• PL 24 (Unioninkatu 40)

  00014

  Suomi

20042024

Tutkimustuotoksia vuodessa

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Olen ranskan kielen apulaisprofessori (Associate Professor, tenure track) Helsingin yliopistossa. Olen ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori.

Tutkimusalojani ovat kohteliaisuus, puhuttelu ja tasa-arvoinen kielenkäyttö. Tutkimukseni ovat usein kontrastiivisia (ranska/suomi). Käynnissä olevassa kansainvälisessä hankkeessani (2020–24) tarkastellaan välihuutoja Suomen, Ranskan ja Saksan parlamenteissa (yhteistyöyliopistot ENS Lyon ja Cambridge, UK). Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessani tarkastelin suomalaista ja ranskalaista kohteliaisuutta (2017–19). Tiedekirjani Miten tutkia kohteliaisuutta? Käsityksiä suomalaisesta ja ranskalaisesta kohteliaisuudesta (2023, SKS) kokoaa hankkeeni tulokset. Väitöskirjassani tutkin puhuttelumuotoja ranskalaisissa elokuvissa ja niiden käännöksiä suomenkielisissä tekstityksissä (2010). Olen toimittanut Hanna Lappalaisen kanssa teoksen Saako sinutella vai täytyykö teititellä? Tutkimuksia eurooppalaisten kielten puhuttelukäytännöistä (2015, SKS). Tutkimusartikkeleitani on julkaistu arvostetuissa kansainvälisissä lehdissä (esim. Journal of PragmaticsJournal of Politeness Research, Pragmatics and SocietyJournal of Historical Pragmatics ja Contrastive Pragmatics). 

Olen kirjoittanut Camilla Lindholmin kanssa teokset Yhteisöllisen kirjoittamisen opas (2023, Art House) ja Väitöksen jälkeen: opas akateemiselle uralle (2021, Art House). Erikoisaloihin kuuluu akateeminen kirjoittaminen ja erityisesti yhteisöllinen kirjoittaminen. Olemme pitäneet Lindholmin kanssa väitöskirjantekijöille luentoja ja työpajoja akateemisesta urasta ja kirjoittamisesta eri yliopistoissa.

Olen toiminut useita vuosia määräaikaisena yliopistonlehtorina Helsingin ja Turun ylipistoissa. Olen opettanut yli 30 eri yliopistotason kurssia.  Ohjaan maisterintutkielmia ja toimin niiden toisena tarkastajana. Olen suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (60 op) ja ainedidaktiikan (vieraat kielet) syventävät opinnot (40 op) Helsingin yliopistossa.   

Olen aktiivinen tutkimusviestijä. Olen antanut tutkimukseeni liittyviä haastatteluja televisiossa, radiossa ja lehdissä. Lisäksi kirjoitan blogia, julkaisen omaa podcastiani Ranskaa raakana! ja viestin sosiaalisessa mediassa kuten X:ssä (@johannaisosavi). Camilla Lindholmin kanssa olen julkaissut 12-osaisen Väitöksen jälkeen -podcastin. 

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Kotisivu: http://johanna.isosavi.com/

Twitter: https://twitter.com/johannaisosavi

Academia.edu: https://helsinki.academia.edu/JohannaIsos%C3%A4vi

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Johanna_Isosaevi

 

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Ranskan kielen dosentti, Helsingin yliopisto

Myöntöpäivä: 7 tammik. 2020

Ranskalainen filologia, Filosofian tohtori

Myöntöpäivä: 9 maalisk. 2010

Tieteenalat

 • 6121 Kielitieteet
 • ranskan kieli
 • kohteliaisuus
 • pragmatiikka
 • puhuttelu
 • kääntäminen
 • kulttuurienvälisyys

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai