Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Kaisa Kortekallio on kirjallisuudentutkija, jota kiinnostaa lukemisen kokemuksellisuus ja ympäristökriisissä eläminen. Hän tutkii erityisesti eletyn ympäristön, ruumiillisen kokemuksen ja kaunokirjallisuuden lukemisen välisiä vuorovaikutuksia ja limittyneisyyksiä. Tällä hetkellä Kortekallio tekee väitöksenjälkeistä tutkimusta, joka käsittelee ympäristökriisillä spekuloivaa kirjallisuutta, muuttuvien ympäristöjen estetiikkaa sekä lukemista ekologisena käytäntönä.

Kortekallion väitöskirja (2020) käsittelee pohjoisamerikkalaista 2000-luvulla kirjoitettua tieteisfiktiota ja erityisesti Greg Bearin, Paolo Bacigalupin ja Jeff VanderMeerin tuotantoa. Väitöskirja esittää, että outo ja vieraannuttava kirjallisuus osallistuu lukijan ruumiillisen kokemuksen muodostumiseen, ja pohtii millä tavoin fiktion lukeminen voi auttaa kehittämään ekologisia tai posthumanistisia kokemisen tapoja.

Kortekallio työskentelee Välineelliset kertomukset -konsortiohankkeessa (Suomen Akatemia, iNARR 2018 - 2022, joht. Maria Mäkelä).

Kortekallio opettaa tieteisfiktioon, ekologiseen ajatteluun ja posthumanistiseen ajatteluun liittyviä kursseja. Hän on Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seuran hallituksen jäsen sekä niin & näin - ja Elonkehä-lehtien toimittaja.

Tutkimuskiinnostukset:

- 2000-luvun spekulatiivinen fiktio
- ekologiset teemat ja ekokriisi kirjallisuudessa
- vieraannuttaminen ja luonnollistaminen kirjallisina strategioina ja tekniikoina
- posthumanistinen ajattelu
- ruumiillinen mieli
- kokemuksellisuus


Opetus:

kevät 2015: ENG242 Speculative Characters in Contemporary Science Fiction
syksy 2015: Helsinki Summer School: Science Fiction in Literature and Culture
kevät 2016: ENG341: Ecology and Science Fiction
kevät 2017: ENG341: Ecology and Science Fiction
kevät 2018: ENG-3089: Posthumanism and Science Fiction
kevät 2019: ENG-3089: Speculative Fiction at the Limits of Narrative
kevät 2021: ENG-Lit374: Posthumanism and Science Fiction

Tieteenalat

  • 6122 Kirjallisuuden tutkimus
  • kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
  • posthumanismi
  • tieteisfiktio
  • spekulatiivinen fiktio
  • monitieteinen ympäristötutkimus

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai