Valokuva Johanna Enqvist
20022021

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Taustani on arkeologiassa, mutta luonnehdin itseäni nykyisin kulttuurintutkijaksi ja ihmistieteiden laaja-alaiseksi generalistiksi. Työssäni Tieteen termipankin tutkimuskoordinaattorina analysoin ja kehitän termipankkia uudenlaisena tieteellisen keskustelun ja yhteiskirjoittamisen alustana, avoimen tieteellisen ja yleistajuisen julkaisemisen kanavana sekä tutkimuksen ja opetuksen työkaluna. Teen termityötä omilla aloillani arkeologiassa, perinnöntutkimuksessa ja ihmistieteissä sekä osana avoimen tieteen ja tiedeneuvonnan asiantuntijaryhmiä.

Sekä opetus- että tutkimustoimintaani yhdistää kulttuuriperinnöksi/perinnöksi (heritage) nimitetty ilmiö kaikkine ulottuvuuksineen. Tarkastelen siis suhdettamme menneisyyteen: menneisyyden rakentamista nykyisyydessä ja tulevaisuudessa, menneisyydelle annettuja merkityksiä ja tulkintoja sekä menneisyyttä edustavia tekoja, kuvauksia, esityksiä tai materiaalisia esineitä ja tiloja. Asiantuntemukseni ydintä on teksteissä, käsitteistössä ja diskursseissa rakentuvien merkitysten, valtasuhteiden, politiikkojen, ideologioiden ja identiteettien analysointi. Suuntaan tutkimustani myös diskurssien multimodaalisuuteen ja analysoin niiden suhdetta materiaaliseen maailmaan, visuaalisiin esityksiin, käytäntöihin ja teknologioihin. Olen lisäksi kiinnostunut siitä, kuinka tieteelliset käsitteet ja tutkimustieto leviävät tiedeyhteisöstä muuhun yhteiskuntaan ja osaksi perustavanlaatuisia keskusteluja, esimerkiksi identiteeteistä tai ihmisyyden ja ihmisyhteisöjen rajoista. 

 

Asemat yliopiston ulkopuolella

Fellow, Society of Antiquaries of London

2020 → …

Tieteenalat

 • 6160 Muut humanistiset tieteet
 • Kulttuuriperinnön tutkimus
 • Museologia
 • 615 Historia ja arkeologia
 • kulttuuriperintö
 • perintö
 • kulttuuriympäristö
 • käsiteanalyysi
 • diskurssintutkimus
 • menneisyyspolitiikka
 • muinaismuistohallinto
 • arkeologian teoria

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai