Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Tutkimuksellisesti olen kiinnostunut opettajista ja opettajankoulutuksesta. Suurin osa merkittävistä julkaisuistani liittyy jälkimmäiseen kohteeseen. Uutena tutkimussarkana on tulevaisuuden koulutuksen ja kasvatuksen visioiden tutkiminen, erityisesti TVTn merkityksen tarkastelu. Hoidan yliopistonlehtoraattia, jossa vastaan aikuisopetukseen suuntautuvista pedagogisista opinnoista osana aineenopettajakoulutusta. Vastuullani on siten oman opetuksen ohella kyseisen ohjelman kokonaisuus. 

Ansioluettelo

         AKATEEMINEN ANSIOLUETTELO

                                    

HENKILÖTIEDOT

Säntti, Janne Johannes

Mies, syntynyt Ylistarossa 27.3.1967, Suomen kansalainen

Ansioluettelo laadittu 5.3.2018

 

Minttutie 9b

01300 Vantaa

Työpuhelin 029 4129559

puhelin 040-55 838 41

janne.santti@helsinki.fi

 

 

 

SUORITETUT TUTKINNOT JA OPPIARVOT

Kasvatustieteen Dosentin arvo 21.6.2018

Filosofian tohtori, Helsingin yliopisto 19.6.2007.

Kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja arvosanalla hyväksytty.  Väitöskirjan nimi ”Pellon pientareelta akateemisiin sfääreihin – opettajuuden rakentuminen ja muuttuminen sotienjälkeisessä Suomessa opettajien omaelämäkertojen valossa”. Julkaistu Suomen kasvatustieteellisen seuran julkaisusarjassa Kasvatusalan tutkimuksia 31.

Kasvatustieteiden maisteri, Helsingin yliopisto 13.2.1996

Kasvatustieteen alaan kuuluvan pro gradu-tutkielman arvolause eximia cum laude approbatur

Kasvatustieteen aine- ja syventävät opinnot (68,5 ov) erinomaiset tiedot

Oppiaineiden perusopinnot (36.5 ov) erinomaiset tiedot

Sosiaalipsykologia (38 ov) erinomaiset tiedot

Erityisopetuksen erikoistumisopinnot (15 ov) erinomaiset tiedot

 

Muut opinnot

Yleinen historia syventävät opinnot (57 ov)

Suomen historian hajaopintoja (9,5 ov)

Aikuiskasvatus (49 ov)

Ylioppilas, Saarijärven lukio 31.5.1987 yleisarvosana laudatur

 

KIELITAITO

suomi            Äidinkieli ja pääasiallinen työkieli

ruotsi             Hyvä suullinen ja kirjallinen taito, luen jonkun verran ruotsinkielistä tekstiä

englanti         Sujuva suullinen ja kirjallinen taito, kirjoitan myös englanniksi

ranska            Tyydyttävä suullinen taito, harrastukseni kohde

 

 

NYKYINEN TYÖTEHTÄVÄNI

Toimin aikuisopetukseen suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen vastaavana yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Nykyinen työsuhteeni on alkanut 1.8.2008 ja työsopimukseni on voimassa toistaiseksi 1.8.2010 alkaen. Olen itsenäinen tutkija.

 

 

AIEMPI TYÖKOKEMUS

Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos (soveltavan kasvatustieteen laitos): kasvatustieteen ja ainedidaktiikan yliopistonlehtori (luokanopettajan laajennusohjelma) 1.1.2002 – 31.7.2008

Suomen Akatemian projekti Koulu ja yhteiskunta: tutkija 1.8.2001–31.12.2001

Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos: historian ja yhteiskunnallisten aineiden didaktiikan lehtori 1.8.2000 – 31.7.2001

Jyväskylän kaupunki: peruskoulun luokanopettaja 1.8.1999–30.6.2000

Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö rs.: tutkija 15.1.1998–15.12.1998

Helsingin yliopisto, kansanterveystieteen laitos: tutkija 1.11.1996–31.12.1997

Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos: tutkimusavustaja, tuntiopettaja, tutkija 1.2.1996–31.10.1996

Helsingin yliopisto, koulun kehittämiskeskus: historian ja yhteiskunnallisten aineiden täydennys-kursseja vuosina 2000–2003

Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia: useita aikuisopetuksen pedagogisia kursseja 2010 alkaen

 

 

TUTKIMUSTYÖN OHJAUS- JA JOHTAMISKOKEMUS

Olen toiminut vastuullisena kirjoittajana useissa kansainvälisissä artikkeleissa. Lisäksi toimin ohjaajana kuudelle jatko-opiskelijalle. Kolme ohjattavaani on jo väitellyt.

 

 

OPETUSANSIOT JA – KOKEMUS

 

Olen vastannut aineenopettajan koulutukseen kuuluvasta aikuisopetukseen suuntautuvista opinnoista. Toimin ainoana varsinaisesti tähän koulutukseen nimettynä henkilönä, joten tehtäviini on kuulunut tutkintovaatimusten ja sittemmin opetussuunnitelmien laadinta ja ylipäätään kyseisen koulutuksen hallinnosta huolehtimista. Siksi katsonkin, että minulla on ollut yliopistolehtoraatissani sangen vastuullinen ja myös erittäin työllistävä tehtävä.

 

 

MUUT TIETEELLISET JA AKATEEMISET ANSIOT

Ohjausryhmän jäsenyys. Palmenian organisoima aineenopettajakoulutus ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille. 2012 alkaen.

Olen toiminut Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran (entinen Suomen kouluhistoriallinen seura) hallituksen jäsenenä vuodesta 2010 alkaen.

Kasvatus & aika –lehden toimituskunnan jäsen vuosina 2011-2017.

Ohjausryhmän jäsenyys, Pajaverkko-projekti 2009–2010.

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran vuosikirjan Koulu ja menneisyys päätoimittaja vuodesta 2015 alken.

 

TUTKIMUSTYÖN TIETEELLINEN JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS

 

Minulla on TUHAT-tietokannassa ilmeneviä julkaisuja yhteensä 32  kappaletta. Seuraavassa tärkeimmät:

 

The rhetoric of the ‘digital leap’ in Finnish educational policy documents. Saari, A. & Säntti, J. 2018. European Educational journal. 1, 1-17.

 

Theory and practice in Finnish teacher education: a rhetorical analysis of changing values from the 1960s to the present day. Säntti, J., Puustinen, M. & Salminen, J. 2017. Teachers and Teaching. Theory and practice. Volume 24, 2018 - Issue 1

 

Development of Teacher Education in Finland 19452015.

Säntti, J. & Salminen, J. 2015 julkaisussa: Hungarian educational research journal . 5, 3, s. 1–18.

 

Bowing to Science. Finnish Teacher Education Turns it Back on Practical Schoolwork.

Säntti, J. Rantala, J., Salminen, J. & Hansen, P. 2014. Educational Practice and Theory. 36, 1. 21–41.            

 

Ylistystä ja toiminta-alttiutta. Retorinen analyysi tutkimusperustaisen opettajuuden tuottamisesta Opettajankoulutus 2020 -loppuraportissa.

Puustinen, M., Salminen, J. & Säntti, J. 2015. Kasvatus 46, 1. s. 6–18.

 

Akateemisen yleisdidaktiikan vaikea ja lyhyt historia 1960-luvulta 2000-luvulle

Salminen, J. & Säntti, J. 2012. Kasvatus & Aika. 6, 2. 6–18.

 

Luokkahuonedidaktiikasta tutkimusperustaiseen reflektointiin

Säntti, J. & Salminen, J. 2012. Kasvatus. 43, 1. s. 20–30.

 

Opettajan muuttuva työ vastakohtaisuuksien näkökulmasta

Säntti, J. 2008. Kasvatus & Aika. 2, 1. s. 7–22.

 

Pellon pientareelta akateemisiin sfääreihin: opettajuuden rakentuminen ja muuttuminen sotienjälkeisessä Suomessa opettajien omaelämäkertojen valossa

Säntti, J. 2007 [Helsinki]: Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia; no. 31

 

 

 

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet
  • opettajatutkimus, opettajankoulutuksen tutkimus

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai