Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Katja Valaskivi on uskonnon- ja mediatutkimuksen professori sekä tutkimusohjelmajohtaja datafikaation tutkimusohjelmassa Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisessä instituutissa (HSSH). Hän johtaa myös Uskonnon, median ja yhteiskunnallisen muutoksen tutkimuskeskittymää (Heremes). Hän on johtoryhmän jäsen Pohjoismaisessa uskonnon, median ja populismin tutkimusverkostossa (Norempo) ja kansainvälisessä median, uskonnon ja kulttuurin tutkimuksen seurassa (ISMRC). Valaskiven tutkimus käsittelee medioitunutta kollektiivista kuvittelua eli uskontojen, uskomusjärjestelmien ja maailmankuvien medioitumista ja suhdetta digitaaliseen ympäristöön. Parhaillaan hän johtaa tutkimushankkeita, jotka käsittelevät uskonnollista populismia mediassa, salaliittoteorioita sekä ekstremismiä pimeässä verkossa. 

Asemat yliopiston ulkopuolella

Mediatutkimuksen dosentti, Tampereen yliopisto

2007 → …

Tieteenalat

 • 518 Media- ja viestintätieteet
 • uskonto, media ja yhteiskunnallinen muutos
 • salaliittoteoriat
 • hybridit mediatapahtumat
 • vastamedia
 • sosiaalinen media
 • datafication
 • ekstremismi
 • terrorismi
 • innovaatiousko
 • episteeminen epävakaus
 • 6160 Muut humanistiset tieteet
 • Uskontotiede

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai