Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvausTutkimusintressit

Tutkimusintresseihini ja nykyiseen hankkeeseeni kuuluu demokratian filosofia, demokratiateoriat, sananvapaus, verkkoviha, demokraattinen väittely ja argumentaatio, anti-gender liikehdintä, yhteisöllisyys, Michel Foucault ja Hannah Arendt. 

 

Kirjoitan tällä hetkellä tietokirjaa sananvapaudesta. Hanke on saanut Suomen tietokirjalijat ry:n sekä Oskar Öflund Stiftelsen rahoituksen. 

Sananvapautta, vihapuhetta ja väittelyä käsittelevän aikaisemman yleistajuisen julkaisun voi ladata ja lukea pdf-tiedostona tästä: 

Väittelytaidoilla vihapuhetta vastaan, Impulsseja 10/2020

 

Hannah Arendtin poliittista filosofiaa käsittelevä englanninkielinen kirja (kustantaja: Bloomsbury) ilmestyy loppuvuodesta 2024. 

 

Aiemmat tutkimusprojektit:

Trans Futures: Theorizing Community Building as Resistance to Biopolitics (Suomen Akatemia ja Suomen Kulttuurirahasto 2019-2023) tutkii yhteisöjen muodostamista ja yhteisöllisyyttä resilienssin ja väkivallan vastarinnan muotona. Pääasiallinen tutkimusaineisto koostuu yhteisöllisyyttä käsittelevien demokratiateorioiden lisäksi arkistomateriaalista Yhdysvalloissa ja Pohjoismaissa. Tutkimushankkeen tarkempi kuvaus on katsottavissa englanninkielisiltä Tuhat-sivuilta.

 

Unfit for Citizenship: Eugenics and the Pathologization of Gender Nonconformity (Koneen Säätiö, 2016-2019) (Kansalaisiksi kelpaamattomat: eugeniikka ja sukupuolen moninaisuuden patologisointi) kehittää aiempaa 1900-luvun eugeniikkaa käsittelevää kansainvälistä tutkimusta tarkastelemalla trans- ja muunsukupuolisia koskevan sterilisaatiolainsäädännön historaa erityisesti Suomessa ja Ruotsissa. Tutkimus on Koneen Säätiön rahoittama.

Sukupuolentutkimuksen tieteenalaan kuuluva tutkimushanke uudistaa ja syventää 1800–1900-luvun rotuhygieniaa ja eugeniikkaa käsittelevää aiempaa tutkimusta Foucault’n genealogian ja biovallan näkökulmasta. Hanke vastaa seuraaviin kysymyksiin: 1) Miten sukupuolen moninaisuudesta tuli Pohjoismaisten valtioiden harjoittaman sterilisaatiopolitiikan kohde? 2) Mitä moraaliset, psykiatriset, kriminologiset ja poliittiset sukupuolen moninaisuutta hallinnoivat ja sääntelevät valtakäytännöt paljastavat kansalaisuuden ihanteista? Tutkimus osoittaa, että nykyisten sterilisaatiolakidiskurssien historialliset ja poliittiset juuret voidaan paikantaa Pohjoismaiseen rotuhygienialiikkeeseen, joka sai vaikutteita 1800–1900-luvun vaihteen Yhdysvalloista ja Saksasta. Toinen merkittävä taustatekijä oli Kylmän sodan aikainen amerikkalainen seksologia ja lastenpsykiatria joka määritteli sukupuolen moninaisuuden psykiatrisena ongelmana.

 

 

Opetuskokemus

 

 • Feministinen politiikka ja ääriliikkeet, Avoin Yliopisto, Helsingin Yliopisto, kevät 2023.

 • Sukupuolentutkimuksen Johdantokurssi, Sukupuolentutkimus, Helsingin Yliopisto, syksy 2023. 

 • Tieteellinen argumentaatio ja kritiikki feministisessä teoriassa, Sukupuolentutkimus, syksy ja kevät 2021.
   
 • Trans/feminism, SKY tohtorikoulutusohjelman PhD seminaari prof. Susan Strykerin kanssa, Helsinki, 5-6-3-2020.
 • SPT-375 Johdatus feministiseen trans- ja vammaistutkimukseen. Sukupuolentutkimus, HY, syksy 2018.

 • SPT-373 Feministinen väkivallantutkimus muuttuvassa maailmassa. Sukupuolentutkimus, HY, kevät 2018.  

 • Introduction to Feminist Thought and Action. Teaching Assistant for Prof. Ann Snitov, gender studies, The New School, USA. Fall, 2015. 

 • WNA310 Feminist Interpretations of Hannah Arendt. Gender Studies, University of Helsinki, Spring 2014.

 • FFI220 The history of the mind-body problem. Department of Theoretical Philosophy, University of Helsinki, Spring 2008.

 • Matematikens Filosofi och Historia. Läroämnet Filosofi, Helsingfors Universitet, höstterminen 2007.

 

Toimin myös kouluttajana. Koulutan yrityksiä ja julkisen sekä kolmannen sektorin toimijoita tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta sekä verkkovihan kohtaamisesta työelämässä. Voit lähettää koulutus- tai puhujapyynnän sähköpostitse osoitteeseen julian.honkasalo(at)helsinki.fi  

Koulutustiedot

 

 • Ph.D in political theory, Department of Political Science, The New School for Social Research, USA, 2017. Advisor: Prof. Andreas Kalyvas.
 • Ph.D in gender studies, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies, University of Helsinki, 2016. Advisor: Prof. Tuija Pulkkinen.
 • MA in political science, Department of Political Science, The New School for Social Research (USA) 2010. Advisor: Prof. Andreas Kalyvas.
 • MA in philosophy, Department of Philosophy, University of Helsinki, Finland, 2006. Advisor: doc. Martina Reuter.

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Politiikantutkimus , Filosofian Tohtori, Superfluous Lives: An Arendtian Critique of Biopolitics, The New School for Social Research

31 elok. 201015 jouluk. 2017

Myöntöpäivä: 15 jouluk. 2017

Sukupuolentutkimus, Filosofian Tohtori, Sisterhood, Natality, Queer: Reframing Feminist Interpretations of Hannah Arendt, Sukupuolentutkimus

elok. 201023 tammik. 2016

Myöntöpäivä: 23 tammik. 2016

Asemat yliopiston ulkopuolella

PhD, The New School for Social Research

31 elok. 201031 jouluk. 2017

Tieteenalat

 • 6160 Muut humanistiset tieteet
 • sukupuolentutkimus
 • transtutkimus
 • feministinen teoria
 • 611 Filosofia
 • biopolitiikka
 • valta
 • Hannah Arendt
 • Michel Foucault
 • 517 Valtio-oppi, hallintotiede
 • demokratiateoriat
 • sananvapaus
 • verkkoviha
 • demokratian fiosofia