Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

Dogmatiikan dosenttina olen erikoistunut katoliseen kirkkoon, aasialaiseen teologiaan, missiologiaan ja uskontojen kohtaamisen teologiaan. Erityisalaani on kristinuskon ja hindulaisuuden välinen vuoropuhelu, mihin liittyi väitöskirjani intialais-katalonialaisen Raimon Panikkarin pluralistisesta uskontoteologiasta.

Olen perehtynyt urani varrella myös uskonnonopetuksen kysymyksiin, sillä vuosina 2004-2010 toimin uskonnondidaktiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Nykyinen työni Kirkon tutkimuskeskuksen tutkijana on perehdyttänyt minut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hallintoon ja kysymyksiin, joten asiantuntijuuteeni kuuluvat myös ajankohtaiset Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittyvät kysymykset. Erityisesti olen pohtinut kirkon asemaa moniuskontoistuvassa yhteiskunnassa ja sen vaatimia strategisia näkökulmia.

Asemat yliopiston ulkopuolella

Tutkija, Kirkon tutkimuskeskus

1 syysk. 2020 → …

Tieteenalat

  • 614 Teologia
  • Missiologia
  • Dogmatiikka
  • Katolilaisuus
  • Uskontoteologia
  • Hindulaisuus
  • Uskontotiede

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai