Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

Olen vanhempi tutkija, VTT, kasvatussosiologian dosentti, Sukupuolentutkimus, Humanistisessa tiedekunnassa Helsingin yliopistossa. 

Tutkimushankkeeni on "En Route to Recovery: Diversity and vulnerability in care work during and after the COVID-19 pandemic". Analysoin siinä etenkin HLBTI-hoivatyöntekijöitä pandemiakriisissä. Tutkimusprojekti on Suomen Akatemian rahoittama ja sitä johtaa professori Marjut Jyrkinen. Kansainvälisessä hankkeessa on mukana tutkijatiimit Suomen lisäksi Etelä-Afrikasta, Kanadasta ja Iso-Britanniasta. Lisätietoa: https://blogs.helsinki.fi/en-route-to-recovery/

Työskentelin myös osa-aikaisesti tutkimuspäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.

Työskentelin (2022-2023) myös Oulun yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa Suomen Akatemian rahoittamassa tutkija Tuija Huukin ohjaamassa tutkimushankkeessa "Mapping, Making & Mattering: Arts and research-activism for addressing sexual harassment in pre-teen peer cultures”. Lisätietoa: https://www.fire-collective.com 

Työskentelin vuosina 2015-2021 WeAll-tutkimusprojektissa, jossa tutkittiin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä. Tutkimuskonsortiossa oli mukana 15 tutkijaa Helsingin yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta ja Hankenista. Hanke oli Suomen Akatemian (Strategisen rahoituksen ohjelma) rahoittama (2015-2020). Projektia johti prof. Marjut Jyrkinen. Tutkimuksessani analysoin intersektionaalisesti ei-heteroseksuaalisten ja transnuorten koulutus- ja työelämäkokemuksia sekä moninaisia tekstejä ja sitä, miten niissä rakentuvat risteävät erot ja normatiivisuudet (opetussuunnitelmat, oppikirjat, media, tutkimukset ja muut aineistot). Suomen Akatemian täydentävän rahoituksen turvin suuntasin WeAll-hankkeen tutkimusta koronakriisin vaikutusten analysointiin HLBTI-ihmisten ja järjestöjen näkökulmasta (2020-2021). 

 

 

Tieteenalat

 • 6160 Muut humanistiset tieteet
 • sukupuolentutkimus
 • 514 Sosiaalitieteet
 • nuorisotutkimus
 • sukupuolentutkimus
 • seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt
 • yhdenvertaisuus
 • tasa-arvo
 • työelämän tutkimus
 • 516 Kasvatustieteet
 • kasvatussosiologia
 • seksuaalisuus
 • sukupuoli
 • heteronormatiivisuus
 • intersektionaalisuus
 • transtutkimus
 • koulun kulttuurit ja käytännöt
 • 5141 Sosiologia
 • sukupuoli
 • työelämä
 • yhdenvertaisuus
 • media
 • nuoret
 • intersektionaalisuus

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai