Valokuva: Jaana Pesonen
  • PL 8 (Siltavuorenpenger 10)

    00014

    Suomi

20102024
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Tutkimustoiminnan päälinjat ja omat kehityssuunnitelmat

Väitöskirjatutkimukseni 'Multiculturalism as a Challenge in Contemporary Finnish Picturebooks – Reimagining sociocultural categories' (2015) käsitteli lastenkirjallisuutta kulttuurisena tuotteena, joka ei ainoastaan heijasta vaan myös rakentaa sosiaalista todellisuutta. Tutkimus oli monitieteinen, ja sijoittui sekä kulttuurintutkimuksen että yhteiskuntatieteiden kenttään. Keskeisiä käsitteitä tutkimuksessa olivat monikulttuurisuus, identiteetti, etnisyys, rasismi ja anti-rasismi. Hyödynsin lisäksi intersektionaalista lähestymistapaa, jonka avulla tarkastelin erityisesti sosiaalisesti rakentuneiden normien, kuten kansalaisuuden, sukupuolen ja etnisyyden esittämisen päällekkäisyyksiä mutta myös ristiriitaisuuksia. Tutkimuksessa tarkastelin lastenkirjallisuutta sekä pedagogiikan välineenä että taiteellisena tuotteena. Tarkastelin kieltä sosiaalisesti, historiallisesti, poliittisesti ja ideologisesti rakentuneena, ja analyysin avainkäsitteitä olivat performatiivisuus, diskurssi ja representaatio. Kielen merkitys sosiaalisen todellisuuden rakentumisessa kiinnostaa minua myös jatkotutkimuksissani.

Jatkotutkimuksessani keskityn erityisesti ’normaaliuden’ ja ’epänormaaliuden’ tuottamiseen yhteiskunnallisina diskursseina, mutta erityisesti kasvatuksessa. Tutkimuksessa tarkastellaan miten luokanopettajien ja varhaiskasvatuksen koulutus voisi tarjota alan opiskelijoille entistä paremmat valmiudet työskennellä yhä moninaisemmissa työympäristöissä.

Aiemman tutkimukseni mukaan monikulttuurisuuden representaatiot tuottavat eroja korostavia diskursseja, ne myös aiheuttavat yksilöiden syrjäyttämistä. Kasvattajien on tärkeää tiedostaa miten erilaiset sosiaaliset kategoriat (mm. etnisyys, kansalaisuus, sukupuoli, kieli, kyvykkyys, ikä) vaikuttavat ihmisten mahdollisuuksiin, mutta myös kuulumiseen/ulkopuolisuuteen yhteiskunnassa. Onkin tärkeää, että jo varhaiskasvatuksessa huomioidaan miten dominoivien sosiaalisten ja poliittisten diskurssien haastaminen mahdollistaa meihin ja muihin liittyvien erontekojen monimuotoisemman ymmärtämisen. Jatkotutkimukseni hyödyntää intersektionaalista analyysiä, joka edellyttää monimuotoisten valtasuhteiden tiedostamisen, sekä ymmärryksen siitä, ettei yksilöitä, vähemmistöön eikä enemmistöön kuuluvia, tulisi jaotella kuuluviksi yksittäisiin ja kapeisiin kategorioihin.

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Kasvatustiede, Kasvatustieteen maisteri, Oulun ylioisto

Keywords

  • 516 Kasvatustieteet

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö Viimeisin maatasolla toteutettu yhteistyö. Saat syvempiä lisätietoja pisteitä napsauttamalla.

Julkaisut 2010 2018

  • 4 Kirjan luku tai artikkeli
  • 4 Artikkeli
  • 1 Väitöskirja

Kohti kriittistä lukutaitoa Tatun ja Patun kanssa

Pesonen, J., toukokuuta 2018, julkaisussa : Kieli, koulutus ja yhteiskunta : Kieliverkoston verkkolehti. 9, 3, 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Lastenkirjallisuus normeja vahvistamassa ja haastamassa

Pesonen, J., 22 lokakuuta 2018, Feministisen pedagogiikan ABC - Opas ohjaajille ja opettajille. Laukkanen, A., Miettinen, S., Elonheimo, A-M., Ojala, H. & Saresma, T. (toim.). Tampere: Vastapaino, s. 140-152 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Monikulttuurisuudesta Tatun ja Patun Suomessa: Kansallista tarinaa rakentamassa vai uudenlaista suomalaisuutta tuottamassa?

Pesonen, J., 1 marraskuuta 2017, julkaisussa : Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. 2017, 3, s. 38-55 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Multiculturalism as a Challenge in Contemporary Finnish Picturebooks: Reimagining Sociocultural Categories

Pesonen, J., 5 joulukuuta 2015, Oulu: University of Oulu. 124 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Reconstructing multiculturalism: Social categorizations challenged in the Förskolan Rävlyan and Tatu and Patu series

Pesonen, J., 2015, julkaisussa : Barnboken . 38, s. 1-17 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Projektit 2019 2024

Aktiviteetit 2018 2019

Varhaiskasvatuksen yksityistyminen ja markkinoistuminen: Varhaiskasvatuksen uudistamisen risteyksessä

Satu Valkonen (Puhuja), Jaana Johanna Pesonen (Puhuja), Marjo Kristiina Brunila (Puhuja)
29 huhtikuuta 2019

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitSuullinen esitys

University of Uppsala

Jaana Pesonen (Vieraileva tutkija)
19 maaliskuuta 201922 maaliskuuta 2019

Aktiviteetti: Ulkoisessa instituutiossa vierailun tyypitAkateeminen vierailu toiseen organisaatioon

Arviointilautakunnan puheenjohtajuus

Jaana Pesonen (Osallistuja)
2019 → …

Aktiviteetti: Muiden aktiviteettien tyypitTyypit: Muut aktiviteetit - Muut

Barnboken (Lehti)

Jaana Pesonen (Arvioitsija (reviewer))
elokuuta 2018

Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarvioinnin ja toimituksellisen työn tyypitKäsikirjoitusten vertaisarviointi

IALIC 2018

Jaana Pesonen (Puhuja: esitelmän pitäjä)
30 elokuuta 2018

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen