Valokuva Katja Kujanpää
 • PL 4 (Fabianinkatu 24)

  00014

  Suomi

20122023

Tutkimustuotoksia vuodessa

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuskohteet

Tutkin arvovaltaisten kirjoitusten merkitystä varhaisten kristittyjen identiteetin rakentumisessa. Tavoitteena on 1) tuottaa uutta tietoa siitä, miten kristityt kirjoittajat käyttävät arvovaltaisia tekstejä ryhmänsä identiteetin muovaamisessa, 2) kehittää käsitteitä ja malleja tekstien arvovallan tarkastelemiseksi, ja 3) selventää vallan, identiteetin ja kirjoituksiin perustuvan argumentaation yhtymäkohtia.

 

Tutkimuksen tulokset tarjoavat merkittäviä uusia näkökulmia yhdistämällä kysymykset arvovaltaisten tekstien käytöstä identiteetin muovaamiseen ja kehittämällä tekstien auktoriteettiin liittyviä malleja. Samalla tutkimus voi auttaa ymmärtämään myös oman aikamme erilaisia identiteetinrakennusprosesseja.

Tutkimuksessa yhdistyvät monitieteisesti tekstintutkimuksen menetelmät, retorinen analyysi, ja sosiaalipsykologiset teoriat. Tutkimuskohteena on valikoima kristillisiä tekstejä ensimmäiseltä ja toiselta vuosisadalta jaa.

 

Väitöskirjani käsitteli Vanhan testamentin lainausten retorisia tehtäviä Paavalin argumentaatiossa.

 

Tutkimuksen avainsanoja: kirjoitusten arvovalta, varhaiset kristityt, Apostoliset isät, sosiaalinen identiteetti, Septuaginta

Ansioluettelo

8/2022- Tutkijatohtori, Tutkijakollegium, Helsingin yliopisto

7–8/2022 Postdoc-tutkija (Wihurin rahaston apuraha), Helsingin yliopisto

6–7/2021 Postdoc-tutkija (Emil Aaltosen säätiön apuraha), Helsingin yliopisto

10/2020–5/2021 Nuorten Tiedeakatemian tiedesihteeri, Suomalainen tiedeakatemia

1–5/2021 Tuntiopettaja (Kreikka II, 57 t.), Helsingin yliopisto

1/2020- Postdoc-tutkija (Emil Aaltosen säätiön apuraha), Helsingin yliopisto

8/2018-12/2019 Tutkijatohtori Suomen Akatemian huippuyksikössä Muutoksia pyhissä teksteissä ja traditioissa

2/2018 Teologian tohtori, Helsingin yliopisto

Kansainvälinen liikkuvuus

 • Vieraileva tutkija, Australian Catholic University, 2-3/2020
 • Vieraileva tutkija Oxfordin yliopistossa, 1/2019–4/2019
 • Vieraileva tutkija Englannissa Durhamin yliopistossa, 9/2014–6/2015
 • Vaihto-opiskeluvuosi Saksassa Göttingenin yliopistossa, 2010–2011

Opetuskokemus Helsingin yliopistossa

 • Kreikka II -kursin opettaja, 2021
 • Kreikka I -kursin opettaja, 2019
 • Uuden testamentin teksti, tutkimus ja teologia -kurssin (5 op) itsenäinen suunnittelu ja toteutus, 2018
 • Kreikan tukiopiskeluryhmän opettaja, 2017
 • Eksegeettinen analyysi -ryhmän opettaja, 2017
 • Luennoija ja kurssiavustaja Uuden testamentin johdantokurssilla, 2016
 • Uuden testamentin kreikka -kurssin opettaja, 2015
 • Eksegeettinen analyysi -ryhmän opettaja, 2014
 • Pro gradu -seminaarin avustaja, 2013–2014

Tärkeimmät luottamustehtävät

 • Nuorten tiedeakatemian jäsen, 2018-2021
 • The Roman Forum -ohjelmakanavan puheenjohtaja European Association of Biblical Studies -yhdistyksessä, 2015–2017

Koulutustiedot

2/2018 Teologian tohtori, Helsingin yliopisto

2017–2019  Yliopistopedagogiikan kurssit YP1, YP2.2, YP4 (yht. 15 op)

05/2013 Teologian maisteri, kirkon viran ja uskonnonopettajan pätevyys,Helsingin yliopisto 

 • aineenopettajan pedagogiset opinnot, 60 op

2010 Teologian kandidaatti, Helsingin yliopisto

Tieteenalat

 • 614 Teologia

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai