1985 …2023

Tutkimustuotoksia vuodessa

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

 

KOULUTUS

 1977             Ylioppilastutkinto, Kastun lukio, Turku

 1981             Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto, Biokemia, Turun yliopisto

 1989             Filosofian kandidaatin tutkinto, Biokemia, Turun yliopisto

 1997             Filosofian tohtorin tutkinto, Mikrobiologia, Helsingin yliopisto

 2003             Soveltavan mikrobiologian dosentti, Helsingin yliopisto

 

 

TYÖURA

 

1981                   Maatalouden tutkimuskeskus, Maaperäosasto, kesätyöntekijä

1983 – 1985       Prof. Mirja Salkinoja-Salosen tutkimusryhmä, tutkimustyötä

1985 – 1987       Helsingin yliopisto, Salkinoja-Salosen tutkimusryhmässä tutkimusavustaja

1989                   Helsingin yliopisto, Salkinoja-Salosen tutkimusryhmässä tutkimusavustaja

1989 – 1990       Helsingin yliopisto, ts tutkija (Suomen Akatemia)

1990 – 1992       Helsingin yliopisto, päätoiminen tuntiopettaja

1992                   Helsingin yliopisto, mikrobiologian assistentti

1993 – 1995       Helsingin yliopisto, mikrobiologian vs yliassistentti

1995                   Suomen IIASA (Internatioanal Institute for Applied System Analysis,    Laxenburg, Itävalta) komitean tieteellinen sihteeri

1995 – 1997       Helsingin yliopisto, mikrobiologian assistentti

1997 – 2002       Teknillinen korkeakoulu, Bioprosessitekniikan erikoistutkija, ryhmänjohtaja

2002 – 2004       Helsingin yliopisto, kemistitutkija Suomen akatemian MICROBIAL RESOURCES, Center of Excellence ryhmässä

2004 – 2007       Vanhempi tutkija Prokinase EU-projektissa

2008 –                Helsingin yliopisto, yliopistotutkija Suomen Akatemian "Integrative Photosynthesis and Bioactive Compound Research at Systems Biology Level" Center of Excellence ryhmässä

 

PALKINNOT

 

1992                   Palkittu Professori Mirja Salkinoja-Salosen tutkimusryhmän seniorijäsenenä Ympäristön Finlandiapalkinnolla.

 

 

STIPENDIT

 

1983                   Anselm ja Dagmar Lahden stipendirahaston stipendi

 

1992                   Jenny ja Antti Wihurin rahaston apuraha väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen ja painamiseen.

 

 

KOTIMAISTA TOIMINTAA

 

1989                   Opettajana kurssilla Application of Chromatographic methods and mass spectrometry in biology and environmental research. Continued education course, Univ. of Helsinki, Dept. of Gen. Microbiology, Helsinki, Finland, jossa ohjannut työn Practical 5: Analysis of biopolymer mixtures by high performance size exclusion chromatography.

 

1992 – 1997       Vastannut professori Mirja Salkinoja-Salosen vesianalyyttisestä maksupalvelutukimuksesta, erityisesti hiili ja halogeenianalytiikasta. Vuoden 1996 toimeksiannoista (57 kpl) analysoitiin 260 näytettä, joista tehtiin noin 210 halogeenianalyysiä ja 70 hiilianalyysiä.

 

1992 – 1997       Sivutoimisen isännöinnin hoito As Oy Kauppalantie 26:ssa 1.1.1992 - 31.5.1997.

 

1993                   Orgaaniset epäpuhtaudet saasumisvaaralle alttiiden pohjaveden-ottamoiden vesissä. Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta tehty tutkimus Helsingin Yliopistin Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitoksella 3.5. - 1.6. 1993

 

1996                   Opettajana kurssilla Classification and identification methods for microbes, jossa ohjannut työn Analysis of GC-% by HPLC method.

 

1999                   Perustajaosakas vuonna 1999 rekisteröidyssä Carbozyme Oy:ssä, jonka toimiala on biotekniikka.

 

1999 – 2000       Carbozyme Oy:n pääosakas ja hallituksen jäsen.

 

2000                   Perustajaosakas vuonna 2000 rekisteröidyssä Hydrios Biotechnology Oy:ssä, jonka toimiala on biotekniikka.

2000 – 2003       Hydrios Biotechnology Oy:n pääosakas ja hallituksen puheenjohtaja.

2004, 2006,        Opettajana kurssilla MIKRO880 Syanobakteerien tutkimusmenetelmät, jossa

2008                   ohjannut työn Syanobakteerien tuottamat toksiinit ja niiden määrittäminen LC-UV/MS:llä.

2009 –                Suomen Kemian Seuran Biotekniikan jaoston hallituksen jäsen

 

 

 

 

 

TYÖNOHJAUSTA

 

   1992                   Minna Laineen Turun yliopiston Biokemian laitokselle tehdyn Pro gradu tutkielman “Sellutehtaan jätevesien orgaaniset klooriyhdisteet: Ekotason ja eliötason biokemia” käytännön laboratoriotyön ohjaaja.

 

   2002                   Laura Morata Arruen Bachelor’s thesis (Helsinki Polytechnic) työn ” The use of solid phase extraction with three cyanobacterial extracts” yksi kolmesta työnohjaajasta.

 

   2003                   Heidi Salon TKK:n Bioprosessitekniikan laboratoriolle tehdyn diplomityön ”Syanobakteerikannan XSPORK 13A kasvun ja M1-peptidin tuoton optimointi” toinen ohjaaja.

 

   2008                   Ulla Kaasalaisen Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitokselle tehdyn Pro gradu tutkielman ”Mikrokystiinien etsiminen jäkälistä” yksi kolmesta työnohjaajasta.

 

2009                   Eeva Paukun Helsingin yliopiston Soveltavan kemian- ja mikrobiologian laitokselle tehty Pro gradu tutkielma ”Screening of antimicrobial activity from Anabaena producing anacyclamides and LCMS analysis of biomass and medium from fotobioreactor fermentations of Anabaena 90". Ohjaajat Kaarina Sivonen ja Jouni Jokela.

 

2010                   Alba Quesada Garcían Helsingin yliopiston Elintarvike ja Ympäristötieteiden laitoksella tehty Master Thesis ” Detection and Identification of toxic cyanobacteria and their toxins”. Supervisors A.Ylinen, J. Jokela and M Wahlsten.

 

 

 

 

KANSAINVÄLISTÄ TOIMINTAA

 

1991                   IEA Round Robin on 2DD Lignin Analysis.

                              IEA Pre-Symposium, Modern Methods of Analysis of Wood, Annual Plants and Lignins, Organized by Helena L. Chum and Göran Gellerstedt. IEA Bioenergy Agreement, Biomass Conversion Annex VII - Voluntary Standard Activity Member Countries: Canada, Finland, The Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden, United States. New Orleans , LA, 29.11. - 1.12.1991.

 

2003                   Opettajana kurssilla ”Workshop on the analysis of cyanobacterial toxins”,    18 – 20 November at Rand Water laboratory services, Vereeniging, South-Africa.

2011                   Member of the Organization Committee of The 8th European Workshop on Molecular Biology of Cyanobacteria

 

MUUTA

 

   2003                   Lisa Spoofin Åbo Akademin biokemian ja farmasian osastolle tekemän väitöskirjan ”High-performance liquid chromatography of microcystins and nodularins, cyanobacterial peptide toxins” esitarkastus.

 

   2010                    Milla-Riina Nefflingin Åbo Akademin biotieteiden laitokselle tekemän väitöskirjan “Fast LC-MS detection of cyanobacterial peptide hepatotoxins – method development for determination of total contamination levels in biological materials” esitarkastus.

 

 

                              Toimintaa referee tehtävissä kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa

                              Environmental Science and Technology (1993, 1994, 1997)

                              Environmental Toxicology (2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009)

                              Biotechnology Progress (2003)

                              Environmental Monitoring and Assessment (2007)

                              Journal of Separation Science (2008)

Analytical and Bioanalytical Chemistry (2008, 2009)

Journal of Chromatography B (2009)

Toxins (2009)

Science (2010)

Current Topics in Medicinal Chemistry (2010)

Tieteenalat

  • 1183 Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia
  • 116 Kemia

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai