Ei valokuvaa Kati Hannele Salo

Kati Hannele Salo

20052022

Tutkimustuotoksia vuodessa

Henkilökohtainen profiili

Ansioluettelo

Curricilum Vitae

 

Henkilötiedot:

 

Nimi:                        Kati Salo

Osoite:                    Eteläinen rautatiekatu 18D33

00100 Helsinki

Sähköposti:      [email protected]

Kotisivut:          http://www.mv.helsinki.fi/home/khsalo/

                      Puhelin:          044-5823065

Syntymäaika:    6. syyskuuta 1977

Siviilisääty:               Naimaton

Kielet:                      Suomi (äidinkieli), Englanti, Ruotsi (sujuvat), Venäjä, Espanja ja Ranska (alkeet)

 

Koulutus:

 

1996                        Ylioppilastutkinto, Kuhalan lukio, Forssa

                      1996                                    Aloitin arkeologian opinnot Helsingin yliopistossa, Sivuaine: geologia

                      2000-2001    Arkeo-osteologian peruskurssi Tukholman yliopistossa

2001-2002              Arkeo-osteologian syventävä kurssi Tukholman yliopistossa

2005                        Filosofian maisteri pääaineena arkeologia Helsingin yliopistosta, arvosana: Eximia cum laude approbatur

2005                        Aloitin jatko-opinnot Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineessa

2006-2007       Vierailevana opiskelijana paleopatologian kurssilla University of Durhamissa Englannissa

 

 

Työkokemus luuanalyyseistä:

 

2001-2011       Yhteensä yli kahden vuoden kokemus palamattomien ihmisluiden tutkimisesta ja luuanalyysien tekemisestä lähinnä Museovirastolle.

 

Kokemusta myös palaneiden luiden sekä koti- että villieläinten luiden tutkimisesta ja luuanalyysiraporttien kirjoittamisesta Museovirastolle, eri museoille ja yliopistoille.

 

Työkokemus arkeologisesta kenttätyöstä ja jälkitöistä:

 

                                    2007-2011            Yhteensä neljän kuukauden kokemus kaivausten johtajana toimimisesta historiallisen ajan hautojen tutkimisessa sekä niihin liittyen kahdeksan kuukauden jälkityöt ja vastuu raporttien laadinnasta Museoviraston kaivauksilla.

1996-2000

Kokemusta erityyppisiltä kaivauksilta kaivajana, tutkimusavustajana ja apulaistutkijana lähinnä museoviraston kaivauksilla ja niihin liittyen jälkitöitä.

Työkokemus opettamisesta:

 

2008-2011       Ihmisen osteologian peruskurssi arkeologeille ja muita yksittäisiä luentoja Helsingin ja Oulun yliopistoissa sekä avoimessa yliopistossa.

                    Toimiminen kahden arkeologian pro gradututkielman toisena ohjaajana.

                    Toimiminen oikeushammaslääketieteen opinnäytetyön toisena ohjaajana

                                Toimiminen arkeologian harjoittelijoiden ohjaajana.

 

 

Julkaisulettelo

 

2010                        Salo, K, Kivikero, H. 2010: Ihmisjäännösten käsittelyn etiikkaa, Muinaistutkija 2/2010 s. 20-28

 

Salo, K., Kivikero, H., Mannermaa, K., Niskanen, M. 2010: Ohjeita ihmisluiden käsittelyyn arkeologisilla ruumishautakaivauksilla, Arkeologisten hautakaivausten tutkimusmenetelmät, Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 22, painossa

2008                        Salo, Kati 2008: Mitä Porvoon kirkon kirkkomaan kaivausten luututkimukset kertovat tautien historiasta?, Kentältä poimittua 7, s. 116-131

 

2007                        Salo, Kati 2007: Mitä luututkimus kertoo 1500–1700 –luvun lappeenrantalaisten elämästä? Museoviesti 2007, s. 23–25

 

 

2006                        Salo, Kati 2006: Hammastutkimuksen mahdollisuudet arkeologiassa – esimerkkinä Euran Luistarin kalmisto, Muinaistutkija 1/2006, s.17–28

 

Salo, Kati 2006: Mitä luututkimus voi kertoa meille muinoin eläneistä ihmisistä? Pirkanmaan alta 7, s.22–27

 

2005                        Salo, Kati. 2005: What ancient human teeth can reveal? Demography, health and biological relations in Luistari. Helsingin yliopiston verkkojulkaisut [WWW-dokumentti]. <http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/kultt/pg/salo/>

Tieteenalat

  • 615 Historia ja arkeologia
  • Osteologia
  • Luututkimus
  • Paleopatologia

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai