20102024

Research output per year

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Tutkimustoiminnan päälinjat ja omat kehityssuunnitelmat

Väitöskirjatutkimukseni 'Multiculturalism as a Challenge in Contemporary Finnish Picturebooks – Reimagining sociocultural categories' (2015) käsitteli lastenkirjallisuutta kulttuurisena tuotteena, joka ei ainoastaan heijasta vaan myös rakentaa sosiaalista todellisuutta. Tutkimus oli monitieteinen, ja sijoittui sekä kulttuurintutkimuksen että yhteiskuntatieteiden kenttään. Keskeisiä käsitteitä tutkimuksessa olivat monikulttuurisuus, identiteetti, etnisyys, rasismi ja anti-rasismi. Hyödynsin lisäksi intersektionaalista lähestymistapaa, jonka avulla tarkastelin erityisesti sosiaalisesti rakentuneiden normien, kuten kansalaisuuden, sukupuolen ja etnisyyden esittämisen päällekkäisyyksiä mutta myös ristiriitaisuuksia. Tutkimuksessa tarkastelin lastenkirjallisuutta sekä pedagogiikan välineenä että taiteellisena tuotteena. Tarkastelin kieltä sosiaalisesti, historiallisesti, poliittisesti ja ideologisesti rakentuneena, ja analyysin avainkäsitteitä olivat performatiivisuus, diskurssi ja representaatio. Kielen merkitys sosiaalisen todellisuuden rakentumisessa kiinnostaa minua myös jatkotutkimuksissani.

Jatkotutkimuksessani keskityn erityisesti ’normaaliuden’ ja ’epänormaaliuden’ tuottamiseen yhteiskunnallisina diskursseina, mutta erityisesti kasvatuksessa. Tutkimuksessa tarkastellaan miten luokanopettajien ja varhaiskasvatuksen koulutus voisi tarjota alan opiskelijoille entistä paremmat valmiudet työskennellä yhä moninaisemmissa työympäristöissä.

Aiemman tutkimukseni mukaan monikulttuurisuuden representaatiot tuottavat eroja korostavia diskursseja, ne myös aiheuttavat yksilöiden syrjäyttämistä. Kasvattajien on tärkeää tiedostaa miten erilaiset sosiaaliset kategoriat (mm. etnisyys, kansalaisuus, sukupuoli, kieli, kyvykkyys, ikä) vaikuttavat ihmisten mahdollisuuksiin, mutta myös kuulumiseen/ulkopuolisuuteen yhteiskunnassa. Onkin tärkeää, että jo varhaiskasvatuksessa huomioidaan miten dominoivien sosiaalisten ja poliittisten diskurssien haastaminen mahdollistaa meihin ja muihin liittyvien erontekojen monimuotoisemman ymmärtämisen. Jatkotutkimukseni hyödyntää intersektionaalista analyysiä, joka edellyttää monimuotoisten valtasuhteiden tiedostamisen, sekä ymmärryksen siitä, ettei yksilöitä, vähemmistöön eikä enemmistöön kuuluvia, tulisi jaotella kuuluviksi yksittäisiin ja kapeisiin kategorioihin.

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Kasvatustiede, Kasvatustieteen maisteri, Oulun ylioisto

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet

Julkaisut

  • 5 Kirjan luku tai artikkeli
  • 5 Artikkeli
  • 1 Väitöskirja

Children’s Stories Supporting the Development of Critical Literacy and Intercultural Understanding

Pesonen, J., 28 syyskuuta 2019, Story in Children's Lives: Contributions of the Narrative Mode to Early Childhood Development, Literacy, and Learning. Kerry-Moran, K. J. & Aerila, J-A. (toim.). Cham: Springer, s. 275-297 23 Sivumäärä (Educating the Young Child: Advances in Theory, Implications for Practice; Vuosikerta 16).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kohti kriittistä lukutaitoa Tatun ja Patun kanssa

Pesonen, J., toukokuuta 2018, julkaisussa : Kieli, koulutus ja yhteiskunta : Kieliverkoston verkkolehti. 9, 3, 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Lastenkirjallisuus normeja vahvistamassa ja haastamassa

Pesonen, J., 22 lokakuuta 2018, Feministisen pedagogiikan ABC - Opas ohjaajille ja opettajille. Laukkanen, A., Miettinen, S., Elonheimo, A-M., Ojala, H. & Saresma, T. (toim.). Tampere: Vastapaino, s. 140-152 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Monikulttuurisuudesta Tatun ja Patun Suomessa: Kansallista tarinaa rakentamassa vai uudenlaista suomalaisuutta tuottamassa?

Pesonen, J., 1 marraskuuta 2017, julkaisussa : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 2017, 3, s. 38-55 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Projektit

Aktiviteetit

Contemporary Issues in Early Childhood (Lehti)

Jaana Pesonen (Arvioitsija (reviewer))
toukokuuta 2020

Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarvioinnin ja toimituksellisen työn tyypitKäsikirjoitusten vertaisarviointi

Clio (Lehti)

Jaana Pesonen (Arvioitsija (reviewer))
lokakuuta 2019

Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarvioinnin ja toimituksellisen työn tyypitKäsikirjoitusten vertaisarviointi

Privatisation and marketisation of early childhood education in Finland

Satu Valkonen (Puhuja), Jaana Pesonen (Puhuja)
24 syyskuuta 2019

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitKutsuesitelmä

University of Uppsala

Jaana Pesonen (Vieraileva tutkija)
19 maaliskuuta 201922 maaliskuuta 2019

Aktiviteetti: Ulkoisessa instituutiossa vierailun tyypitAkateeminen vierailu toiseen organisaatioon

Lastenkirjainstituutti (Ulkoinen yksikkö)

Jaana Pesonen (Hallituksen jäsen)
2019 → …

Aktiviteetti: JäsenyystyypitJäsenyys tai muu rooli kansallisessa/kansainvälisessä komiteassa, toimikunnassa tai hallituksessa