Valokuva Julia Ekman
 • PL 24 (Unioninkatu 40)

  00014

  Suomi

20052018

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

 1. Opetukselliset ansiot

 Olen erikoistunut tulkkauksen opettajaksi, erikoisalani on tulkkaus poliisitoimessa ja oikeudessa. Kehitän jatkuvasti myös omaa tulkkaustaitoani tulkkaamalla kuulusteluissa ja oikeudessa. kääntämistaitoani kehitän kääntämällä mm. oikeuskäsittelyihin liittyviä virallisia asiapapereita. Pitämilläni tulkkaus- ja käännöskursseilla annan opiskelijoille sekä teoreettista tietoa että käytännön taitoja.  

2. Tutkimukselliset ansiot

Olen kiinnostunut tulkkauksen, kääntämisen  ja kaksikielisyyden  tutkimuksesta. Tarkempi tieto tutkimuksestani loytyy kohdasta Julkaisut.  

Tieteenalat

 • 6121 Kielitieteet
 • Käännöstiede
 • Tulkkauksen tutkimus
 • kaksikielisyys
 • kääntämisen opetus
 • tulkkauksen opetus

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö Viimeisin maatasolla toteutettu yhteistyö. Saat syvempiä lisätietoja pisteitä napsauttamalla.

Julkaisut

 • 3 Kirjan luku tai artikkeli
 • 2 Konferenssiartikkeli
 • 1 Taideteos
 • 1 Audiovisuaalinen tuotos

К вопросу об интуитивных навыках перевода у русско-финских билингвов

Protassova, E., Ekman, J. & Kirichenko, S., 2016, Лики билингвизма. Ceytlin, S. (toim.). St Petersburg: Zlatoust, s. 203-216

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Development of translation skills in Russian-Finnish bilinguals

Protassova, E., Ekman, J. & Kirichenko, S., 2015, Multilingualism and Translation: Studies on Slavonic and Non-Slavonic Languages in Contact. Warditz, V. & Kress, B. (toim.). Peter Lang , s. 141-165

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Самообучение переводу у билингвов

Protassova, E., Ekman, J. & Svetlana, K., 2015, Проблемы онтолингвистики - 2014: двуязычие: Материалы международной научной конференции 3-5 марта 2014 г.. Круглякова, Т. А. & Краснощекова, С. В. (toim.). St Petersburg: Zlatoust, s. 172-178

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Стихийное формирование переводческой способности у билингвов

Julkaisun otsikon käännös: Spontaaninen kääntämisen kyvyn synty ja kehitys bilingveillaEkman, J., Protassova, E. & Kirichenko, S., 2015, Русский язык как неродной: новое в теории и методике: Сборник научных статей. Берсенева, М. (toim.). Чебоксары, Vuosikerta 4. s. 118-123

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Ошибки в переводе как показатель сформированности языковых умений билингвов

Julkaisun otsikon käännös: Käännösvirheet bilingvien kieliosaamisen kehityksen mittarinaEkman, J. & Protassova, E., 2014, Инструментарий русистики: Ошибки и многоязычие. Nikunlassi, A. & Protassova, E. (toim.). Helsingin yliopisto, käännöstieteen laitos, s. 228-243 15 Sivumäärä 10. (Slavica Helsingiensia; Vuosikerta 2014, nro 45).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Projektit

 • 5 Päättynyt

Palkinnot

2015 Ehdokkuus Hyvä Opettaja – Magister Bonus –palkinnon saajaksi

Ekman, Julia (Vastaanottaja), 2015

Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

Eino Kaila -palkinnon ehdokkuus

Ekman, Julia (Vastaanottaja), 2006

Palkinto: Palkinnot ja kunnianosoitukset

Aktiviteetit

Plunet-projektinhallintaohjelmiston esittely

Tuija Kinnunen (Opettaja), , Juha Matti Eskelinen (Opettaja), , Päivi Hannele Pasanen (Osallistuja), , Julia Ekman (Osallistuja), , OP Lautenbacher (Osallistuja), , Lauri Henrik Carlson (Osallistuja), , Irina Kudasheva (Osallistuja), , Päivi Sinikka Kuusi (Osallistuja), & Ritva Leena Anneli Hartama-Heinonen (Osallistuja)

18 helmikuuta 2019

Aktiviteetti: Muiden aktiviteettien tyypitTyypit: Muut aktiviteetit - Muu opetustyö

Videokoulutus kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman digiloikka -hankkeen opettajille

Mietta Lennes (Opettaja), , Päivi Hannele Pasanen (Osallistuja), , Tuija Talvikki Kinnunen (Osallistuja), , Julia Ekman (Osallistuja), , Tyyne Kaarina Pitkänen-Heikkilä (Osallistuja), & Lauri Henrik Carlson (Osallistuja)

28 marraskuuta 2018

Aktiviteetti: Muiden aktiviteettien tyypitTyypit: Muut aktiviteetit - Muu opetustyö

XVI Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi (KäTu2018): Kääntämisen hinta - XVI Symposiet om forskning i översättning och tolkning (KäTu2018): Priset för översättning - XVI Symposium on Translation and Interpreting Studies (KäTu2018): The Price of Translation

Julia Ekman (Osallistuja)

13 huhtikuuta 201814 huhtikuuta 2018

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

"Художественный перевод как средство для диалога культур"

Julia Ekman (Järjestäjätoimikunnan jäsen), & Päivi Hannele Pasanen (Järjestäjätoimikunnan jäsen)

23 maaliskuuta 2018

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Kansainvälinen seminaari Tverissä

Julia Ekman (Puhuja)

31 toukokuuta 20181 kesäkuuta 2018

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitSuullinen esitys