20152021

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Teen väitöskirjatutkimusta Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa Oppimistutkimus ja kasvatuspsykologia -tutkimusyhteisössä. Artikkeliväitöskirjassani tutkin lukiolaisten (yleis- ja urheilulinjan) ja yliopisto-opiskelijoiden perfektionistisia taipumuksia henkilösuuntautuneen lähestymistavan ja kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien avulla. Kolmessa väitöskirjani osatutkimuksessa selvitän, millaisia perfektionistisia profiileja opiskelijoilla esiintyy, kuinka pysyviä nämä profiilit ovat lukuvuoden aikana ja miten opiskelijat, joilla on erilaiset perfektionistiset profiilit eroavat opiskelumotivaation, akateemisen hyvinvoinnin ja akateemiseen itsetunnon ehdollisuuden suhteen.

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Kasvatustieteet, Kasvatustieteen maisteri, Helsingin yliopisto

1 syysk. 201118 huhtik. 2016

Myöntöpäivä: 18 huhtik. 2016

Tieteenalat

 • 516 Kasvatustieteet
 • Kasvatuspsykologia
 • Perfektionismi
 • Motivaatio
 • Tavoiteorientaatiot
 • Hyvinvointi
 • Koulu-uupumus
 • Opiskeluinto
 • Itsetunnon ehdollisuus
 • Kvantitatiiviset menetelmät
 • Pitkittäistutkimus
 • Henkilösuuntautunut lähestymistapa

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai