Kaius Sinnemäki

 • PL 24 (Unioninkatu 40)

  00014

  Suomi

20022022

Tutkimustuotoksia vuodessa

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Yleisesittely

Olen kvantitatiivisen ja vertailevan kielitieteen apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. Pääasialliset tutkimusalani ovat maailman kielten vertaileva tutkimus, korpuslingvistiikka ja vertaileva sosiolingvistiikka. Olen tutkinut etenkin sijanmerkintää, sanajärjestystä, kieliopillisen suvun merkintää, kielen kompleksisuutta, kielitypologian menetelmiä sekä kielen ja uskonnon välistä suhdetta. Opetukseni kattaa kielitieteen kenttää laajasti, mm. kielitypologiaa, sosiolingvistiikkaa, kielikontaktien tutkimusta, kielen evoluutiota ja tilastomenetelmiä kielentutkijoille. Ohjaan graduja ja väitöskirjoja liittyen tutkimusalueisiini mutta myös laajemmin liittyen yleiseen kielitieteeseen.

Johdan parhaillaan Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoittamaa hanketta "Linguistic Adaptation" (2019-2023). Lue lisää hankkeesta klikkaamalla linkkiä.

Tutkimus

 • Kielitypologia ja kielen universaalit
 • Ydinargumenttien merkintä
 • Kvantitatiiviset menetelmät typologiassa
 • Kielen kompleksisuus
 • Kielen muutos
 • Sosiolingvistinen typologia
 • Kieli ja uskonto

Opetettuja kursseja

 • Artikulatorista fonetiikkaa
 • Fonologian ja morfologian harjoituskurssi
 • Johdatus yleiseen kielitieteeseen
 • Johdanto kielitypologiaan
 • Kielellinen merkitys, käyttö ja konteksti
 • Kielen ja puheen evoluutio
 • Kielentutkimuksen metodit
 • Kielikontaktien tutkimus
 • Kielitieteen historia ja tutkimussuunnat
 • Kvantitatiivista typologiaa
 • Sosiolingvistiikka
 • Syntaksi ja kielen formaalinen kuvaus
 • Tilastomenetelmiä kielentutkijoille

 

Tieteenalat

 • 6121 Kielitieteet
 • kielitypologia
 • kvantitatiiviset menetelmät
 • kielen kompleksisuus
 • kielioppi
 • kielen vaihtelu ja muutos
 • digitaaliset ihmistieteet
 • tietokannat

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai