Ei valokuvaa Kai Kokko
  • PL 4 (Yliopistonkatu 3)

    00014

    Suomi

20052020

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut

2020

Konkurssipesän julkisoikeudellinen ympäristövastuu

Kokko, K., 17 huhtikuuta 2020, julkaisussa : Edilex. 2020, 13, 52 Sivumäärä, Edilex 2020/13.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Konkurssipesän julkisoikeudellinen ympäristövastuu tukee yritysten yhteiskuntavastuuta

Kokko, K., 17 huhtikuuta 2020, julkaisussa : Edilex.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Oikeustapauskommentti KKO 2019:102 – Ympäristörikos, ympäristön turmeleminen, laillisuusperiaate

Kokko, K., 2020, julkaisussa : Defensor Legis : Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 101, 2, s. 277-287 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

Onko kaivoslainsäädännölle muutostarpeita Euroopan unionin ja Kanadan vapaakauppasopimuksen valossa?

Kokko, K. & von der Pütten, T., 2020, Juhlajulkaisu Pekka Vihervuori 1950 - 25/8 - 2020. Kuusiniemi, K., Suviranta, O. & Viljanen, V-P. (toim.). Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, s. 155-169 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

TOVARAMA – Toissijaisen ympäristövahinkovastuun rahoitusmallien vertailu

Tuomainen, J., Pihalehto, M., Kautto, P., Kokko, K., Linna, T., Vähä, E. & Pyy, O., 18 maaliskuuta 2020, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 281 Sivumäärä (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; Vuosikerta 2020, nro 14)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
2019

Miljörättens grunder: Allmänna läror, reglering och beslutsteori

Julkaisun otsikon käännös: Ympäristöoikeuden perusteetKokko, K. T. & Palmgren, S. (Kääntäjä), 2019, Helsingfors: Alma Talent. 596 Sivumäärä (FIDUCIA. Finsk juridik på svenska; nro 8)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinen

Vastaväittäjän lausunto väitöskirjasta "The Concepts of Waste and Non-waste in the Circular Economy"

Kokko, K. T., 24 huhtikuuta 2019, julkaisussa : Ympäristöjuridiikka. 40, 1, s. 75-85 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

2018

Assisted Migration as a Conservation Approach Under Climate Change

Julkaisun otsikon käännös: Avustettu leviäminen suojelukeinona ilmaston muuttuessaHällfors, M. H., Vaara, E. M., Ahteensuu, M. T., Kokko, K. T., Oksanen, M. & Schulman, L. E., 2018, Encyclopedia of the Anthropocene: Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences, 2018. DellaSala, D. & Goldstein, M. (toim.). Elsevier, 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Finland

Kokko, K. T. & Uitamo, J., huhtikuuta 2018, (Hyväksytty/In press) Definations of "Forest" and the Law from a Global Perspective: a Critical Handbook. Springer, (Book Series LITES ).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kaivostoiminnan vastuullisuus ja luvat

Kokko, K. T., 2018, Kaivos koettuna. Mononen, T., Björn, I. & Sairinen, R. (toim.). Lapland University Press, s. 47-56 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

2017

Oikeustieteellinen sääntelytutkimus ympäristöoikeuden näkökulmasta

Kokko, K. T., joulukuuta 2017, julkaisussa : Lakimies. 115, 7-8, s. 1054–1069 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Vastaväittäjän lausunto Lea Halosen väitöskirjasta "Metsäojitukset ja vesiensuojelusääntely: sääntelyteoreettinen tutkimus vesiensuojelusääntelyn toimivuudesta"

Kokko, K. T., 20 helmikuuta 2017, julkaisussa : Ympäristöjuridiikka. 37, 4/2016, s. 95-104 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Ympäristöoikeuden perusteet: Yleiset opit, sääntely ja ratkaisun teoria

Kokko, K. T., 16 marraskuuta 2017, Helsinki: Edita. 488 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2016

Ilmastonmuutoksen riskit, kustannukset ja vastuut: tapaustarkastelussa sato- ja tulvavahingot

Juhola, S. K., Kokko, K. T., Ollikainen, M. M. O., Peltonen-Sainio, P., Haanpää, S., Seppälä, J., Lötjönen, S. A. & Miimu, A., 2016, Suomen ilmastopaneeli. 36 Sivumäärä (Ilmastopaneelin raportti; nro 2/2016)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Ilmastonmuutos ja avustettu leviäminen

Oksanen, M., Vaara, E. M., Kokko, K. T., Hällfors, M. H., Schulman, L. E., Hyvärinen, M-T. & Lehvävirta, R. S., 16 kesäkuuta 2016, julkaisussa : Tieteessä tapahtuu. 34, 4, s. 3-8 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Natural resource legislation - Finland

Julkaisun otsikon käännös: Luonnonvaralainsäädäntö - SuomiKokko, K. T., 2016, Encyclopedia of the Barents Region. Olsson et al., M-O. (toim.). Oslo: Pax, Vuosikerta 2 . s. 22-25 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Sustainable Mining, Local Communities and Environmental Regulation

Kokko, K. T., Buanes, A., Koivurova, T., Masloboev, V. & Pettersson, M., 7 tammikuuta 2016, julkaisussa : Barents Studies: Peoples, Economies and Politics. vol. 2, 1/2015, s. 51-81 31 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKatsausartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Wilderness protection in Finland

Kokko, K. & Oksanen, M., 2016, Wilderness Protection in Europe: The Role of International, European and National Law . Bastmeijer, K. (toim.). Cambridge: Cambridge University Press, s. 314-336 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Ympäristöoikeuden tutkimusmetodeista Suomessa

Kokko, K. T., 18 toukokuuta 2016, julkaisussa : Ympäristöjuridiikka. 37, 1, s. 29-42 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2015

Fennovoiman ydinvoimalan rakentamislupa – puhdasta politiikkaa vai myös oikeutta?

Kokko, K., 5 elokuuta 2015, julkaisussa : SYS blogi.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Open access

Kuka maksaa ilmastonmuutoksen aiheuttamat vahingot?

Kokko, K., 12 kesäkuuta 2015, julkaisussa : Klimaatti. 2

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Sustainable mining: some newest studies

Kokko, K. T., 2015, Sustainable mining: Cooperation between Finland and Mexico. Hallberg, P. (toim.). Helsinki: Rolfi, s. 83-87 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Open access

Yritysten ympäristövastuu

Kokko, K. & Mähönen, J., 5 toukokuuta 2015, julkaisussa : Ympäristöjuridiikka. 36, 1, s. 35-73 39 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

2010

Luonnon monimuotoisuus, tuomioistuimet ja legitimoiva kommunikaatio

Kokko, K. & Suvantola, L., 2010, Luonnonvarojen hallinnan legitimiteetti. Rannikko, P. & Määttä, T. (toim.). Tampere: Vastapaino, s. 183-215 33 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2009

A Legal Method and Tools for Evaluating the Effectiveness of Regulation: Safeguarding Forest Biodiversity in Finland

Kokko, K., 2009, julkaisussa : Nordisk Miljörättslig Tidskrift. 2009, s. 57-78

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Oikeudellinen sääntely ja metsäluonnon monimuotoisuus

Kokko, K. & Similä, J., 2009, Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja. 3. Määttä, T., Kumpula, A., Kokko, K., Sairinen, R. & Similä, J. (toim.). Joensuu: Joensuun yliopisto, s. 69-129 61 Sivumäärä (Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu