Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Tutkimusintressini ovat pohjoismaiden politiikka, yhteiskunnat ja historia. Olen julkaissut ja opettanut pohjoismaisesta yhteistyöstä, demokratiasta ja poliittisesta historiasta, sekä pohjoismaiden 1900-luvun filosofisesta historiasta.

Suomen Akatemian rahottamassa akatemiatutkijaprojektissa Norden since the end of history (NORDEND) tutkin miten Pohjoismaat ja pohjoismaisuutta on määritelty uudelleen kylmän sodan jälkeisenä aikana. Olen myös mukana Jenny Anderssonin johtamassa ja Riksbankens jubileumsfondin rahoittamassa ohjelmassa Uusliberalismi Pohjolassa. 

Tieteenalat

  • 6160 Muut humanistiset tieteet
  • Pohjoismaiden tutkimus
  • 615 Historia ja arkeologia
  • 611 Filosofia
  • 517 Valtio-oppi, hallintotiede

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai