Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Nykyinen tutkimusprojekti:

Trans Futures: Theorizing Community Building as Resistance to Biopolitics (Academy of Finland 2019-2022) tutkii vaihtoehtoisia käsityksiä tulevaisuudesta trans-ihmisten yhteisöissä. Tutkimusaineisto koostuu arkistomateriaalista Yhdysvalloissa ja Pohjoismaissa. Hanke osoittaa, että sukupuoliväjemmistöjen elämää hallinnoi tulevaisuutta kontrolloiva biovalta, joka ilmenee esimerkiksi sterilisaatiolainsäädännöissä ja erilaisissa väkivallan muodoissa. Toisaalta hanke osoittaa myös, että yhteisöllisyyden rakentaminen, hoiva ja yhteisölähtöisten muistojen säilöminen ovat toimineet trans-aktivismissa vastarinnan käytäntöinä. Tutkimushanke tuottaa uutta tietoa alueilla, jotka ovat jääneet pimentoon niin sukupuolentutkimuksessa kuin queer-teoreettisessa tulevaisuuden teoretisoinnissakin. Tutkimuksella on vahva yhteiskunnallinen vaikutus, sillä se tuottaa uutta tietoa stigmatisoidun ja syrjityn vähemmistön vastarinnan ja toimijuuden mahdollisuuksista ja keinoista. Katso tutkimushenkkeen tarkempi kuvaus englanninkielisiltä Tuhat-sivuilta.

 

Aikaisemman postdoc tutkimusprojektini kuvaus:

Unfit for Citizenship: Eugenics and the Pathologization of Gender Nonconformity (2016-2019) (Kansalaisiksi kelpaamattomat: eugeniikka ja sukupuolen moninaisuuden patologisointi) kehittää aiempaa 1900-luvun eugeniikkaa käsittelevää kansainvälistä tutkimusta tarkastelemalla trans- ja muunsukupuolisia koskevan sterilisaatiolainsäädännön historaa erityisesti Suomessa ja Ruotsissa. Tutkimus on Koneen Säätiön rahoittama.

Sukupuolentutkimuksen tieteenalaan kuuluva tutkimushanke uudistaa ja syventää 1800–1900-luvun rotuhygieniaa ja eugeniikkaa käsittelevää aiempaa tutkimusta Foucault’n genealogian ja biovallan näkökulmasta. Hanke vastaa seuraaviin kysymyksiin: 1) Miten sukupuolen moninaisuudesta tuli Pohjoismaisten valtioiden harjoittaman sterilisaatiopolitiikan kohde? 2) Mitä moraaliset, psykiatriset, kriminologiset ja poliittiset sukupuolen moninaisuutta hallinnoivat ja sääntelevät valtakäytännöt paljastavat kansalaisuuden ihanteista? Tutkimus osoittaa, että nykyisten sterilisaatiolakidiskurssien historialliset ja poliittiset juuret voidaan paikantaa Pohjoismaiseen rotuhygienialiikkeeseen, joka sai vaikutteita 1800–1900-luvun vaihteen Yhdysvalloista ja Saksasta. Toinen merkittävä taustatekijä oli Kylmän sodan aikainen amerikkalainen seksologia ja lastenpsykiatria joka määritteli sukupuolen moninaisuuden psykiatrisena ongelmana.

Tutkimusintresseihini kuuluu biopolitiikka, valta, kyvykkään kansalaisen ihanne, rodullistamisen prosessit, ableismi, sekä kysymys transsukupuolisten reproduktio- ja itsemääräämisoikeudesta. Uusimman kansainvälisen julkaisuni löydät tästä ja viimeisimmän, suomenkielisen, julkisen esiintymiseni voi katsella tästä.

 

 

Opetuskokemus

 

 •  Trans/feminism, SKY tohtorikoulutusohjelman PhD seminaari prof. Susan Strykerin kanssa, Helsinki, 5-6-3-2020.
 • SPT-375 Johdatus feministiseen trans- ja vammaistutkimukseen. Sukupuolentutkimus, HY, syksy 2018.

 • SPT-373 Feministinen väkivallantutkimus muuttuvassa maailmassa. Sukupuolentutkimus, HY, kevät 2018.  

 • Introduction to Feminist Thought and Action. Teaching Assistant for Prof. Ann Snitov, gender studies, The New School, USA. Fall, 2015. 

 • WNA310 Feminist Interpretations of Hannah Arendt. Gender Studies, University of Helsinki, Spring 2014.

 • FFI220 The history of the mind-body problem. Department of Theoretical Philosophy, University of Helsinki, Spring 2008.

 • Matematikens Filosofi och Historia. Läroämnet Filosofi, Helsingfors Universitet, höstterminen 2007.

 

 

Koulutustiedot

 

 • Ph.D in political theory, Department of Political Science, The New School for Social Research, USA, 2017. Advisor: Prof. Andreas Kalyvas.
 • Ph.D in gender studies, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies, University of Helsinki, 2016. Advisor: Prof. Tuija Pulkkinen.
 • MA in political science, Department of Political Science, The New School for Social Research (USA) 2010. Advisor: Prof. Andreas Kalyvas.
 • MA in philosophy, Department of Philosophy, University of Helsinki, Finland, 2006. Advisor: doc. Martina Reuter.

Ansioluettelo
Koulutus / tieteellinen pätevyys

Politiikantutkimus , Filosofian Tohtori, The New School for Social Research

31 elok. 201015 jouluk. 2017

Myöntöpäivä: 15 jouluk. 2017

Sukupuolentutkimus, Filosofian Tohtori, Sukupuolentutkimus

elok. 201023 tammik. 2016

Myöntöpäivä: 23 tammik. 2016

Asemat yliopiston ulkopuolella

PhD, The New School for Social Research

31 elok. 201031 jouluk. 2017

Tieteenalat

 • 6160 Muut humanistiset tieteet
 • sukupuolentutkimus
 • transtutkimus
 • feministinen teoria
 • 611 Filosofia
 • biopolitiikka
 • valta
 • Hannah Arendt
 • Michel Foucault
 • 517 Valtio-oppi, hallintotiede
 • Ihmisoikeudet
 • yhteisöllisyys
 • vastarinta
 • totalitarismi