Johanna Isosävi

Ranskan kielen dosentti, FT

 • PL 24 (Unioninkatu 40)

  00014

  Suomi

20042021

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Olen ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori, opettaja ja tiedeviestijä.

Työskentelen ma. ranskan yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa (2020–23).

Toimin vierailevana tutkijana ICAR-laboratoriossa École normale supérieure de Lyonissa, Ranskassa (1–3/2020), Maija Lehtosen rahaston rahoituksella (Helsingin yliopiston rahastot). Tarkastelin kohteliaisuutta suomen- ja ranskankielisten välisissä aidoissa keskusteluissa. Aineisto on tallennettu Helsingissä, Lyonissa ja Pariisissa 2016­–17, erityisesti neljän kuukauden tutkijavierailullanii ICAR-laboratoriossa Lyonissa syksyllä 2017. Tutkimukseni oli jatkoa Koneen säätiön rahoittamalle (2017­–19) post doc -tutkimushankkeelleeni Suomalainen ja ranskalainen kohteliaisuus. Hankkeessani tutkin fokusryhmien avulla erityisesti Suomessa asuvien ranskalaisten käsityksiä suomalaisesta kohteliaisuudesta ja Ranskassa asuvien tai asuneiden suomalaisten käsityksiä kohteliaisuudesta. Tarkastelin myös tutkittavien raportoimia muutoksia heidän omassa käyttäytymisessään toisessa maassa asumisen aikana sekä heidän käsityksiään kohteliaisuusnormien yhteiskunnallisista muutoksista. Kulttuurien välisen kohteliaisuuden lisäksi olen tutkinut muun muassa ranskan puhuttelua erilaisissa aineistoissa (esim. elokuvat, Starbucks) ja verbaalista väkivaltaa Internetissä.  

Olen aktiivinen tutkimusviestijä. Olen antanut tutkimukseeni liittyviä haastatteluja televisiossa, radiossa ja lehdissä. Lisäksi kirjoitan blogia, julkaisen omaa podcastiani Ranskaa raakana! ja viestin sosiaalisessa mediassa kuten Twitterissä (@johannaisosavi).   

Olen toiminut ranskan yliopistonlehtorin sijaisena Helsingin ja Turun yliopistoissa 2012–16, jolloin opetin perus- aine-, ja syventävien opintojen tasoilla yhteensä yli 20 eri kurssilla (omia kursseja ja yhteisopetusta kielen ja käännösviestinnän aloilta). Osaamisalueisiini kuuluu EU-kääntämisen ja auktorisoidun kääntämisen opettaminen. Lisäksi olen toiminut hops-ohjaajana ja toiminut gradujen toisena tarkastajana. Helsingin yliopistossa olen ollut kehittämässä työelämäorientaatiokursseja, joita koordinoin monta vuotta. Minulla on opettajan pätevyys: olen suorittanut aikuisopetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) sekä ainedidaktiikan (vieraat kielet) syventävät opinnot (40 op) Helsingin yliopistossa.   

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Ranskan kielen dosentti, Helsingin yliopisto

Myöntöpäivä: 7 tammikuuta 2020

Ranskalainen filologia, Filosofian tohtori

Myöntöpäivä: 9 maaliskuuta 2010

Tieteenalat

 • 6121 Kielitieteet
 • ranskan kieli
 • kohteliaisuus
 • pragmatiikka
 • puhuttelu
 • kääntäminen
 • kulttuurienvälisyys

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai