Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 2010 2019

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
2019

Compassion in Children's Peer Cultures

Julkaisun otsikon käännös: Myötätunto lasten vertaiskulttuurissaHilppö, J. A., Rajala, A. & Lipponen, L., 23 elokuuta 2019, Compassion and Empathy in Educational Contexts. Barton, G. & Garvis, S. (toim.). Cham: Palgrave Macmillan, s. 79-95 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Studying Compassion in the Work of ECEC Educators in Finland: A Sociocultural Approach to Practical Wisdom in Early Childhood Education Settings

Hilppö, J. A., Rajala, A. J., Lipponen, L. T., Pursi, A. & Abdulhamed, R. K., 2019, Teachers and Families Perspectives in Early Childhood Education and Care: Early Childhood Education and Care in the 21st Century Vol. II. Phillipson, S. & Garvis, S. (toim.). Abingdon: Routledge, Vuosikerta 2. s. 64-75 12 Sivumäärä (Evolving Families).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto
2018

Compassion and Emotional Worlds in Early Childhood Education

Lipponen, L., Rajala, A. & Hilppö, J., 8 kesäkuuta 2018, Early Childhood Education and Change in Diverse Cultural Contexts . Pascal, C., Bertram, T. & Veisson, M. (toim.). New York: Routledge, s. 168-178 11 Sivumäärä (Routledge Research in Early Childhood Education).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2016

Connecting learning across school and out-of-school contexts: A review of pedagogical approaches

Rajala, A., Kumpulainen, K., Hilppö, J., Paananen, M. & Lipponen, L., 15 tammikuuta 2016, Learning across Contexts in the Knowledge Society. Erstad, O., Kumpulainen, K., Mäkitalo, Å., Schrøder, K. C., Pruulmann-Vengerfeldt, P. & Jóhannsdóttir, T. (toim.). Rotterdam: Sense Publishers, s. 15-35 21 Sivumäärä 2. (The Knowledge Economy and Education; nro 9).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2015

Leipäjonoja ja inhottavia ötököitä: Osallistavan pedagogiikan esimerkkejä

Rajala, A., Hilppö, J., Stenberg, K., Suvanto, T-E. & Mäki, L., 2015, Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Cantell, H. (toim.). Jyväskylä: PS-kustannus, s. 173-184 12 Sivumäärä (Opetus 2000).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Opetuksen omakohtaistaminen ja osallistava pedagogiikka

Rajala, A., Hilppö, J., Stenberg, K., Suvanto, T-E. & Mäki, L., 2015, Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Cantell, H. (toim.). Jyväskylä: PS-kustannus, s. 97-106 10 Sivumäärä (Opetus 2000).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Toimijuuden dialektiikka leikkimaailmassa - kasvatussuhde ja pedagoginen paradoksi

Rainio, A. P. & Hilppö, J., huhtikuuta 2015, Toimijuus, ohjaus ja elämänkulku. Kauppila, P. A., Silvonen, J. & Vanhalakka-Ruoho, M. (toim.). Joensuu: Itä-Suomen yliopisto, s. 89-100 12 Sivumäärä (Publications of the University of Eastern Finland. Reports and Studies in Education, Humanities and Theology; nro 11).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2014

Kuka pelaa ja kenen säännöillä? Ajatuksia pelien pedagogisista seurauksista

Lipponen, L., Rajala, A. & Hilppö, J., 1 lokakuuta 2014, Oppminen pelissä: Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa. Krokfors, L., Kangas, M. & Kopisto, K. (toim.). Tampere: Vastapaino, s. 145-152 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Positiivisen pedagogiikan jäljillä

Kumpulainen, K., Mikkola, A., Rajala, A., Hilppö, J. & Lipponen, L., 15 lokakuuta 2014, Positiivisen psykologian voima. Uusitalo-Malmivaara, L. (toim.). Jyväskylä: PS-kustannus, s. 224-242 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2013

Expanding the Chronotopes of Schooling for the Promotion of Students’ Agency

Rajala, A., Hilppö, J., Lipponen, L. & Kumpulainen, K., 2013, Identity, Community, and Learning Lives in the Digital Age. Erstad, O. & Sefton-Green, J. (toim.). Cambridge: Cambridge University Press, s. 107-125 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Haluan, voin ja osaan: Lasten toimijuuden rakentuminen päiväkodissa

Lipponen, L., Kumpulainen, K. & Hilppö, J., 2013, Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Karila, K. & Lipponen, L. (toim.). Tampere: Vastapaino, s. 159-175 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Siirtymät lapsen informaaleissa ja formaaleissa oppimisen ympäristöissä ja vertaisryhmissä

Rajala, A., Hilppö, J., Paananen, M. & Lipponen, L., 2013, Päiväkodista peruskouluun: Siirtymät varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen rajapinnoilla. Karila, K., Lipponen, L. & Pyhältö, K. (toim.). Helsinki: Opetushallitus, s. 46-52 7 Sivumäärä (Raportit ja selvitykset / Opetushallitus; nro 2013:17).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

2012

Oppimisen kaikkiallisuus - Muuttuva oppiminen haastaa kehittämään opettajankoulutusta ja opetusharjoittelua

Hilppö, J., Rajala, A. & Stenberg, K., 2012, Tutki, kokeile ja kehitä: Suomen harjoittelukoulujen julkaisu 2012. van den Berg, M., Mäkelä, R., Ruuska, H., Stenberg, K., Loukomies, A. & Palmqvist, R. (toim.). Helsinki: Helsingin normaalilyseo, Viikin normaalikoulu, s. 201-206 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2011

Millaisia ovat lapsen päivä ja arjen tietovarannot?

Hilppö, J., 2011, Lapsuuden oppimisympäristöt: Eheä polku varhaiskasvatuksesta kouluun. Kronqvist, E-L. & Kumpulainen, K. (toim.). 1 toim. Helsinki: WSOYpro, s. 128-133 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Oppimisen sillat vievät koulun kaikkialle

Kumpulainen, K., Krokfors, L., Lipponen, L., Tissari, V., Hilppö, J. & Rajala, A., 2011, Uusi Koulu: oppiminen mediakulttuurin aikakaudella. Pohjola, K. (toim.). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen