Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

Olen vanhempi tutkija, VTT, kasvatussosiologian dosentti, Sukupuolentutkimus, Humanistisessa tiedekunnassa Helsingin yliopistossa. 

Työskentelen WeAll-tutkimusprojektissa, jossa tutkitaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä. Tutkimuskonsortiossa on mukana 15 tutkijaa Helsingin yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta ja Hankenista. Hanke on Suomen Akatemian (Strategisen rahoituksen ohjelma) rahoittama (2015-2020). Projektia johtaa prof. Marjut Jyrkinen. Tutkimuksessani analysoin intersektionaalisesti ei-heteroseksuaalisten ja transnuorten koulutus- ja työelämäkokemuksia sekä moninaisia tekstejä ja sitä, miten niissä rakentuvat risteävät erot ja normatiivisuudet (opetussuunnitelmat, oppikirjat, media, tutkimukset ja muut aineistot). Suomen Akatemian täydentävän rahoituksen turvin suuntasin WeAll-hankkeen tutkimusta koronakriisin vaikutusten analysointiin HLBTI-ihmisten ja järjestöjen näkökulmasta (2020-2021). 

Toinen tutkimushankkeeni käsittelee Setan nuorten toimintaa ja ei-heteroseksuaalisten ja trans-nuorten toimijuutta. Se on osa laajempaa suomalais/etelä-afrikkalaista tutkimusyhteistyöhanketta "Enabling South African and Finnish Youth Towards New Traditions of Non-Violence, Equality and Social Wellbeing" (Hanken School of Economics, prof. Jeff Hearn, 2013-2016).

Olen tutkinut sukupuolta ja seksuaalisuutta koulutuksen ja työelämän konteksteissa. Edeltävä tutkimusprojektini oli "Ei-heteroseksuaalisuus ja nuorten siirtymät työelämässä ja koulutusjärjestelmässä". Olin jäsen "Kansalaisuus, toimijuus ja erot toisen asteen koulutuksessa - painopisteenä ammatilliset oppilaitokset" -projektissa (johtajana professori Elina Lahelma, Suomen Akatemia 2010-2013, www.helsinki.fi/amis/index.htm). Sen yhteydessä analysoin erityisesti heteronormatiivisuutta toisen asteen koulutuksessa ja oppilaitoksissa sekä ei-heteroseksuaalisten nuorten siirtymiä. Toinen tutkimusprojektini liittyi opettajien seksuaaliseen suuntautumiseen osana Tasuko-hanketta (OKM 2008-2011). Olen JustEd:in (http://blogs.helsinki.fi/just-ed/), Agoran (http://blogs.helsinki.fi/agora-sje/), KUFE:n eli Kulttuurisen ja feministisen kasvatustutkimuksen ryhmän jäsen (www.helsinki.fi/kufe/index.htm) sekä Koukero -Koulutus, kasvatus ja erot-verkoston jäsen (http://koukerot.wordpress.com).

 

Tieteenalat

 • 6160 Muut humanistiset tieteet
 • sukupuolentutkimus
 • 514 Sosiaalitieteet
 • nuorisotutkimus
 • sukupuolentutkimus
 • seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt
 • yhdenvertaisuus
 • tasa-arvo
 • työelämän tutkimus
 • 516 Kasvatustieteet
 • kasvatussosiologia
 • seksuaalisuus
 • sukupuoli
 • heteronormatiivisuus
 • intersektionaalisuus
 • transtutkimus
 • koulun kulttuurit ja käytännöt
 • 5141 Sosiologia
 • sukupuoli
 • työelämä
 • yhdenvertaisuus
 • media
 • nuoret
 • intersektionaalisuus

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai