Liikunnan vaikutus polven nivelrustoon 55 - 74 -vuotiailla henkilöillä

 • Tässä tutkimuksessa selvitetään säännöllisen liikuntaharjoittelun vaikutuksia oireettomien vaihdevuosi-iän ohittaneiden naisten polven nivelruston ja luuston rakenteeseen sekä tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyyn.
 • Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Kuopion (prof. Rainer Rauramaa) ja Jyväskylän (prof. Ari Heinonen) yliopistojen kanssa
 • Tutkimusmenelminä käytetään kvantitatiivista ruston magneettikuvantamista, DEXA-tutkimusta ja toimintakykytestejä
 • Tutkimus on rahoitettu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja HYKS:n klinikka-evo-rahoituksella
 • Väitöskirjatyöntekijänä FM Ville Päivärinne

 

Tieteenalat

 • 3126 Kirurgia, anestesiologia, tehohoito, radiologia
 • 315 Liikuntatiede

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai