Valokuva Johanna Enqvist

Johanna Enqvist

 • PL 24 (Unioninkatu 40)

  00014

  Suomi

20022020

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Olen väitellyt vuonna 2016 arkeologiasta, mutta sekä väitöskirjani että nykyiset tutkimusintressini edustavat kriittistä perinnöntutkimusta [critical heritage studies]. Väitöstutkimuksessani analysoin suomalaisen kulttuuriperintöhallinnon kieltä, avainkäsitteitä ja ideologiaa, erityisesti nk. auktorisoidun perintödiskurssin käsitteen kautta. Tällä hetkellä olen tutkijana kiinnostunut siitä, kuinka menneisyyskäsityksiä ja menneisyyttä käytetään poliittisissa diskursseissa ja identiteettien rakentamisessa. Pyrin tarkastelemaan myös sitä, millaisia diskursiivisia muodostelmia, käsitteitä ja käsitejärjestelmiä perinnöntutkimuksen keskeisten, laajojen ja monimerkityksisten termien – kuten kulttuurin, kulttuuriperinnön, perinnön ja perinteen – yhteyteen on hahmotettavissa. Olen lisäksi kiinnostunut kulttuuriperinnön, erityisesti kulttuuriympäristön kokemisesta: ’perintökokemuksen’ affektiivisesta, moniaistillisesta ja kehollisesta olemuksesta sekä siihen liittyvistä tunteista ja performatiivisista käytännöistä.

Tieteenalat

 • 6160 Muut humanistiset tieteet
 • 615 Historia ja arkeologia
 • kulttuuriperintö
 • perintö
 • kulttuuriympäristö
 • käsitteet
 • kulttuuripolitiikka
 • menneisyyspolitiikka
 • muinaismuistohallinto
 • arkeologian teoria

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maatasolla toteutettu yhteistyö. Saat syvempiä lisätietoja pisteitä napsauttamalla.
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.