• Suomi

 • PL 24 (Unioninkatu 40)

  00014 Helsingin yliopisto

  Suomi

20042020
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Koneen säätiön rahoittamassa (2017–19) post doc -tutkimushankkeessani tarkastelen suomalaista ja ranskalaista kohteliaisuutta. Kohteliaisuudella on tärkeä rooli ihmisten välisten suhteiden ylläpitämisessä. Ongelmia tai väärinymmärryksiä voi kuitenkin esiintyä: eri kielissä ja kulttuureissa kohteliaisuutta ilmaistaan eri tavalla sekä kielellisesti (esim. tervehdykset, puhuttelumuodot) että ei-kielellisesti (esim. katsekontakti, hiljaisuus). Hankkeeni tavoitteena on parantaa kulttuurien välistä vuorovaikutusta globaalissa maailmassa.

Tutkimuksessani selvitän, millaisia käsityksiä ns. ulkopuolisilla on (epä)kohteliaisuudesta Suomessa ja Ranskassa, miten nämä käsitykset toteutuvat heidän keskusteluissaan sekä millaista variaatiota esiintyy (epä)kohteliaisuuden arvioinneissa kulttuurien välisissä vuorovaikutustilanteissa. Tutkimusaineistoni sisältää fokusryhmiä sekä tallennettuja aitoja puhetilanteita, joissa suomen- ja ranskankieliset keskustelevat. Aineisto on kerätty Helsingistä, Lyonista ja Pariisista. Syksyn 2017 olin vierailevana tutkijana École normale supérieure de Lyonissa, ICAR-laboratoriossa

Aikaisemmat tutkimukseni ovat suuntautuneet sekä kielitieteen että käännösviestinnän aloille. Kohteliaisuuden ja epäkohteliaisuuden lisäksi osaamisalueisiini kuuluvat puhuttelumuotojen (sinuttelu, teitittely, nimet, rouva/herra jne.) käyttö ranskassa ja verbaalinen väkivalta. Käännösviestinnän alalla olen tutkinut ranskan puhuttelumuotojen suomentamista elokuvadialogeissa sekä kääntäjäopiskelijoiden käsityksiä konekäännöksen jälkieditoinnista.

Olen aktiivinen tutkimusviestijä: olen antanut tutkimukseeni liittyviä haastatteluja televisiossa, radiossa sekä lehdissä. Lisäksi kirjoitan blogia sekä viestin sosiaalisessa mediassa kuten Twitterissä.   

Opetuskokemusta minulla on yliopistonlehtorin tehtävästä Helsingin ja Turun yliopistoissa 2012–16. Olen opettanut perus- aine-, ja syventävien opintojen tasoilla yhteensä parillakymmenellä eri kurssilla, jotka sisältävät sekä yhteisopetusta että omia kursseja kielen, filologian sekä käännösviestinnän aloilta. Osaamisalueisiini kuuluu EU-kääntämisen ja auktorisoidun kääntämisen opettaminen. Lisäksi olen vieraillut eri kursseilla. Olen antanut hops-ohjausta sekä toiminut gradujen toisena tarkastajana. Minulla on pitkä kokemus myös työelämäorientaatiokurssien vetämisestä. Olen pätevä opettaja: olen suorittanut aikuisopetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) sekä ainedidaktiikan (vieraat) kielet syventävät opinnot (40 op) Helsingin yliopistossa.   

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Ranskalainen filologia, Filosofian tohtori

Tieteenalat

 • 6121 Kielitieteet
 • ranskan kieli
 • kulttuurien välinen kohteliaisuus
 • pragmatiikka
 • puhuttelu
 • kääntäminen

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö Viimeisin maatasolla toteutettu yhteistyö. Saat syvempiä lisätietoja pisteitä napsauttamalla.

Julkaisut 2004 2020

Cultural outsiders’ reported adherence to Finnish and French politeness norms

Isosävi, J., tammikuuta 2020, julkaisussa : Journal of Pragmatics. 155, s. 177–192

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Forms of address choices among Finnish and French university students and native French teachers

Holttinen, T. E. & Isosävi, J. M., 23 tammikuuta 2019, (Hyväksytty/In press) Address forms across cultures in educational settings . Bayyurt, Y., Hatipoğlu, Ç. & Marti, L. (toim.). John Benjamins

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Cultural outsiders’ evaluations of (im)politeness in Finland and in France

Isosävi, J. M., 13 heinäkuuta 2018, (Hyväksytty/In press) julkaisussa : Journal of Politeness Research.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

SKY Journal of Linguistics 31

Isosävi, J. (toim.), Kamunen, A. (toim.), Milla, L-M. (toim.), Mononen, K. (toim.) & Palviainen, S. (toim.), 2018, Helsinki: The Linguistic Association of Finland. (SKY Journal of Linguistics; Vuosikerta 31)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Projektit 2005 2019

Miten puhutella? Puhuttelutapojen vaihtelu ja muutos

Lappalainen, H., Rouhikoski, A., Nuolijärvi, P., Havu, E., Tuomarla, U., Isosävi, J., Pajusalu, R., Tiittula, L., Mononen, K., Fremer, M., Arppe, E., Holttinen, T., Piippo, I., Vecsernyes, I., Eskola, K., Peterson, E. & Vehkanen, M.

Unknown funder

01/01/201431/12/2018

Projekti: Helsingin yliopiston kolmivuotinen tutkimushanke

Aktiviteetit 2004 2019

Kohteliaisuus Suomessa ja Ranskassa

Johanna Isosävi (Puhuja)
30 lokakuuta 2019

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitKutsuesitelmä

Ampersand (Lehti)

Johanna Isosävi (Arvioitsija (reviewer))
6 lokakuuta 20191 marraskuuta 2019

Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarvioinnin ja toimituksellisen työn tyypitKäsikirjoitusten vertaisarviointi

16th International Pragmatics Conference

Johanna Isosävi (Puhuja: esitelmän pitäjä)
9 kesäkuuta 201914 kesäkuuta 2019

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Jäsenyys lehden toimitusneuvostossa: Ampersand

Johanna Isosävi (Osallistuja)
11 marraskuuta 2019 → …

Aktiviteetti: Muiden aktiviteettien tyypitMuu

12th International Conference on (Im)politeness

Johanna Isosävi (Puhuja: esitelmän pitäjä)
17 heinäkuuta 201919 heinäkuuta 2019

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen