Valokuva: Jarkko Hautamäki

Jarkko Hautamäki

  • Suomi

1981 …2019
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 1981 2019

Suodatin
Kirja
2015

Erikoispedagogiikan perusteet

Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H. & Vehmas, S., 2015, 3. uudistettu painos toim. Jyväskylä: PS-kustannus. 231 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

2013

Oppimaan oppiminen peruskoulun päättövaiheessa: Tilanne vuonna 2012 ja muutos vuodesta 2001

Hautamäki, J., Kupiainen, S., Marjanen, J., Vainikainen, M-P. & Hotulainen, R., 2013, Helsinki: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos. 128 Sivumäärä (Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos/ Tutkimuksia; nro 347)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

2011

Individualized service provision in the new welfare state: lessons from special education in Finland

Sabel, C., Saxenian, A., Miettinen, R., Hull Kristensen, P. & Hautamäki, J., 2011, Helsinki: Sitra. 70 Sivumäärä (Sitra Studies ; nro 62)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

2009

Erityispedagogiikan perusteet

Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H. & Vehmas, S., 2009, Helsinki: WSOY Oppimateriaalit. 221 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

The Finnish education system and Pisa

Kupiainen, S., Hautamäki, J. & Karjalainen, T., 2009, [Helsinki]: Ministry of Education. 61 Sivumäärä (Opetusministeriön julkaisuja; nro 2009:46)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

2005

Oppimaan oppiminen ala-asteella 2: tilanne vuonna 2003 ja muutokset vuodesta 1996

Hautamäki, J., Kupiainen, S., Arinen, P., Hautamäki, A., Niemivirta, M., Rantanen, P., Ruut, M. & Scheinin, P., 2005, Helsinki: Opetushallitus. 161 Sivumäärä (Oppimistulosten arviointi; nro 1/2005)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

2002

Assessing Learning-to-Learn: A framework

Hautamäki, J., Arinen, P., Niemivirta, M. J., Eronen, S., Hautamäki, A., Kupiainen, S., Lindblom, B., Pakaslahti, L., Rantanen, P. & Scheinin, P., 2002, Helsinki: Opetushallitus. 62 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja