Johan Bastubacka

Associate Professor (Docent), university lecturer

  • PL 4 (Vuorikatu 3)

    00014

    Suomi

  • PL 4 (Vuorikatu 3)

    HELSINGIN YLIOPISTO

    Suomi

20012020
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 2001 2018

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
2018

Minority, Media, and Law: – Reality TV, Orthodox Canon Law, Secular Finnish and European Legislation

Bastubacka, J. J. M., 28 elokuuta 2018, (Valmisteltavana) ProNoLa HERA publication nr 3 .

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2017

Det Ortodoxa Ikonbegreppet: – Leonid Ouspenskys 1952 ikonartikel som en omtolkning och aktualisering

Bastubacka, J. J. M., 29 kesäkuuta 2017, (Jätetty) Sill open. Hymnologian ja liturgiikan seura, 29 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Use of Images in Eastern and Western Church Art

Bastubacka, J. J. M., joulukuuta 2017, (Hyväksytty/In press) Use of Images in Eastern and Western Church Art . Kuvataideakatemia

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2014

Miten viljellä hiljaisuutta? Retriitti rituaalisena kokonaisuutena

Bastubacka, J., 2014, Kristillisyys elämäntapana: Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran symposiumissa marraskuussa 2013 pidetyt esitelmät. Salminen, J. (toim.). Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, s. 87-100 14 Sivumäärä (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; nro 280).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2013

Kiistelty Golgatan kallio: merkitys, tulkinta ja vaikuttaminen suomalaisesta alttariteoksesta käydyssä lehdistökeskustelussa 1961-1962

Bastubacka, J., 9 huhtikuuta 2013, Olavin ja Mikaelin jalanjäljissä. Innanen, T., Pitkänen, T. & Åvist, T. (toim.). Helsinki: Hymnologian ja liturgiikan seura, s. 203-227 25 Sivumäärä (Hymnos : Hymnologian ja liturgiikan seuran vuosikirja).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Käytännöllis-teologinen ainedidaktiikka. Käytännöllisen teologian ominaispiirteet ainedidaktisen suunnittelun, opetuksen toteuttamisen ja arvioinnin kontekstissa

Bastubacka, J., 6 syyskuuta 2013, Yliopistodidaktiikka – esseitä yliopisto-opetuksesta tieteenaloittain . Lahtinen, A-M. & Lindblom-Ylänne, S. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö , s. 89-104

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2011

Moderni taideteos alttarilla aikansa kuvastajana

Bastubacka, J., 2011, Kirkon kalenteri 2012. Etelämäki, T. (toim.). Helsinki: Kirjapaja, s. 55-58 4 Sivumäärä (Kirkon kalenteri; Vuosikerta 2012).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Rituaalit sähköisessä mediassa - Pyhä toimitus tv:ssä ja internetissä

Bastubacka, J., 2011, Teologia.fi.

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Spiritualiteetti käsitteenä ja käytännöllisen teologian tutkimuskohteena

Malmisalo, J., toukokuuta 2011, Käytännöllinen teologia Helsingin yliopistossa: Käytännöllisen teologian tutkimus ja opetus 2000-luvun alussa. Ikonen, T. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Käytännöllisen teologian laitos, s. 139-156 18 Sivumäärä (Käytännöllisen teologian laitoksen julkaisuja; nro 115).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2008

Bourdieulaisia näkökulmia kirkkotaiteen tuotantoon 1900-luvun lopun Suomessa

Malmisalo, J., 2008, Uskon tilat ja kuvat: Moderni suomalainen kirkkoarkkitehtuuri ja -taide. Kuorikoski, A. (toim.). Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, s. 135-143 9 Sivumäärä (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; nro 260).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kirkkotaide ja toimijuus

Malmisalo, J., 2008, Uskon tilat ja kuvat: Moderni suomalainen kirkkoarkkitehtuuri ja -taide. Kuorikoski, A. (toim.). Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, s. 91-98 8 Sivumäärä (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; nro 260).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2007

Imagery as a means of position-taking: a Bourdieusian approach to the study of visual culture

Malmisalo, J., 2007, Images and communities. Helsinki: Gaudeamus, s. 75-91 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

YK30 Viestintä- ja vuorovaikutustaidot -oppimateriaali

Kallio, H., Hirsto, L., Rikkinen, M. & Malmisalo, J., 2007, YK30 Viestintä- ja vuorovaikutustaidot -oppimateriaali.

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

2005

Ikoni Lutherin perillisten käytössä: Erland Forsbergin uusbysanttilainen ikonituotanto Suomen ja Ruotsin luterilaisissa kirkoissa

Malmisalo, J., 2005, Kirkko, taide, viestintä. Helsinki: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura, s. 192-210 19 Sivumäärä (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Mauno Paananen puunveistäjänä

Malmisalo, J., 2005, Aikojen halki: Kirkon kahdeksan vuosisataa Lahden seudulla. Ryökäs, E. (toim.). [Lahti]: Keski-Lahden seurakunta, s. 193-226 34 Sivumäärä (Keski-Lahden seurakunnan julkaisuja; nro 2).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2003

Usko, ihanne ja alttarin kuvat: Urho Lehtisen taideteokset Lahden puukirkon kuorissa

Malmisalo, J., 2003, Lahden puukirkko 1890-1977. Keski-Lahden seurakunta, 111 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2001

Kirkon ja taiteen suhde nykyaikana

Malmisalo, J., 2001, Pinx. Maalaustaide Suomessa. Suuria kertomuksia. . Weilin+Göös, 188 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen