Valokuva: Jari Niemelä
  • Viikinkaari 1, Biocentre 3

    00790 Helsinki

    Suomi

1988 …2019
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 1988 2019

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
Kirjan luku tai artikkeli

Arvojen ja arjen ekologinen kestävyys: metsätoimijoiden tulkinta ja ekologisen kestävyyden merkityssisällöt

Vierikko, K. & Niemelä, J., 2006, Metsät ja hyvä elämä: monitieteinen tutkimusraportti. S. V. . . (toim.). [Helsinki]: Metsäkustannus, s. 221-271 51 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Comparative urban ecology: challenges and possibilities

Niemelä, J., Kotze, D. J. & Yli-Pelkonen, V., 2009, Ecology of cities and towns: A Comparative Approach. McDonnell, M. J., Hahs, A. K. & Breuste, J. H. (toim.). Cambridge, UK: Cambridge University Press, s. 9-24 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Effects of urbanization on the ecology and evolution of arthropods

Kotze, D. J., Venn, S., Niemelä, J. & Spence, J., 2011, Urban Ecology. Patterns, Processes, and Applications. Niemelä, J. (toim.). Oxford: Oxford University Press, s. 1-374 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Ekologisella ja kokemuksellisella tiedolla laatua kaupunkiympäristöön

Niemelä, J., Tyrväinen, L. & Schulman, H., 2009, Kaupunkiluontoa kaikille. M. F. P. B. M. L. . . (toim.). Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, s. 9-18 10 Sivumäärä (Tutkimuksia / Helsingin kaupungin tietokeskus; nro 6).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Ekologiset kriteerit ja mittarit

Söderman, T., Yli-Pelkonen, V., Kopperoinen, L., Saarela, S-R., Väre, S., Shemeikka, P., Oinonen, K., Eerola, K., Valli, R., Wahlgren, I., Parviainen, S. & Niemelä, J., lokakuuta 2011, Kestävät kaupunkiseudut: Kriteereitä ja mittareita suunnittelun työvälineiksi. Söderman, T. & Saarela, S-R. (toim.). Helsinki: Suomen ympäristökeskus, s. 39-95 56 Sivumäärä (Suomen ympäristö; nro 25/2011).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Impacts of residential infilling on private gardens in the Helsinki Metropolitan Area

Ojala, E. A. K., Niemelä, J. K. & Yli-Pelkonen, V. J., 1 tammikuuta 2017, Green Landscapes in the European City, 1750-2010. Clark, P., Niemi, M. & Nolin, C. (toim.). London and New York: Routledge, s. 71-86 16 Sivumäärä (Routledge studies in modern European history).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Johdanto

Söderman, T., Saarela, S-R., Kopperoinen, L., Yli-Pelkonen, V., Valli, R., Kontio, P., Oinonen, K., Perrels, A., Härkönen, M., Väre, S., Shemeikka, P., Wahlgren, I., Berghäll, E., Niemelä, J., Kauppinen, T., Jouslehto, E., Rautiainen, J. & Kuusi, O., lokakuuta 2011, Kestävät kaupunkiseudut: Kriteereitä ja mittareita suunnittelun työvälineiksi. Söderman, T. & Saarela, S-R. (toim.). Helsinki: Suomen ympäristökeskus, s. 11-33 23 Sivumäärä (Suomen ympäristö; nro 25/2011).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Kaupungit kestävän kehityksen moottoreina

Niemelä, J. K., 21 maaliskuuta 2017, Tulevaisuuden kunta. Nyholm, I., Haveri, A., Majoinen, K. & Pekola-Sjäblom, M. (toim.). Helsinki: Suomen kuntaliitto, s. 206-220 14 Sivumäärä (Acta / Suomen kuntaliitto; Vuosikerta 264).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Kaupunkiluonnon ekosysteemipalvelut

Niemelä, J., Saarela, S-R., Söderman, T., Kopperoinen, L., Yli-Pelkonen, V. & Väre, S., 2010, Hyödyllinen luonto: Ekosysteemipalvelut hyvinvointimme perustana. Hiedanpää, J., Suvantola, L. & Naskali, A. (toim.). Tampere: Vastapaino, s. 203-223 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kaupunkiympäristö

Setälä, H. M., Kulonpalo, J., Niemelä, J., Loikkanen, H., Vaattovaara, M., Kortteinen, M., Ruth, O. & Yli-Pelkonen, V., 2011, Ekosysteemipalvelut ja elinkeinot — haavoittuvuus ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon: VACCIA-hankkeen yhteenvetoraportti. Bergström, I., Mattsson, T., Niemelä, E., Vuorenmaa, J. & Forsius, M. (toim.). Helsinki: Suomen ympäristökeskus, s. 39-41 3 Sivumäärä (Suomen ympäristö; nro 26/2011).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Kestävää metsätaloutta: sosiaalis-taloudellisten ja ekologisten kestävyysmuuttujien vaihtosuhteista

Vehkamäki, S., Vierikko, K., Niemelä, J., Pellikka, J. & Linden, H., 2006, Metsät ja hyvä elämä. [Helsinki]: Metsäkustannus, s. 405-447 43 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Luontopaneeli biodiversiteetin turvaksi

Niemelä, J. K., kesäkuuta 2016, Ympäristö. 3 toim. Helsinki: Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus, s. 9 1 Sivumäärä (Ympäristö; nro 3).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Metsät ja hyvä elämä: Arvoa tietoa ja toimintaa - ekologisen kestävyyden sosiaaliset reunaehdot

Vierikko, K., Niemelä, J. & Vehkamäki, S., 2006, Metson jäljillä : Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti. Horne, P., Koskela, T., Kuusinen, M., Otsamo, A. & Syrjänen, K. (toim.). [Helsinki]: Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, s. 371-374

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Re-audit of the University of Turku 2017

Niemelä, J. K., Bladh, A., Galevski, M., Sarvaranta, L., Moitus, S. & Saarilammi, M-L., 19 kesäkuuta 2017, Re-audit of the University of Turku 2017. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI), Vuosikerta 16. 49 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Tiedonjulkistamisen monet ulottuvuudet

Niemelä, J., 2013, Suomalaisia puheita. Löytönen, M. & Eskola, A. (toim.). Porvoo: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 91-96 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Toistuvuuden taika: refleksiivinen tiedontuotanto tutkijan ja tiede-politiikkakytkösten näkökulmista

Sarkki, S. K. & Niemelä, J. K., 2016, Umpikujasta oivallukseen, refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa. Aaltonen, S. & Högbacka, R. (toim.). Tampere: Tampere University Press, s. 246-268 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Towards diverse and sustainable governance – Assessment of biocultural diversity (BCD) in European cities: Scientific Brief for GSDR 2015

Vierikko, K. H., Buizer, M., Elands, B., Buijs, A., Konijnendijk Van-den Bosch, C. & Niemelä, J. K., 15 helmikuuta 2015, Global Sustainable Development Report 2015. United Nations, 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Open access
Tiedosto

Urban Environments

Setälä, H. M., Kulonpalo, J., Niemelä, J., Loikkanen, H., Vaattovaara, M., Kortteinen, M., Ruth, O. & Yli-Pelkonen, V., 2011, Ecosystem Services and Livelihoods: Vulnerability and Adaptation to a Changing Climate . Bergström, I., Mattsson, T., Niemelä, E., Vuorenmaa, J. & Forsius, M. (toim.). Helsinki: Suomen ympäristökeskus, s. 39-41 3 Sivumäärä (The Finnish Environment; nro 26en/2011).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Vastuullisen toiminnan kehittämisen haasteet korkeakouluissa

Niemelä, J., 2009, Globaalivastuu ja kestävä kehitys koulutuksessa: kehittämisen ja seurannan tietopohja. A. V. J. T. K. . . (toim.). Helsinki: Opetusministeriö, koulutus- ja tiedepolitiikan osasto, s. 181-186 6 Sivumäärä (Opetusministeriön julkaisuja; nro 56).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu