Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Tärkein tutkimusalueeni on luterilainen reformaatio. Olen tutkinut siitä lähinnä kolmea aihepiiriä.

Ensin selvitin laajassa kolmiosaisessa teoksessa Yliopistot ja kirkon magisterium reformaation alkuvaiheessa 1–3 (Universities and the Magisterium of the Church in the early stage of the Reformation, yhteensä 912 s.), miten Lutherin väitteisiin kantaa ottaneet yliopistot ja niiden oppineet ymmärsivät kirkon opin määräytymisen (magisterium) vuosina 1517–1528.

Sen jälkeen selvitin kahdessa monografiassa Sanan jäljet (Imprints of the Word, 193 s.) ja Reformaatio vai restituutio? (The Reformation or the Restitution?, 240 s.) sekä useissa artikkeleissa, miten Saksan ja Sveitsin reformaattorit ymmärsivät kirkon historian merkityksen oikeasta opista käydyssä keskustelussa. Tulos oli yllättävä ja osoitti, että sola scriptura -periaate edellytti myös kirkon historian huomioon ottamista. Näiden tutkimusten keskeisimmät tulokset ovat ilmestyneet myös saksaksi teoksessa Die Reformation und die Geschichte der Kirche (162 s.)

Kolmanneksi selvitin teoksessa Auttamisen vallankumous (Revolution of the Relief, 343 s.), miten luterilainen reformaatio vaikutti köyhäinhoitoon. Tämäkin tutkimus korjasi merkittävästi perinteisiä käsityksiä. Se on ilmestymässä myös saksaksi. Aihepiiriä olen käsitellyt lisäksi useissa artikkeleissa, joista merkittävin on Hyvinvointivaltion synty ja kerjäämisen katoaminen Pohjoismaista (33 s.).

Keskeiset luterilaista reformaatiota koskevat tulokseni on esitetty kootusti teoksessa Mitä oli luterilaisuus? (353 s., tähän mennessä viisi painosta). Teos on ilmestynyt myös saksaksi nimellä Was war das Luthertum? Myös Ruotsin ja Suomen reformaatiosta olen kirjoittanut useita artikkeleita. Niistä uusin käsittelee reformaatiota vastaan Suomessa esiintynyttä vastarintaa (Resistance to the Reformation in 16th-Century Finland, 18 s.). Aihetta ei ole tutkittu aikaisemmin lainkaan.

Toinen mielenkiintoni kohde on ollut Pohjois-Suomen kirkkohistoria. Olen kirjoittanut siitä yhden monografian Ristijärveläisen uskon historia (History of the Faith in Ristijärvi, 182 s.) ja muutamia artikkeleita.

Oppimateriaaleistani tärkein on Kristinuskon historia (History of the Christianity, 269 s.), josta on tullut suomenkielisen kirkkohistorian opetuksen eniten käytetty oppikirja.

Keywords

  • 614 Teologia
  • Kirkkohistoria

Julkaisut 1982 2019

Ajattelukehys aneisiin ja tohtori Martti Lutherin ratkaisuun

Arffman, K. M., 2019, 95 teesin selitys: Aneiden voimaa koskevat väittämät selityksineen [Martti Luther]. Vihti: Aurinko kustannus & Concordia, s. 9-15 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Almanakat hyödyllisen tiedon kohtauspaikkoina 1700-luvulla

Arffman, K. M., 2018, Hyödyllisen tiedon piirit: Tutkimuksia papistosta, rahvaasta ja tiedon rakentumisesta 1700-luvulla. Ahokas, M. & Laine, E. M. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 220-253 34 Sivumäärä (Historiallisia tutkimuksia; nro 277).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Lapsille tarkoitetut uskonnolliset kirjat

Laine, T. V. H., Ahokas, M. M., Arffman, K. M., Laine, E. M. & Räisänen-Schröder, P., 2018, Hyödyllisen tiedon piirit: Tutkimuksia papistosta, rahvaasta ja tiedon rakentumisesta 1700-luvulla. Laine, E. M. & Ahokas, M. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 184-219 36 Sivumäärä 5. (Historiallisia tutkimuksia; nro 277).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kaksitoista artiklaa - ensimmäinen ihmisoikeusjulistus: [Schwabenin talonpoikien kahdentoista artiklan suomennos]

Arffman, K., 2 lokakuuta 2017, julkaisussa : Kytkin.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuMuu artikkeliTieteellinen

Open access

Lutherin suhde katoliseen kirkkoon ja paaviuteen

Arffman, K., 17 lokakuuta 2017, julkaisussa : Teologia.fi. 3/2017

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Open access

Projektit 2008 2015

  • 2 Päättynyt

Transition and continuity. Society, everyday life and religion in Northern Europe 1450-1600

Krötzl, C., Arffman, K., Laine, T., Alaja, P., Ijäs, M., Toivo, R., Ojala, M., Lamberg, M., Salonen, K., Karti, H. & Räisänen, P.

01/01/200831/12/2011

Projekti: Tutkimusprojekti

Aktiviteetit 2002 2017

Miten reformaatio muutti kirkkotilaa?

Kaarlo Arffman (Puhuja)
16 lokakuuta 2017

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitSuullinen esitys

Mikä mahdollisti uskonpuhdistuksen?

Kaarlo Arffman (Puhuja)
8 syyskuuta 2017

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitSuullinen esitys

Mikael Agricolan jännitteinen suhde Kustaa Vaasaan

Kaarlo Arffman (Puhuja)
29 syyskuuta 2017

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitSuullinen esitys

Reformation Leaders' Views on Church Building

Kaarlo Arffman (Puhuja)
31 lokakuuta 2017

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitSuullinen esitys

Reformaation vaikutus pohjoismaiseen yhteiskuntaan

Kaarlo Arffman (Puhuja)
29 maaliskuuta 2017

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitSuullinen esitys

Lehdistö/media

Loppiainen ja sen merkitys tänään.

Kaarlo Arffman

01/01/2100

1 median myötävaikutus

Lehdistö/media

Luther ja Saksa

Kaarlo Arffman

06/02/2017

1 median myötävaikutus

Lehdistö/media

Reformaatiota koskeva radiohaastattelu

Kaarlo Arffman

05/01/2017

1 median myötävaikutus

Lehdistö/media

Uskonpuhdistuksen tausta

Kaarlo Arffman

05/01/2017

1 median myötävaikutus

Lehdistö/media