Valokuva: Kaisu Pitkälä
  • PL 20 (Tukholmankatu 8 B), 414

    HELSINGIN YLIOPISTO

    Suomi

  • PL 20 (Tukholmankatu 8 B)

    00014

    Suomi

19982022
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 1998 2020

Suodatin
Kokoomateos tai erikoisnumero
2016

Geriatria

Tilvis, R. (toim.), Pitkälä, K. (toim.), Strandberg, T. (toim.), Sulkava, R. (toim.), Viitanen, M. (toim.) & Arkkila, P., 2016, 3. uud. p. toim. Helsinki: Duodecim. 496 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

2010

Geriatria

Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M., 2010, 2. uud. p. toim. [Helsinki]: Duodecim. 484 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

2008

Helsinkiläisten iäkkäiden palveluasumisen asukkaiden ravitsemustila 2007

Jekkonen, T., Muurinen, S., Soini, H., Suominen, M., Suur-uski, I. & Pitkälä, K., 2008, [Helsinki]: Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. 46 Sivumäärä (Tutkimuksia / Helsingin kaupungin sosiaalivirasto)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

2006

Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke: iäkkäiden dementiaperheiden tukimallin vaikuttavuus

Eloniemi-Sulkava, U. (toim.) & Pitkälä, K. (toim.), 2006, Helsinki: Vanhustyön keskusliitto. 222 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke: Voiko ikääntyneiden elämänlaatua mitata?

Huusko, T. (toim.), Strandberg, T. (toim.) & Pitkälä, K. (toim.), 2006, Helsinki: Vanhustyön keskusliitto. 123 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

2005

Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke: Aivohalvauksen jälkeisen afasian kuntoutus- ja elämänlaatututkimus

Strandberg, T. & Pitkälä, K., 2005, Helsinki: Vanhustyön keskusliitto. 29 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke: senioripysäkin ryhmäterapia psykososiaalisena kuntoutuksena

Marjovuo, A. (toim.), Pitkälä, K. (toim.) & Routasalo, P. (toim.), 2005, Helsinki: Vanhustyön keskusliitto. 183 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke: Kuntoutuspolun solmukohtia

Pitkälä, K. (toim.), Savikko, N. (toim.) & Routasalo, P. (toim.), 2005, Helsinki: Vanhustyön keskusliitto. 172 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero