Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 2001 2018

Suodatin
Kirjan luku tai artikkeli
2018

Aristocratic Townhouse as Urban Space: The Fersen Palace in Eighteenth-Century Stockholm

Ilmakunnas, J., 2018, (Hyväksytty/In press) Gendering Spaces in European Towns, 1500–1914. Chalus, E. & Kaartinen, M. (toim.). Routledge, (Routledge Research in Gender and History).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Työn kulttuurihistoriaa esimodernin ajan Euroopassa

Ilmakunnas, J., 2018, Menneisyyden rakentajat: teoriat historiantutkimuksessa. Hannikainen, M. O., Danielsbacka, M. & Tepora, T. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 168–182 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2017

Display, acquisition and boundaries of luxury and taste

Ilmakunnas, J. M. & Stobart, J., 2017, A Taste for Luxury in Early Modern Europe: Display, Acquisition and Boundaries. Ilmakunnas, J. & Stobart, J. (toim.). Lontoo: Bloomsbury T&T Clark, s. 1-17 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

French Fashions: Aspects of elite lifestyle in Eighteenth-Century Sweden

Ilmakunnas, J. M., 2017, A Taste for Luxury in Early Modern Europe: Display, Acquisition and Boundaries. Ilmakunnas, J. & Stobart, J. (toim.). Lontoo: Bloomsbury T&T Clark, s. 243-263 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

From Mother to Daughter: Noblewomen in Service at Swedish Royal Court, c. 1740–1820

Ilmakunnas, J. M., 2017, Early Professional Women in Northern Europe, c. 1650–1850. Ilmakunnas, J., Rahikainen, M. & Vainio-Korhonen, K. (toim.). New York, Lontoo: Routledge, s. 69-90 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Women and Professional Ambitions in Northern Europe, c. 1650–1850

Ilmakunnas, J., Rahikainen, M. & Vainio-Korhonen, K., 2017, Early Professional Women in Northern Europe, c. 1650–1850. Ilmakunnas, J., Rahikainen, M. & Vainio-Korhonen, K. (toim.). New York, Lontoo: Routledge, s. 1-23 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2016

To build according to one’s status: A country house in late 18th-century Sweden

Ilmakunnas, J., 1 tammikuuta 2016, The Country House: Material Culture and Consumption. Stobart, J. & Hann, A. (toim.). Swindon: English heritage, s. 33-42 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2014

Kotiopetusta, yliopisto-opintoja ja suuri opintomatka: Aristokraattinuorukaisten kasvatus, koulutus ja kieliopinnot Ruotsissa 1690-luvulta 1780-luvulle

Ilmakunnas, J., 2014, Kleion pauloissa. Strömberg, J. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 93-98 6 Sivumäärä (Kirjokansi; Vuosikerta 53).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

The luxury shopping experience of the Swedish aristocracy in eighteenth-century Paris

Ilmakunnas, J., 2014, Luxury and gender in European towns, 1700-1914. Kaartinen, M., Montenach, A. & Simonton, D. (toim.). Routledge, s. 115-131 17 Sivumäärä (Routledge Studies in Cultural History).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2013

Ariès ja yksityiselämän historia

Ilmakunnas, J., 2013, Ariès ja historian salaisuus. Peltonen, M. (toim.). Turun Historiallinen Yhdistys, s. 155-182 28 Sivumäärä (Historia mirabilis; Vuosikerta 2013, nro 10).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2012

Aatelin velkaantuminen 1700-luvun Ruotsissa: Kreivi Axel von Fersenin taloudelliset strategiat

Ilmakunnas, J., 2012, Kansallinen kapitalismi, kansainvälinen talous: Juhlakirja professori Markku Kuismalle 7.2.2012. Jensen-Eriksen, N., Lappalainen, M., Nurmiainen, J. & Siltala, S. (toim.). Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Siltala, s. 278-297 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2011

Promootio akateemisena juhlana. Promotionen - en akademisk fest: Helsingin yliopiston Filosofisen tiedekunnan promootio 2010. Filosofiska fakultetens vid Helsingfors universitet promotion 2010. Promotio ordinis philosophorum Universitatis Helsingiensis MMX

Ilmakunnas, J. (toim.), 2011, Promootio akateemisena juhlana. Promotionen - en akademisk fest. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 299 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

2009

Hans Axel von Fersen: aristokraattiupseerin kansainvälinen karriääri 1700-luvulla

Ilmakunnas, J., 2009, Etelä-Savon kulttuurin vuosikirja . Pekonen, O. (toim.). Porrassalmi, s. 88-105 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

2007

Das Gesinde in aristokratischen Haushalten im 18. Jahrhundert: .

Ilmakunnas, J., 2007, Arbeitsam und gefügig : zur Geschichte der Frauenarbeit in Finnland. Rahikainen, M. & Vainio-Korhonen, K. (toim.). Berlin: BWV Berliner Wissenschafts-Verlag, s. 41-58 18 Sivumäärä (Schriftenreihe des Finnland-Instituts in Deutschland; nro 9).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Elämää Ruotsin hovissa 1700-luvulla

Ilmakunnas, J., 2007, Naisten salonki. 1700-luvun eurooppalaisia naistaiteilijoita. Helsinki: WSOY, s. 107-143 37 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Hovdamer och hovfröknar i 1700-talets Sverige

Ilmakunnas, J., 2007, Historiska och litteraturhistoriska studier. 82. Forssell, P. & Strömberg, J. (toim.). Helsinki: Svenska litteratursällskapet i Finland, s. 17–47 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; nro 699).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2006

Aatelisperheen palveluksessa 1700-luvun Tukholmassa

Ilmakunnas, J., 2006, Työteliäs ja uskollinen: naiset piikoina ja palvelijoina keskiajalta nykypäivään. Rahikainen, M. & Vainio-Korhonen, K. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 95-111 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; nro 1092).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Att utbilda en adelsman: Axel von Fersen d.y. på grand tour i början av 1770-talet

Ilmakunnas, J., 2006, I trädgården, i biblioteket, i världen: festskrift till Rainer Knapas den 19 februari 2006. Edgren-Henrichson, N. (toim.). Helsinki: Söderström : Atlantis, s. 201-213

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen