Ei valokuvaa: Katariina Hakala

Katariina Hakala

20002018
Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Julkaisut 2000 2018

  • 9 Artikkeli
  • 7 Kirjan luku tai artikkeli
  • 1 Kokoomateos tai erikoisnumero
  • 1 Väitöskirja
2018

Nordic perspectives on disability studies in education: A review of research in Finland and Iceland

Hakala, K., Björnsdóttir, K., Lappalainen, S., Jóhannesson, I. Á. & Teittinen, A., 10 tammikuuta 2018, julkaisussa : Education Inquiry. 9, 1, s. 78-96 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto
2016

Feministinen etnografia kasvatuksen kulttuureita jäljittämässä

Mietola, R. M., Berg, P. I., Hakala, K. A., Lahelma, E. A., Lappalainen, S. H., Salo, U. M. K. & Tolonen, T-R., huhtikuuta 2016, julkaisussa : Nuorisotutkimus. 34, 1, s. 4-17 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto
2013

Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot

Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E. & Teittinen, A., 2013, Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 305 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Avauksia ammatilliseen koulutukseen ja yhteiskunnallisiin erontekoihin

Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E. & Teittinen, A., 2013, Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. . Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E. & Teittinen, A. (toim.). Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, s. 9-16 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Työntekijäkansalaisuus tekeillä ja käsillä

Hakala, K., Brunila, K., Teittinen, A. & Lahelma, E., 2013, Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E. & Teittinen, A. (toim.). Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, s. 257-265 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Valinta ja valikointi ammatillisessa erityisopetuksessa

Hakala, K., Mietola, R. & Teittinen, A., 2013, Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E. & Teittinen, A. (toim.). Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, s. 173-200 28 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2011

Eroja ja siirtymiä jäljittämässä - tutkimuksia peruskoulun jälkeisistä koulutuksista

Hakala, K., Jauhiainen, A., Kurki, T., Lahelma, E., Laiho, A., Lappalainen, S., Mietola, R., Niemi, A-M., Palmu, T. & Lehtonen, J., 2011, Sukupuolinäkökulmia tutkimusperustaiseen opettajankoulutukseen. Lehtonen, J. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos, s. 129-145 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2010

Discourses on Inclusion, Citizenship and Categorizations of Special in Education Policy. The case of negotiating change in the governing of vocational special needs education in Finland.

Julkaisun otsikon käännös: Inkluusio, kansalaisuus ja erityisyyden kategoriat koulututuspoliittisissa diskursseissa: Tarkasteltavana ammatillisen erityisopetuksen organisatorisen muutoksen neuvotteluprosessi Suomessa.Hakala, K., 2010, julkaisussa : European Educational Research Journal. 9, 2, s. 269-283 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2008

Kehitysvammaisten koulutusmahdollisuudet ja täysivaltainen kansalaisuus

Hakala, K., 2008, julkaisussa : Ketju. 43, 6, s. 48-49 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

2007

Etnografisesta tietämisestä

Hakala, K. & Hynninen, P., 2007, Etnografia metodologiana: lähtökohtana koulutuksen tutkimus. Lappalainen, S., Hynninen, P., Kankkunen, T., Lahelma, E. & Tolonen, T. (toim.). Tampere: Vastapaino, s. 209-225 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kriittisen ja feministisen pedagogiikan keskusteluja paremmin tietämisestä ja toisin tietämisen mahdollisuuksista

Hakala, K., 2007, Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä. Aittola, T., Eskola, J. & Suoranta, J. (toim.). Tampere: Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitos, s. 59-76 18 Sivumäärä (Harmaasarja).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Paremmin tietäjän paikka ja toisin tietämisen tila: opettajuus (ja tutkijuus) pedagogisena suhteena

Hakala, K., 2007, Helsinki: Helsingin yliopisto. 204 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Saanko puhutella? Paremmin ja toisin tietämisen tiloissa, paikoissa ja asennoissa

Hakala, K., 2007, julkaisussa : Naistutkimus. 20, 4, s. 63-67 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

2006

Näkökulmia lappilaiseen naiseuteen

Hakala, K., 2006, julkaisussa : Naistutkimus. 19 , 2, s. 68-70 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

2003

Seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta haasteena kasvattajille ja kouluttajille

Hakala, K., Lahelma, E. & Mietola, R., 2003, julkaisussa : Naistutkimus. 16, 4, s. 75-78

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

2002

Varmuuksia ja epäröintejä: Puhetapoja opettajan sukupuolesta

Hakala, K., 2002, julkaisussa : Kasvatus. 33 , 3, s. 288-301, 328 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2001

Finland School Professionals Talk about Educational Change: Interviews with Finnish school level actors on educational governance and social inclusion/exclusion

Simola, H. & Hakala, K. A., 2001, Listening to Education Actors on Governance and Social Integration and Exclusion: A Report from the EGSIE Project. Lindblad, S. & Popkewitz, T. S. (toim.). Uppsala: Uppsala university, Department of Education, s. 103-132 30 Sivumäärä (Uppsala Reports on Education ; nro 37).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2000

Too few men? analysing the discussion on the need for more male teachers

Lahelma, E., Hakala, K., Hynninen, P. & Lappalainen, S., 2000, julkaisussa : Nordisk Pedagogik. 20, 3, s. 129-138

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu