Valokuva: Jari Niemelä
  • Viikinkaari 1, Biocentre 3

    00790 Helsinki

    Suomi

1988 …2019
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 1988 2019

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli

Arvojen ja arjen ekologinen kestävyys: metsätoimijoiden tulkinta ja ekologisen kestävyyden merkityssisällöt

Vierikko, K. & Niemelä, J., 2006, Metsät ja hyvä elämä: monitieteinen tutkimusraportti. S. V. . . (toim.). [Helsinki]: Metsäkustannus, s. 221-271 51 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Comparative urban ecology: challenges and possibilities

Niemelä, J., Kotze, D. J. & Yli-Pelkonen, V., 2009, Ecology of cities and towns: A Comparative Approach. McDonnell, M. J., Hahs, A. K. & Breuste, J. H. (toim.). Cambridge, UK: Cambridge University Press, s. 9-24 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Effects of urbanization on the ecology and evolution of arthropods

Kotze, D. J., Venn, S., Niemelä, J. & Spence, J., 2011, Urban Ecology. Patterns, Processes, and Applications. Niemelä, J. (toim.). Oxford: Oxford University Press, s. 1-374 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Ekologisella ja kokemuksellisella tiedolla laatua kaupunkiympäristöön

Niemelä, J., Tyrväinen, L. & Schulman, H., 2009, Kaupunkiluontoa kaikille. M. F. P. B. M. L. . . (toim.). Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, s. 9-18 10 Sivumäärä (Tutkimuksia / Helsingin kaupungin tietokeskus; nro 6).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Ekologiset kriteerit ja mittarit

Söderman, T., Yli-Pelkonen, V., Kopperoinen, L., Saarela, S-R., Väre, S., Shemeikka, P., Oinonen, K., Eerola, K., Valli, R., Wahlgren, I., Parviainen, S. & Niemelä, J., lokakuuta 2011, Kestävät kaupunkiseudut: Kriteereitä ja mittareita suunnittelun työvälineiksi. Söderman, T. & Saarela, S-R. (toim.). Helsinki: Suomen ympäristökeskus, s. 39-95 56 Sivumäärä (Suomen ympäristö; nro 25/2011).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Impacts of residential infilling on private gardens in the Helsinki Metropolitan Area

Ojala, E. A. K., Niemelä, J. K. & Yli-Pelkonen, V. J., 1 tammikuuta 2017, Green Landscapes in the European City, 1750-2010. Clark, P., Niemi, M. & Nolin, C. (toim.). London and New York: Routledge, s. 71-86 16 Sivumäärä (Routledge studies in modern European history).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Johdanto

Söderman, T., Saarela, S-R., Kopperoinen, L., Yli-Pelkonen, V., Valli, R., Kontio, P., Oinonen, K., Perrels, A., Härkönen, M., Väre, S., Shemeikka, P., Wahlgren, I., Berghäll, E., Niemelä, J., Kauppinen, T., Jouslehto, E., Rautiainen, J. & Kuusi, O., lokakuuta 2011, Kestävät kaupunkiseudut: Kriteereitä ja mittareita suunnittelun työvälineiksi. Söderman, T. & Saarela, S-R. (toim.). Helsinki: Suomen ympäristökeskus, s. 11-33 23 Sivumäärä (Suomen ympäristö; nro 25/2011).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Kaupungit kestävän kehityksen moottoreina

Niemelä, J. K., 21 maaliskuuta 2017, Tulevaisuuden kunta. Nyholm, I., Haveri, A., Majoinen, K. & Pekola-Sjäblom, M. (toim.). Helsinki: Kuntaliitto, s. 206-220 14 Sivumäärä (Acta / Suomen kuntaliitto; Vuosikerta 264).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Kaupunkiluonnon ekosysteemipalvelut

Niemelä, J., Saarela, S-R., Söderman, T., Kopperoinen, L., Yli-Pelkonen, V. & Väre, S., 2010, Hyödyllinen luonto: Ekosysteemipalvelut hyvinvointimme perustana. Hiedanpää, J., Suvantola, L. & Naskali, A. (toim.). Tampere: Vastapaino, s. 203-223 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kaupunkiympäristö

Setälä, H. M., Kulonpalo, J., Niemelä, J., Loikkanen, H., Vaattovaara, M., Kortteinen, M., Ruth, O. & Yli-Pelkonen, V., 2011, Ekosysteemipalvelut ja elinkeinot — haavoittuvuus ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon: VACCIA-hankkeen yhteenvetoraportti. Bergström, I., Mattsson, T., Niemelä, E., Vuorenmaa, J. & Forsius, M. (toim.). Helsinki: Suomen ympäristökeskus, s. 39-41 3 Sivumäärä (Suomen ympäristö; nro 26/2011).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Kestävää metsätaloutta: sosiaalis-taloudellisten ja ekologisten kestävyysmuuttujien vaihtosuhteista

Vehkamäki, S., Vierikko, K., Niemelä, J., Pellikka, J. & Linden, H., 2006, Metsät ja hyvä elämä. [Helsinki]: Metsäkustannus, s. 405-447 43 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Luontopaneeli biodiversiteetin turvaksi

Niemelä, J. K., kesäkuuta 2016, Ympäristö. 3 toim. Helsinki: Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus, s. 9 1 Sivumäärä (Ympäristö; nro 3).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Metsät ja hyvä elämä: Arvoa tietoa ja toimintaa - ekologisen kestävyyden sosiaaliset reunaehdot

Vierikko, K., Niemelä, J. & Vehkamäki, S., 2006, Metson jäljillä : Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti. Horne, P., Koskela, T., Kuusinen, M., Otsamo, A. & Syrjänen, K. (toim.). [Helsinki]: Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, s. 371-374

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Re-audit of the University of Turku 2017

Niemelä, J. K., Bladh, A., Galevski, M., Sarvaranta, L., Moitus, S. & Saarilammi, M-L., 19 kesäkuuta 2017, Re-audit of the University of Turku 2017. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI), Vuosikerta 16. 49 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Tiedonjulkistamisen monet ulottuvuudet

Niemelä, J., 2013, Suomalaisia puheita. Löytönen, M. & Eskola, A. (toim.). Porvoo: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 91-96 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Toistuvuuden taika: refleksiivinen tiedontuotanto tutkijan ja tiede-politiikkakytkösten näkökulmista

Sarkki, S. K. & Niemelä, J. K., 2016, Umpikujasta oivallukseen, refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa. Aaltonen, S. & Högbacka, R. (toim.). Tampere: Tampereen yliopistopaino, s. 246-268 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Towards diverse and sustainable governance – Assessment of biocultural diversity (BCD) in European cities: Scientific Brief for GSDR 2015

Vierikko, K. H., Buizer, M., Elands, B., Buijs, A., Konijnendijk Van-den Bosch, C. & Niemelä, J. K., 15 helmikuuta 2015, Global Sustainable Development Report 2015. United Nations, 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Open access
Tiedosto

Urban Environments

Setälä, H. M., Kulonpalo, J., Niemelä, J., Loikkanen, H., Vaattovaara, M., Kortteinen, M., Ruth, O. & Yli-Pelkonen, V., 2011, Ecosystem Services and Livelihoods: Vulnerability and Adaptation to a Changing Climate . Bergström, I., Mattsson, T., Niemelä, E., Vuorenmaa, J. & Forsius, M. (toim.). Helsinki: Suomen ympäristökeskus, s. 39-41 3 Sivumäärä (The Finnish Environment; nro 26en/2011).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Vastuullisen toiminnan kehittämisen haasteet korkeakouluissa

Niemelä, J., 2009, Globaalivastuu ja kestävä kehitys koulutuksessa: kehittämisen ja seurannan tietopohja. A. V. J. T. K. . . (toim.). Helsinki: Opetusministeriö, koulutus- ja tiedepolitiikan osasto, s. 181-186 6 Sivumäärä (Opetusministeriön julkaisuja; nro 56).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu