Valokuva: Johan C Bärlund

Johan C Bärlund

Rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Pohjoismaisen oikeuden professori

  • PB 16 (Snellmansgatan 12)

    00014

    Suomi

1987 …2019
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 1987 2019

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
2019

Contracting with a Social Dimension

Bärlund, J. C. & Møgelvang-Hansen, P., 30 tammikuuta 2019, Nordic Law in European Context. Letto-Vanamo, P., Tamm, D. & Gram Mortensen, B. O. (toim.). Cham: Springer, s. 115-133 19 Sivumäärä (Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice; Vuosikerta 73).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tvistlösning på nätet och konsumenträtten

Bärlund, J. C., 24 tammikuuta 2019, Festskrift till Göran Millqvist. Gorton, L., Heuman, L., Persson, A. H. & Sjöberg, G. (toim.). Jure Förlag, s. 175-188 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2018

Om icke-ringa och väsentliga fel som hävningsgrund i nordisk kontraktsrätt

Bärlund, J. C., 25 syyskuuta 2018, Festskrift til Mads Bryde Andersen. Udsen, H., Christensen, J. S., Hansen, J. L., Iversen, T. & Nielsen, L. (toim.). Djøf, s. 385-402 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2017

Genomsnittskonsumenten i nordisk marknadsföringsrätt

Bärlund, J. C., 24 lokakuuta 2017, Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta 80 vuotta. Paloranta, P. (toim.). Helsinki: Alma Media Oyj, s. 33-47 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2016

Regleringen av könsdiskriminerande marknadsföring i nordisk rätt

Bärlund, J. C., 11 marraskuuta 2016, Ett kvartssekel med Justus - Neljännesvuosisata Justuksen kanssa. Sund-Norrgård, P., Norrgård, M. & Jusslin, S. (toim.). Helsingfors: Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, s. 113-132 20 Sivumäärä (Forum iuris).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2015

Protection of the Weaker Party in B2B Relations in Nordic Contract Law

Bärlund, J. C., 19 toukokuuta 2015, The Nordic Contracts Act - Essays in Celebration of its One Hundredth Anniversary. Håstad, T. (toim.). Köpenhamn: Djøf Publishing, s. 83-106 24 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2014

Kuluttajasopimukset

Kivivuori, A. & Bärlund, J. C., elokuuta 2014, Yritysoikeus. 3 toim. Talentum, s. 967-1057 91 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Sopimaton menettely liiketoiminnassa

Bärlund, J. C., elokuuta 2014, Yritysoikeus. 3 toim. Talentum, s. 845-868 24 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

2013

Oikeustieteen opettaminen yliopistossa

Bärlund, J. C., 6 syyskuuta 2013, Yliopistodidaktiikka – esseitä yliopisto-opetuksesta tieteenaloittain . Lahtinen, A-M. & Lindblom-Ylänne, S. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö , s. 66-77 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2012

From Coherent to Fragmented and Europeanized Nordic Marketing Law

Bärlund, J. C., elokuuta 2012, Coherence and Fragmentation in European Private Law. Letto-Vanamo, P. & Smits, J. (toim.). Munich: Sellier European Law Publishers, s. 83-99 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Guld till pengar! Inköpsreklam – en oreglerad form av marknadsföring till konsumenter?

Bärlund, J. C., 30 maaliskuuta 2012, Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa verkkotalouden aikana. Kankaanpää, H. & Oesch, R. (toim.). Helsingfors: CC Lakimiesliiton kustannus, s. 231-248 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The Concept of Business Undertaking in Finnish and European Consumer Law: A Critical Review of a Finnish Supreme Court Case

Bärlund, J. C., 2012, Commercial Law: Scandinavian Studies In Law. Wahlgren, P. (toim.). Stockholm Institute for Scandinavian Law, Law Faculty, Stockholm University cop., Vuosikerta 57. s. 15-44 30 Sivumäärä (Scandinavian Studies in Law; Vuosikerta 57).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2011

Pristagare 2010: Thomas Wilhelmsson

Bärlund, J. C., joulukuuta 2011, Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse 75 år. Donner, K., Swanljung, M. & Ahlberg, H. (toim.). Helsingfors: Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse, s. 51 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

2010

Juristutbildningen i förändring

Björklund, M. & Bärlund, J. C., 2010, Juristklubben Codex 70 år: Festskrift. Frände, D., Helenius, D. & Parviainen, K. (toim.). Helsingfors: Edita Publishing, s. 31-50 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

National Report — Finland

Bärlund, J. C., 2010, Personality Rights in European Tort Law. G. B. . A. C. C. A. P. O. C. (toim.). Cambridge

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2008

Handledning i västerled

Bärlund, J. C., 2008, 57°53'10.25"N/11°34'40.5"O - Marstrandsseminariet 10 år 1998-2007. C. M. A. M. O. E-M. S. (toim.). Västra Frölunda, s. 91-96

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2007

The regulation of comparative advertising and cultural variations

Bärlund, J., 2007, Private law and the many cultures of Europe. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, s. 269-281 13 Sivumäärä (Private law in European context series; Vuosikerta v. 10).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Upphovsrätt

Bärlund, J., 2007, Uppslagsverket Finland. 5, SUT-ÖVE. Ekberg, H. & Andergård, M. (toim.). Schildts, Vuosikerta 5. 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Ångerrätt

Bärlund, J., 2007, Uppslagsverket Finland. 5, SUT-ÖVE. Ekberg, H. & Andergård, M. (toim.). Helsingfors: Schildts, Vuosikerta 5. 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Öppettider

Bärlund, J., 2007, Uppslagsverket Finland. 5, SUT-ÖVE . Ekberg, H. & Andergård, M. (toim.). Helsingfors: Schildts, Vuosikerta 5. s. 652 s. 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

2006

Personregister

Bärlund, J., 2006, Uppslagsverget Finlanf. 4, OMA-SUS. Ekberg, H. & Andergård, M. (toim.). Schildts, Vuosikerta 4. 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Produktansvar

Bärlund, J., 2006, Uppslagsverket Finland. 4, OMA-SUS . Ekberg, H. & Andergård, M. (toim.). Helsingfors: Schildts, Vuosikerta 4. 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Skuldrådgivning

Bärlund, J., 2006, Uppslagsverket Finland. 4, OMA-SUS. Ekberg, H. & Andergård, M. (toim.). Schildts, Vuosikerta 4. 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

2005

Ersättningens belopp

Routamo, E. & Bärlund, J. C., 2005, Finlands civil- och handelsrätt. En introduktion. J. B. F. N. K. P. (toim.). 3 revid. uppl toim. Helsingfors: Talentum, s. 346-348

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Ersättningsskyldighet i företagsverksamhet

Routamo, E. & Bärlund, J. C., 2005, Finlands civil- och handelsrätt. En introduktion. J. B. F. N. K. P. (toim.). 3 revid. uppl toim. Helsingfors: Talentum, s. 324-331

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Fordringars upphörande helt utan prestation

Routamo, E. & Bärlund, J. C., 2005, Finlands civil- och handelsrätt. En introduktion. J. B. F. N. K. P. (toim.). 3 revid. uppl toim. Helsingfors: Talentum, s. 219-226

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Hur och inom vilken tid skall krav på jämkning av en sämjoavvittring framställas?

Bärlund, J., 2005, Avtalslagen 90 år. Stockholm: Norstedts Juridik, s. 185-193 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Jämkning av skadeståndet

Routamo, E. & Bärlund, J. C., 2005, Finlands civil- och handelsrätt. En introduktion. J. B. F. N. K. P. (toim.). 3 revid. uppl toim. Helsingfors: Talentum, s. 349-351

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

När och hur förpliktelser upphör på grund av betalning eller annan prestation

Routamo, E. & Bärlund, J. C., 2005, Finlands civil- och handelsrätt. En introduktion. J. B. F. N. K. P. (toim.). 3 revid. uppl toim. Helsingfors: Talentum, s. 211-219

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Offentliga samfund som ersättningsskyldiga

Routamo, E. & Bärlund, J. C., 2005, Finlands civil- och handelsrätt. En introduktion. J. B. F. N. K. P. (toim.). 3 revid. uppl toim. Helsingfors: Talentum, s. 331-334

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Ränta

Routamo, E. & Bärlund, J. C., 2005, Finlands civil- och handelsrätt. En introduktion. J. B. F. N. K. P. (toim.). 3 revid. uppl toim. Helsingfors: Talentum, s. 206-210

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

2004

Interimistiska förbud i marknadsrättsliga ärenden

Bärlund, J., 2004, Business Law Forum. Kolehmainen, E. (toim.). Helsingfors: Edita, s. 1-23

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Yksilöllinen kuluttajansuoja

Kivivuori, A. & Bärlund, J., 2004, Yritysoikeus. K. R. M. A. J. B. M. C. I. H. J. J. T. K. A. K. P. K. J. M. S. V. T. W. (toim.). WSOYpro, s. 983-1061

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

2003

En gymnasists dröm går i uppfyllelse

Bärlund, J., 2003, Miten meistä tuli oikeustieteen tohtoreita. Halila, H. & Timonen, P. (toim.). Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys, s. 538-542 (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja; nro 34).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2001

Pedagogiska utmaningar för juristutbildningen

Bärlund, J., 2001, Nykyajan muuttuva oikeus. K. N. C. H. J. J. B. (toim.). Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys, s. 237-249

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2000

Postilaitoksen yhtiöittämisen vaikutukset kuluttajan reklamaatiovelvollisuuteen

Bärlund, J., 2000, Pieniä kertomuksia hyvinvointivaltion siviilioikeudesta. T. W. Y. (toim.). Vantaa: Werner Söderström lakitieto, s. 133-149

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1997

Reklamationsregeln i EG:s paketresedirektiv och implementeringen av den i några europeiska länder

Bärlund, J., 1997, Ånd og rett : festskrift til Birger Stuevold Lassen på 70-årsdagen 19. august 1997. Hagstrøm, V., Lødrup, P. & Aarbakke, M. (toim.). s. 249-264

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1993

Matkanjärjestäjän vastuu suhteessa matkustajaan EY:n matkapakettidirektiivin mukaan

Julkaisun otsikon käännös: Matkanjärjestäjän vastuu suhteessa matkustajaan EY:n matkapakettidirektiivin mukaanBärlund, J., 1993, Euroopan integraatio ja sosiaalinen sopimusoikeus. Wilhelmsson, T. & Kaukonen, K. (toim.). Jyväskylä, s. 319-374

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu