Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Teen väitöskirjaa itämerensuomen ja saamen jälkitavun labiaalivokaalien historiasta: tarkoitus on selvittää, missä määrin uskottava on oletus näiden kielihaarojen yhteisestä välikantakielivaiheesta, jossa suffiksaaliset labiaalivokaalit olisivat syntyneet, ja kuinka paljolti taas yhteiset kielenainekset selittyvät rinnakkaiskehityksen ja keskinäisten kontaktien pohjalta. Aiemmin olen mm. osallistunut suomen kielen morfologisen analysaattorin (Omorfi) ja nimentunnistimen (FiNER) kehittämiseen Fin-CLARINin palkaamana.

Koulutustiedot

- Filosofian maisteri, Helsingin yliopisto. Pääaine suomalais-ugrilainen kielentutkimus.
- Humanististen tieteiden kandidaatti, Helsingin yliopisto. Pääaine suomen kieli, sivuaineina itämerensuomalaiset kielet, kieliteknologia, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen yleinen linja sekä Unkarin kielen ja kulttuurin linja. Vaihto-opiskelu Budapestin Eötvös Loránd -yliopistossa.
- Diplomi-insinööri, Teknillinen korkeakoulu (Aalto-yliopisto), tietotekniikan koulutusohjelma.

Tieteenalat

 • 6121 Kielitieteet
 • uralilaiset kielet
 • itämerensuomalaiset kielet
 • saamelaiskielet
 • sanastontutkimus
 • etymologia
 • morfologia
 • historiallinen johto-oppi
 • äännehistoria
 • kielikontaktit
 • lainasanat
 • sisäinen lainautuminen
 • kieliteknologia

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maatasolla toteutettu yhteistyö. Saat syvempiä lisätietoja pisteitä napsauttamalla.
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.