Kaius Sinnemäki

 • PL 24 (Unioninkatu 40)

  00014

  Suomi

20022021

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Tutustu myös käynnissä olevaan ERC-hankkeeseeni "Linguistic Adaptation"

Tutkimus

 • Kielitypologia ja kielen universaalit
 • Ydinargumenttien merkintä
 • Kvantitatiiviset menetelmät typologiassa
 • Kielen kompleksisuus
 • Kielen muutos
 • Sosiolingvistinen typologia
 • Kieli ja uskonto

Opetettuja kursseja

 • Artikulatorista fonetiikkaa
 • Fonologian ja morfologian harjoituskurssi
 • Johdatus yleiseen kielitieteeseen
 • Johdanto kielitypologiaan
 • Kielellinen merkitys, käyttö ja konteksti
 • Kielentutkimuksen metodit
 • Kielitieteen historia ja tutkimussuunnat
 • Kvantitatiivista typologiaa
 • Syntaksi ja kielen formaalinen kuvaus
 • Tilastomenetelmät kielentutkimuksessa

Tieteenalat

 • 6121 Kielitieteet
 • kielitypologia
 • kvantitatiiviset menetelmät
 • kielen kompleksisuus
 • kielioppi
 • kielen vaihtelu ja muutos
 • digitaaliset ihmistieteet
 • tietokannat

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai