Valokuva Kaarlo Arffman
1982 …2022

Tutkimustuotoksia vuodessa

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Tärkein tutkimusalueeni on luterilainen reformaatio. Olen tutkinut siitä lähinnä kolmea aihepiiriä.

Ensin selvitin laajassa kolmiosaisessa teoksessa Yliopistot ja kirkon magisterium reformaation alkuvaiheessa 1–3 (Universities and the Magisterium of the Church in the early stage of the Reformation, yhteensä 912 s.), miten Lutherin väitteisiin kantaa ottaneet yliopistot ja niiden oppineet ymmärsivät kirkon opin määräytymisen (magisterium) vuosina 1517–1528.

Sen jälkeen selvitin kahdessa monografiassa Sanan jäljet (Imprints of the Word, 193 s.) ja Reformaatio vai restituutio? (The Reformation or the Restitution?, 240 s.) sekä useissa artikkeleissa, miten Saksan ja Sveitsin reformaattorit ymmärsivät kirkon historian merkityksen oikeasta opista käydyssä keskustelussa. Tulos oli yllättävä ja osoitti, että sola scriptura -periaate edellytti myös kirkon historian huomioon ottamista. Näiden tutkimusten keskeisimmät tulokset ovat ilmestyneet myös saksaksi teoksessa Die Reformation und die Geschichte der Kirche (162 s.)

Kolmanneksi selvitin teoksessa Auttamisen vallankumous (Revolution of the Relief, 343 s.), miten luterilainen reformaatio vaikutti köyhäinhoitoon (myös saksaksi: Revolution des Helfens. Der Versuch des Luthertums, die Probleme der Armut zu lösen) Tämäkin tutkimus korjasi merkittävästi perinteisiä käsityksiä. Aihepiiriä olen käsitellyt lisäksi useissa artikkeleissa, joista merkittävin on Hyvinvointivaltion synty ja kerjäämisen katoaminen Pohjoismaista (33 s.).

Keskeiset luterilaista reformaatiota koskevat tulokseni on esitetty kootusti teoksessa Mitä oli luterilaisuus? (353 s., tähän mennessä viisi painosta). Teos on ilmestynyt myös saksaksi nimellä Was war das Luthertum? Myös Ruotsin ja Suomen reformaatiosta olen kirjoittanut useita artikkeleita. Niistä uusin käsittelee reformaatiota vastaan Suomessa esiintynyttä vastarintaa (Resistance to the Reformation in 16th-Century Finland, 18 s.). Aihetta ei ole tutkittu aikaisemmin lainkaan.

Toinen mielenkiintoni kohde on ollut Pohjois-Suomen kirkkohistoria. Olen kirjoittanut siitä yhden monografian Ristijärveläisen uskon historia (History of the Faith in Ristijärvi, 182 s.) ja muutamia artikkeleita.

Oppimateriaaleistani tärkein on Kristinuskon historia (History of the Christianity, 269 s.), josta on tullut suomenkielisen yleisen kirkkohistorian opetuksen eniten käytetty oppikirja.

Tieteenalat

  • 614 Teologia
  • Kirkkohistoria